Câu hỏi của nguyennamphong

Tìm nhì số biết rằng nếu mang số đầu tiên chia cho 2, số đồ vật hai chia cho 2.5 thì đc hai kết quả bằng nhau với biết hiệu của chúng bằng 21.3.Bạn đã xem: Tìm hai số hiểu được nếu đem số thứ nhất chia cho 2

Trả lời: số đầu tiên là..... Số sản phẩm hai là....

Bạn đang xem: Câu hỏi của nguyennamphong

( nếu như là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn nhất)


*

Gọi số thứ 1 là a; số thứ 2 là b

Ta có: a:2=b:2,5

(Rightarrowfraca2=fracb2,5)

(Rightarrowfraca imes2,55=fracb imes25Rightarrow a imes2,5=b imes2)

Vậy a 2 phần thì b 2,5 phần

Số trước tiên là: 21,3:(2,5-2)x2=85,2

Vậy số thứ hai là: 85,2+21,3=106,5


*

sai het roi chang ai lam dung ca phai ra bang so thu 1 la 85,2 so thu 2 la 136 minh lam roi violimpic dung day 100% ko dieu dau

cho mot so co bố chu so biet neu viet them chu so 1 vao ben phai so da mang đến ,viet them chu so 2 vao ben trai so domain authority cho, thi duoc 2 so deu co 4 chu so ma trong vày so ni gap 3 lan so kia. Tim so domain authority cho

Gọi số thứ nhất là a, số trang bị hai là bTheo bài ra ta có: a/2 = b/2,5Suy ra: a/b = 2/2,5 = 4/5Số sản phẩm công nghệ nhất là: 21,3 : 1 x 4 = 85,2Số lắp thêm hai là: 85,2 + 21,3 = 106,5

Tìm hai số hiểu được nếu lấy số trước tiên chia mang đến 2, số vật dụng hai chia cho 2.5 thì được hai công dụng bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21.3.

Trả lời: số thứ nhất là..... Số sản phẩm công nghệ hai là....

Xem thêm: Top 20 Địa Điểm Du Lịch Vũng Tàu Cảnh Đẹp Lên Ảnh 'Auto' Xinh

( ví như là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn nhất)

mk đề xuất gấp giúp mk nhé

Tìm nhì số biết rằng đem số thưs nhất chia cho 3 ,số trang bị hai phân chia cho 5 thì đều đều bằng nhau và biết tổng của chúng bằng 364,8 chú ý (nếu là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất ngăn cách nhau bởi dấu ";")

Câu 8:Cho 3 số tất cả tổng bằng 321,95. Biết nếu mang số trước tiên nhân với 3; số lắp thêm hai nhân với 4; số thứ cha nhân cùng với 5 thì được 3 tác dụng bằng nhau. Tìm số vật dụng ba.Trả lời: Số thứ cha là.(Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia mang lại 2, số máy hai phân chia cho 2.5 thì được hai tác dụng bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21.3.

Trả lời: số trước tiên là..... Số đồ vật hai là....

( trường hợp là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn nhất)

tìm hai số nếu đem số nhất chia cho 2 , số thứ 2 chia mang đến 2.5 thì hai kết quả bằng nhau , và biết hiệu của bọn chúng 21.3.Tìm số lớn , số bé

Câu 1:Tìm hai số hiểu được nếu lấy số trước tiên chia mang lại 2, số trang bị hai phân tách cho 2,5 thì được hai tác dụng bằng nhau cùng biết hiệu của chúng bởi 21,3.Trả lời: Số đầu tiên là ..... Số vật dụng hai là ....(Nếu là số thập phân thì nhập dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 2:

Câu 3:

Biết tích 25 x 26 x 27 x 28 x aCó kết quả đúng là số tất cả dạng 39 * 1200Hãy tìm quý giá của số *Trả lời: Chữ số * là chữ số ...

Câu 4:

Tính tuổi Mai với tuổi tía Mai hiện thời biết, 4 năm kia tuổi bố Mai vội 5 lần tuổi Mai cùng sau 3 năm nữa tuổi cha Mai vội 3 lần tuổi Mai.Trả lời:Tuổi Mai hiện nay là ... TuổiTuổi tía Mai bây giờ là ... Tuổi

Lớp 6 Toán 2 0

Cho 3 số tất cả tổng bằng 321,95. Biết nếu rước số thứ nhất nhân cùng với 3; số đồ vật hai nhân cùng với 4; số thứ bố nhân cùng với 5 thì được 3 kết quả bằng nhau. Tìm kiếm số sản phẩm ba.Trả lời: Số thứ ba là.(Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... Nhé !

Lớp 6 Toán 2 0

Câu 9:Cho 3 số tất cả tổng bằng 321,95. Biết nếu mang số thứ nhất nhân cùng với 3; số lắp thêm hai nhân cùng với 4; số thứ cha nhân với 5 thì được 3 kết quả bằng nhau. Tìm kiếm số lắp thêm ba.Trả lời: Số thứ bố là.(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Hãy điền số thích hợp vào nơi .... Nhé !

Lớp 6 Toán 0 0

tìm nhị số biết rằng nếu lấy số thứ nhất chia cho 2;số máy hai phân tách cho 2,5 thì được hai tác dụng bằng nhau và biết hiệu của chúng bằng 21,3 .tìm số thứ nhất và số thiết bị hai

Lớp 6 Toán 0 0

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN