Unit 12 lớp 11: reading

Work with a partner. Discuss the following questions (Làm bài toán với một chúng ta học. Luận bàn các câu hỏi sau:)


Before

*

Before you read

Work with a partner. Discuss the following questions

(Làm việc với một bạn học. Trao đổi các câu hỏi sau)

1. How often are the Asian Games held?

2. How many countries take part in the Asian Games?

3. What sports is Vietnam best at?

Lời giải đưa ra tiết:

1. The Asian Games are held every four years.

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 11: reading

2. 44 countries take part in the Asian Games.

3. I think bodybuilding, billiards, women"s karatedo, shooting và wushu are the best sports of Vietnam.

Tạm dịch: 

1. Đại hội thể dục Châu Á được tổ chức triển khai bao thọ một lần?

=> nạm vận hội châu Á được tổ chức mỗi 4 năm.

2. Có bao nhiêu tổ quốc tham gia Đại hội thể dục Châu Á?

=> 44 non sông tham gia thế vận hội châu Á. 

3. Môn thể thao như thế nào là thế mạnh của Việt Nam?

=> Tôi nghĩ là thể dục thể hình, bi-da, karatedo nữ, bắn nhau và wushu là đầy đủ môn thể thao mà lại Việt Nam giỏi nhất. 


While

While you read

Read the passage and then vì chưng the tasks that follow.

(Đọc bài và tiếp nối làm bài bác tập kèm theo)

The Asian Games, which take place every four years, are held for the purpose of developing intercultural knowledge và friendship within Asia. In this multi-sport event, young people from all over Asia gather together khổng lồ compete. It is an occasion when strength và sports skills are tested; friendship & solidarity are built and promoted.

During their five-decade history, the Asian Games have been advancing in all aspects. The number of participants has been increasing. The unique of athletes, officials và sports facilities has also been developing through time. New sports and traditional sports have been introduced and added lớn the Games. The 1st Asian Games were held in New Delhi, India in 1951. Only 489 athletes from 11 nations took part in the Games. The six sports events at the first Games were basketball, cycling, football, aquatic sports, athletics và weightlifting. Boxing, shooting & wrestling were added at the 2nd Asian Games in Manila, the Philippines in 1954; and tennis, volleyball, table tennis và hockey were added at the 3rd Asian Games in Tokyo, nhật bản in 1958. Squash, rugby, fencing và mountain biking were introduced for the first time at the 13th Asian Games in Bangkok. đất nước xinh đẹp thái lan in 1998.

The 14th Asian Games, which were held in Busan, Korea in 2002, attracted 9,919 participants from 44 countries. The athletes competed in 38 different sports và won 427 gold medals. The Vietnamese participants took part in this sự kiện with great enthusiasm. Their efforts were much appreciated when they won 2 gold medals in bodybuilding và billiards, và 2 others in women’s karatedo. It is hoped that in the near future, Vietnam will become a host country và receive more medals in a variety of sports events.

Phương pháp giải:

Dịch bài xích đọc:

Đại hội thể dục châu Á, ra mắt bốn năm một lần, được tổ chức triển khai với mục đích cách tân và phát triển kiến thức liên văn hóa và tình hữu nghị vào khư vực châu Á. Vào sự kiện nhiều thể thao này, tuổi teen từ khắp châu Á tập hòa hợp lại cùng với nhau nhằm thi đấu. Đây là 1 trong dịp sức mạnh và kỹ năng thể thao được demo thách, tính hữu hảo và liên kết được thiết kế và thêm sâu sắc.

Trong năm thập kỉ kế hoạch sử. Đại hội thể thao châu Á đã gồm bước tiến trong toàn bộ các khía cạnh, số người tham gia ngày càng tăng. Chất lượng của các vận hễ viên, quan liêu chức với trang thiết bị thể thao đã và đang được cách tân và phát triển qua thời gian. Môn thể thao new và thể thao truyền thống cuội nguồn đã được reviews và đưa sản xuất Đại hội cụ thao châu Á. Đại hội thể dục thể thao châu Á thứ nhất đã được tổ chức tại New Delhi. Ấn Độ năm 1951 chỉ có 489 đi lại viên từ bỏ 11 nước nhà đã thâm nhập vào Đại hội thể thao châu Á. Sáu môn thể thao được tranh tài ở Đại hội thể dục thể thao châu Á trước tiên là láng rổ, đua xe đạp, trơn đá, những môn thể thao dưới nước, điền kinh với cứ tạ. Quyền anh, bắn súng và đấu đồ vật đã có thêm vào. Đại hội thể dục châu Á lần 2 tại Manila, Philippines vào năm 1954, vả tennis bóng chuyền, láng bàn và khúc côn mong được thêm vào. Đại hội thể dục châu Á lần 3 tại Tokyo, Nhật bạn dạng vào năm 1958. Quần vợt, bóng thai dục và xe đạp leo núi sẽ được giới thiệu lần thứ nhất tại Đại hội thể dục châu Á lần trang bị 13 trên Bangkok, Thái Lan vào thời điểm năm 1998.

Đại hội thể thao châu Á 14, được tổ chức tại Busan, hàn quốc vào năm 2002, đã thu hút 9919 tín đồ từ 44 đất nước tham gia. Những vận cồn viên thi đấu ở 38 môn thể thao khác nhau vá giành được 427 huy chương vàng. Những vận động viên nước ta đã thâm nhập vào sự khiếu nại này với việc nhiệt tình. Nỗ lực cố gắng của họ đã được đánh giá cao khi họ giành được 2 huy chương đá quý ở môn thể hình với bi-a với 2 huy chương xoàn khác sống karate nữ. Fan ta hy vọng rằng về sau gần. Việt nam sẽ biến nước chủ nhà và giành được rất nhiều huy chương hơn trong những sự khiếu nại thể thao.


Task 1

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word.

(Những từ vào khung mở ra trong đoạn văn. Điền vào khu vực trống một từ ưng ý hợp.)

effort appreciated advancing

aquatic enthusiasm facilities

1. The hotel has special ______ for disabled athletes.

2. Swimming & water skiing are both ______ sports.

3. He never lost his ______ for training athletes.

4. I will make every ______ to lớn arrive on time.

5. Our sports performances have been ______ considerably over recent years.

6. Your help was greatly ______.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. The khách sạn has special facilities for disabled athletes.

2. Swimming và water skiing are both aquatic sports.

3. He never lost his enthusiasm for training athletes.

4. I will make every effort to arrive on time.

5. Our sports performances have been advancing considerably over recent years.

6. Your help was greatly appreciated.

Tạm dịch: 

1. Khách sạn có những tiện nghi đặc trưng dành đến vận động viên khuyết tật.

2. Bơi lội và trượt nước rất nhiều là thể thao bên dưới nước.

3. Anh ấy chưa khi nào đánh mất sự nhiệt độ tình của chính bản thân mình trong việc đào tạo vận động viên.

4. Tôi sẽ cố gắng hết mức độ để đến đúng giờ.

5. Những màn biểu đạt thể thao của công ty chúng tôi đã văn minh đáng kể giữa những năm gần đây.

6. Sự góp đỡ của khách hàng đã được reviews cao.


Task 2

Task 2. Scan the passage and match the following sentences.

Xem thêm: Download Phần Mềm Logo Lớp 4, Phần Mềm Microsoft Windows Logo

(Đọc lướt qua và kết thúc các câu sau đây.)

Year

Events

(1)_______

The 1st Asian Games began in New Delhi, India.

1954

Boxing, shooting and wrestling were added at (2)_______

(3)_______

Tennis, volleyball, table tennis & hockey were added at the 3rd Asian Games held in Tokyo, Japan.

1998

(4)_______ were introduced at the 13th Asian Games in Bangkok, Thailand.

(5)______

The 14,h Asian Games were held in Busan, Korea.

Lời giải đưa ra tiết:

Year

Events

(1) 1951

The 1st Asian Games began in New Delhi, India.

1954

Boxing, shooting và wrestling were added at (2) the 2th Asian Games in Manila, the Philippines

(3) 1958

Tennis, volleyball, table tennis and hockey were added at the 3rd Asian Games held in Tokyo, Japan.

1998

(4) Squash, rugby, fencing & mountain biking were introduced at the 13th Asian Games in Bangkok, Thailand.

(5) 2002

The 14,h Asian Games were held in Busan, Korea.

 Tạm dịch: 

Năm 

Các sự kiện

(1) 1951

Thế vận hội châu Á lần 1 được ban đầu ở New Delhi, Ấn Độ.

 1954

Quyền anh, bắn súng và đấu vật sẽ được tiếp tế (2) tại rứa vận hội châu Á lần 2 trên Manila, Phi-lip-pin.

(3) 1958

Quần vợt, nhẵn chuyền, láng bàn và khúc côn cầu được cung cấp tại nuốm vận hội châu Á lần 3 được tổ chức triển khai ở Tokyo, Nhật Bản.

1998

(4) nhẵn rổ, bóng thai dục, đấu kiếm cùng đi xe đạp điện leo núi đang được giới thiệu tại cầm cố vận hội châu Á lần vật dụng 13 sinh hoạt Bắng Cốc, Thái Lan.

(5) 2002

Thế vận hội châu Á lần máy 14 đang được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc.


Task 3

Task 3. Answer the questions.

(Trả lời những câu hỏi.)

1. What is the purpose of the Asian Games?

2. How many countries took part in the 14th Asian Games?

3. In which sports events did the Vietnamese athletes win gold medals at the Busan Games?

Lời giải chi tiết:

1. The purpose of the Asian Games is to develop intercultural knowledge & friendship within Asia.

2. There were 44 countries that took part in the 14th Asian Games.

3. They won the gold medals in bodybuilding, billiards & women"s karatedo at the Busan Games.

Tạm dịch: 

1. Mục đích của Đại hội thể dục thể thao Châu Á là gì?

=> Mục đích của Asian Games là trở nên tân tiến kiến thức liên văn hóa và tình hữu nghị sống Châu Á.

2. Có bao nhiêu nước tham dự Đại hội thể thao Châu Á lần thiết bị 14?

=> Có 44 nước tham dự Đại hội thể dục thể thao Châu Á lần sản phẩm 14

3. Các vận rượu cồn viên việt nam đã giành huy chương đá quý ở các môn thi đấu nào tại cầm cố vận hội Busan?

=> Họ vẫn giành được huy chương tiến thưởng trong thể hình, bi-da với karatedo của phụ nữ tại Thế vận hội Busan.


After

After you read

Work in groups. Talk about the history of the Asian Games.

(Làm câu hỏi theo nhóm. Nói về lịch sử của Đại hội thể thao châu Á.)

 

 

Lời giải chi tiết:

- In 1951, the 1st Asian Games were held in New Delhi. 489 athletes from 11 nations took part in the Games.

- Boxing, shooting & wrestling were added at the 2nd Asian Games in Manila, the Philippines in 1954.

- Tennis, volleyball, table tennis và hockey were added at the 3rd Asian Games in Tokyo, japan in 1958.

- Squash, rugby, fencing và mountain biking were introduced for the first time at the 13th Asian Games in Bangkok.

- The 14th, which were held in Busan, Korea in 2002, attracted 9,919 participants from 44 countries.

Tạm dịch: 

- Năm 1951, núm vận hội Châu Á lần thứ nhất được tổ chức triển khai tại New Delhi. 489 vận chuyển viên tới từ 11 nước nhà đã tham gia thế vận hội.

- Đấm bốc, đột kích và đấu vật vẫn được cung cấp tại Thế vận hội Châu Á lần sản phẩm công nghệ hai trên Manila, Philippines vào khoảng thời gian 1954.

- Quần vợt, bóng chuyền, láng bàn và khúc côn mong đã được bổ sung cập nhật tại Thế vận hội Châu Á lần thứ ba tại Tokyo, Nhật bản năm 1958.

- bóng rổ, bóng thai dục, đấu kiếm và leo núi đã được reviews lần trước tiên tại ráng vận hội châu Á lần lắp thêm 13 sinh sống Băng Cốc.

- nuốm vận hội Châu Á lần thứ 14, được tổ chức tại Busan, hàn quốc năm 2002, đang thu hút 9.919 bạn từ 44 quốc gia.