Tính giá thành công trình trên misa 2017

Áp dụng so với các doanh nghiệp xây dừng có các công trình như: đơn vị ở, đường xá, cầu đường... Với tương đối nhiều hạng mục công trình xây dựng con. Đối tượng tập hợp giá thành sẽ đính thêm với các các mục con, cuối cùng sẽ được tổng thích hợp lại thành giá thành chung của tất cả công trình.
*

Đối với các doanh nghiệp áp dụng theo TT133, câu hỏi tính ngân sách chi tiêu theo Công trìnhvụ việc được thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu Xem phim phía dẫn Tải phim phía dẫn nghiệp vụ Tính giá thành công trình/vụ câu hỏi - bước 1 (TT133) Tại đây (Xem phía dẫn cài đặt phim) Hướng dẫn chi tiết 1. Vào Danh mụcVật bốn hàng hoáVật tư hàng hoá, nhận Thêm. 2. Khai báo nguyên đồ gia dụng liệu.
*

3. Thừa nhận Cất.
Bước 2: Khai báo công trình/hạng mục công trình
Xem phim phía dẫn Tải phim hướng dẫn nhiệm vụ Tính giá cả công trình/vụ bài toán - bước 2 (TT133) Tại đây (Xem phía dẫn mua phim) Hướng dẫn bỏ ra tiết Khai báo công trình xây dựng cần xây dựng: 1. Vào Danh mụcCông trìnhCông trình, nhận Thêm. 2. Tích lựa chọn Công trình. 3. Khai báo các thông tin phải về công trình.
*

4. Dấn Cất. Khai báo những hạng mục thuộc công trình (nếu có): 1. Trên danh mục công trình, dìm Thêm. 2. Tích chọn Hạng mục công trình cùng chọn dự án công trình thuộc vào. 3. Khai báo những thông tin đề nghị về hạng mục công trình.
*

4. Nhận Cất. Lưu ý: Trường phù hợp muốn thống trị các dự án công trình theo từng một số loại khác nhau, hoàn toàn có thể khai báo các loại công trình trên menu Danh mụcLoại công trình.
Bước 3: Xuất kho nguyên đồ gia dụng liệu
Xem phim phía dẫn Tải phim phía dẫn nghiệp vụ Tính ngân sách công trình/vụ việc - bước 3 (TT133) Tại trên đây (Xem phía dẫn tải phim) Hướng dẫn đưa ra tiết 1. Vào phân hệ Khotab Nhập, xuất kho, nhận ThêmXuất kho. 2. Chọn loại triệu chứng từ là Sản xuất. 3. Khai báo nguyên vật liệu được xuất kho để thiết kế công trình.
*

5. Nhận Cất. Lưu ý: Với nguyên vật liệu tính giá xuất kho theo phương thức Bình quân tức thời, Giá đích danhNhập trước xuất trước, đối chọi giá sẽ được hệ thống tự động tính sau thời điểm chứng từ xuất kho được Ghi sổ.

Bạn đang xem: Tính giá thành công trình trên misa 2017

Bạn đã xem: Tính ngân sách chi tiêu công trình bên trên misa 2017

Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh
Xem phim gợi ý Tải phim phía dẫn nhiệm vụ Tính túi tiền công trình/vụ bài toán - cách 4 (TT133) Tại đây (Xem phía dẫn sở hữu phim) Hướng dẫn đưa ra tiết Các giá cả phát sinh tương quan đến việc tính chi phí (Nợ TK 154) hoàn toàn có thể được hạch toán bên trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp.
Lưu ý: Khi thực hiện tính ngân sách theo TT133, sẽ phải chọn tin tức về Khoản mục CP. Riêng thông tin về Công trình, sẽ chọn nếu khẳng định được là ngân sách phát sinh cho công trình/hạng mục công trình xây dựng nào và vứt trống nếu như chưa xác minh được công trình/hạng mục công trình.
Khoản mục Chi phí áp dụng máy xây dựng chỉ áp dụng so với những công ty lớn trong nghành xây dựng, hầu hết doanh nghiệp tất cả lĩnh vực chuyển động khác thì không lựa chọn khoản mục chi tiêu này.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Tiếng Việt Cho Firefox Sang Tiếng Việt Đơn Giản

Bước 5: xác minh kỳ tính giá thành
Xem phim phía dẫn Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành công trình/vụ bài toán - bước 5 (TT133) Tại phía trên (Xem phía dẫn tải phim) Hướng dẫn chi tiết 1. Vào phân hệ Giá thànhtab Công trình, nhấnXác chu trình tính giá thành (hoặc thừa nhận Thêm).
2. Khai báo khoảng thời hạn tính giá chỉ thành. 3. Dìm Lấy dữ liệu, lịch trình sẽ tự động hóa lấy lên mọi công trình/hạng mục công trình xây dựng có phát sinh trong thời hạn thuộc kỳ tính giá chỉ thành.
4. Dấn Cất. Lưu ý: Một công trình/hạng mục dự án công trình không thể cùng tồn trên trên các kỳ tính túi tiền có thời gian trùng nhau. Sử dụng tác dụng Chọn/Loại bỏ nhằm chọn bổ sung hoặc xóa những công trình/hạng mục công trình trên danh sách.
Bước 6: Phân bổ giá thành chung
Xem phim hướng dẫn Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính ngân sách công trình/vụ việc - cách 6 (TT133) Tại phía trên (Xem hướng dẫn cài phim) Hướng dẫn bỏ ra tiết Với các doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân cuối kỳ, trước khi thực hiện tính ngân sách chi tiêu cần yêu cầu thực hiện chức năng Tính giá chỉ xuất kho trên phân hệ Kho. Sau đó, thực hiện tính ngân sách chi tiêu theo trả lời sau: 1. Vào phân hệ Giá thànhtab Công trình, dấn Phân bổ giá cả chung.
2. Chọn kỳ tính ngân sách chi tiêu và thừa nhận Đồng ý, lịch trình sẽ đã tổng hợp những chứng trường đoản cú xuất kho NVL, hạch toán chi phí lương, chi phí sản xuất chung gồm hạch toán Nợ TK 154, lựa chọn Khoản mục CP tuy vậy chưa lựa chọn Công trình/Hạng mục công trình để tiến hành việc phân bổ.
3. Nhập tỷ lệ phân chia và lựa chọn một trong 4 tiêu thức phân bổ: nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí trực tiếp (NVLTT, NCTT) và Doanh thu.
4. Nhấn Phân bổ, chương trình sẽ auto phân bổ ngân sách chi tiêu của từng khoản mục ngân sách trên tab Xác định ngân sách phân bổ cho những Công trình/Hạng mục công trình trên tab Kết trái phân bổ theo tiêu thức phân bổ đã chọn.
5. Dìm Cất. Lưu ý: Có thể kiểm tra list chứng được tổng hợp để phân bổ chi phí chung bằng cách sử dụng tác dụng Xem tại cột Chi tiết triệu chứng từ trên tab Xác định chi tiêu phân bổ.
ví như chọn tác dụng Lấy lại dữ liệu, các thông tin tùy chỉnh cấu hình phục vụ cho việc phân bổ túi tiền chung trước đó sẽ bị xóa đi và phải triển khai lại bài toán khai báo. sau khi tính giá thành xong, có thể kiểm tra thông tin ngân sách chung được phân chia trên tab Bảng phân bổ túi tiền chung của màn hình hiển thị danh sách kỳ tính giá chỉ thành.
Bước 7: nghiệm thu công trình
Xem phim phía dẫn Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính ngân sách chi tiêu công trình/vụ câu hỏi - cách 7 (TT133) Tại trên đây (Xem hướng dẫn tải phim) Hướng dẫn chi tiết 1. Vào phân hệ Giá thànhtab Công trình, dấn Nghiệm thu công trình.
Lưu ý: Nhấn Lấy dữ liệu để xem được doanh thu đã phát sinh theo từng công trình/hạng mục công trình. 4. Dấn Đồng ý, lịch trình sẽ tự động hóa tổng hợp chi phí của từ TK 154 để kết chuyển sang TK 632. 5. Nhập hiệu quả nghiệm thu cho từng công trình/hạng mục công trình.
6. Nhận Cất. Lưu ý: trường hợp ước ao xem lại những chứng tự nghiệm thu dự án công trình đã lập trước đó, chọn chức năng Duyệt trên chứng từ Nghiệm thu công trình.