Từ Điển Đức Việt Online

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển đức việt online

*
*
*

Từ điển Đức Việt.German-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, trường đoản cú điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn gồm thể cài đặt app ứng dụng từ điển trên Windows để tra trường đoản cú điển dễ dàng khi hiểu văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, tín đồ học rộng biết những (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ Anh giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : từ điển auto
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển ký hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển ký hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : tự điển máy vi tính
descriptor dictionary : tự điển biểu hiện
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : trang bị tự tự điển
electronic commerce dictionary : tự điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ điển ký kiệu ngoài
frequency dictionary : từ bỏ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ thiết bị từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : từ điển tài liệu tích phù hợp
machine dictionary : trường đoản cú điển sản phẩm công nghệ
main dictionary : tự điển chính
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển chuyển vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển chuyển vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển xác định lại
relocation dictionary : từ điển tái xác định
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Xem Phim Harry Potter 4 Lòng Tiếng ), Xem Phim Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish