TRA TỪ DIỂN ANH VIỆT

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tra từ diển anh việt

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, tự điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn tất cả thể setup app phần mềm từ điển trên Windows để tra trường đoản cú điển thuận lợi khi đọc văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, tín đồ học rộng biết những (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở và giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : từ bỏ điển auto
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kết hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển cam kết hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : từ điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : trường đoản cú điển miêu tả
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : sản phẩm công nghệ tự từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : tự điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ điển ký kiệu xung quanh
frequency dictionary : từ bỏ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ vật dụng từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ điển dữ liệu tích hợp
machine dictionary : từ điển thiết bị
main dictionary : từ bỏ điển chính
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị
relocation dictionary : từ điển chuyển vị trí
relocation dictionary : từ điển xác định lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái định vị
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Xem Phim Quỷ Ám - Quỷ Ám (Hd,Thuyết Minh)

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish