MỐC LỊCH SỬ VIỆT NAM


*

*

*

*

Tóm tắt lịch sử vẻ vang Việt Nam, 10 phút học lịch sử vẻ vang Việt Nam

- Thời đại tiền sử > Thời kỳ thiết bị đá cũ > Thời kỳ đồ đá bắt đầu > Thời kỳ thứ đồng >Thời kỳ trang bị sắt

- Sự hiện ra Nước Văn Lang với Nước Âu Lạc

+ các Vua Hùng vương đã cố gắng nhau trị bởi vì nước Vãn Lang+ Đến nắm kỷ sản phẩm công nghệ 3 trước công nguyên, An Dương vương lập nên nước âu Lạc cùng vết tích Thành Cổ Loa vẫn còn đó tồn tại mang lại ngày nay.

Bạn đang xem: Mốc lịch sử việt nam

- tiến độ Bắc thuộc: từ thời điểm năm 207 trước công nguyên đến núm kỷ máy 10 sau công nguyên:

Vào nãm 207 trước công nguyên, nước Âu Lạc bị lấn chiếm bởi Triệu Đà là Vua nước nam giới Việt bên. Kế tiếp vào nãm 111 trước công nguyên, Nước Âu Lạc bị nhà Hán đô hộ. Âu Lạc bị phân chia thành hai Quận: Giao Chỉ và Cửu Chân. Việt Nam tiếp tục bị china đô hộ trong suốt 11 ráng kỷ. Trong tiến trình nầy nhiều anh hùng dân tộc đã dấy binh khởi nghĩa tranh đấu giành hòa bình như : ➞ Khởi nghĩa 2 bà trưng của hai đưa ra em Trưng Trắc Trưng Nhị năm 40 - 43➞ Khởi nghĩa Bà Triệu của bà Triệu Thị Trinh năm 248➞ Khởi nghĩa của Lý nam Đế hay có cách gọi khác Lý Bôn xuất xắc lý túng thiếu năm 542 - 602 rước tên nước là Vạn Xuân đế đô tại long biên (Long Biên thủ đô hà nội ngày nay)➞ Khởi nghĩa Mai Thúc Loan còn gọi Mai Hắc Đế năm 722➞ Khởi nghĩa Phùng Hưng năm 766 - 791Và Ngô Quyền cùng với trận đại chiến thắng vang dội quân phái nam Hán trên Sông Bạch đằng Năm 938, đã xong xuôi 1000 nãm đô hộ cùng giành lại chủ quyền cho Việt Nam. Ngô - Ngô Quyền > Đinh - Đinh Tiên Hoàng > tiền Lê - Lê trả > Lý - Lý Công Uẩn > è - nai lưng Thái Tông > đơn vị Hồ - hồ Quí Ly > Hậu trằn - è cổ Trùng quang quẻ > Lê Sơ (Lê lợi) > công ty Mạc - Mạc Thái Tổ > Lê Trung Hưng - Lê Chiêu Thống > Triều đại Tây tô - Nguyễn Huệ > bên Nguyễn trường đoản cú Nguyễn Ánh đến Bảo Đại 1945. Trịnh Nguyễn phân tranh từ nửa thời Lê Sơ khéo dẻo gần 200 năm cho đến khi xong Lê Trung Hưng. Công ty nguyễn tồn tại đến 1945 với Bảo Đại là vị vua cuối cùng.

Lịch sử những Triều đại phong loài kiến Việt Nam:

Trang sử bắt đầu của lịch sử hào hùng Việt phái mạnh được xuất hiện vào thời điểm đầu thế kỷ thứ 10 khi mà các triều đại Ngô, đinh, chi phí Lê đang vững chắc, cấu kết và bao gồm đủ sức khỏe để đảm bảo an toàn nền độc lập tự nhà của đất nướcTriều đại Ngô: ( 939 - 965 ) 26 năm cùng với 5 vị Vua thương hiệu nước Vạn Xuân tởm độ tại Cổ Loa1. Tiền Ngô vương - Ngô Quyền ( 939-944):2. Dương Bình vương vãi - Dương Tam Kha (Là em vợ là cướp ngôi) (944-950)3. Phái mạnh Tấn vương vãi - Ngô Xương Căn (con đồ vật hai của Ngô Quyền) (950-965)4. Thiên Sách vương - Ngô Xương Ngập (Cháu Ngô Quyền) 951-959)Trong quy trình 951 - 959 vn có 2 Vua5. Ngô Sứ Quân - Ngô Xương Xí (965)Kể từ khi Dương Tam Kha cướp khu nhà ở Ngô năm 944, các nơi không chịu thuần phục, những thủ lĩnh nổi lên mèo cứ một vùng với đem quân xâm lăng lẫn nhau. Loạn 12 sứ quân kéo dài hơn 20 năm (944-968) và xong khi Đinh bộ Lĩnh thống nhất khu đất nước, lập ra bên nước Đại Cồ Việt - bên nước phong kiến tập quyền thứ nhất trong kế hoạch sử.Triều Đinh: ( 968 - 980) 12 năm cùng với 2 đời vua có tên Quốc hiệu là Đại Cồ Việt đế đô tại Hoa Lư 1. Đinh Tiên Hoàng - Đinh bộ Lĩnh (968-979)2. Đinh phế truất Đế - Đinh Toàn (979-980)

Đinh Toàn new lên 6 tuổi, được triều thần chuyển lên ngôi vua. Nhân thời cơ đó đơn vị Tống mang lại quân sang trọng xâm lược nước ta. Vì tác dụng của dân tộc, Thái hậu Dương Vân Nga (vợ của Đinh Tiên Hoàng, bà mẹ đẻ của Đinh Toàn), thể theo nguyện vọng những tướng sĩ, đã trao áo "Long Cổn" (biểu tượng của ngôi vua) mang đến Thập đạo tướng mạo quân Lê Hoàn, tức là Lê Đại Hành.

Xem thêm:

Tiền Lê: (980 - 1009) 29 năm cùng với 3 đời Vua Quốc hiệu là Đại Cồ Việt kinh kì tại Hoa Lư1. Lê Đại Hành - Lê trả (980-1005)2. Lê Trung Tông - Lê Long Việt (1005)3. Lê Ngoạ Triều - Lê Long Đĩnh (1005 - 1009)Lê Long Đĩnh đã thao tác làm việc càn cởi giết Vua chiếm ngôi, đam mê dâm đãng, tàn bạo, róc mía bên trên đầu bên sư... Bởi chơi bời trác táng thừa Lê Ngoạ Triều làm vua được 4 năm (1005 - 1009) thì mất, thọ 24 tuổi. Long Đĩnh mất, con tên là Sạ còn bé, bên dưới sự đạo diễn của quan chi Hậu Đào Cam Mộc, triều thần đang tôn Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đếThời Lý: (1009 – 1225 ) 9 đời Vua trong 216 năm 1. Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn (1010 – 1028) năm 1010 dời đô về Thăng Long 2. Lý Thái Tông - Lý Phật Mã (1028 – 1054) năm 1054 thay tên Quốc hiệu là Đại Việt đế kinh tại Thăng Long 3. Lý Thánh Tông - Lý Nhật Tôn (1054 – 1072) 4. Lý Nhân Tông - Lý Càn Đức (1072 – 1128) - Quốc tử giám trước tiên được lập vào khoảng thời gian 1076 tại tởm thành Thăng Long 5. Lý Thần Tông - Lý Dương Hoán (1128 - 1138)6. Lý Anh Tông - Lý Thiên Tộ (1138 - 1175)7. Lý Cao Tông - Lý Long Trát (1176 - 1210)8. Lý Huệ Tông - Lý Sảm (1211 - 1224)9. Lý Chiêu Hoàng - Lý Phật Kim (1224 - 1225)

Dưới sự đạo diễn của nai lưng Thủ Độ, Lý Huệ Tông bị xay đi tu, nhường ngôi vua cho đàn bà là công chúa Chiêu Thánh (lúc đó new 7 tuổi) niên hiệu là Lý Chiêu Hoàng. Cũng bên dưới sự đạo diễn của trần Thủ Độ, nai lưng Cảnh (8 tuổi) là bé ông è cổ Thừa được đưa vào hầu cận Lý Chiêu Hoàng với Trần Thủ Độ tung tin là Lý Chiêu Hoàng đang lấy ck là trằn Cảnh.

Ngày 21 mon 10 năm Ất Dậu (1225), Lý Chiêu Hoàng mở hội to ở năng lượng điện Thiên An, trước bá quan văn võ, Chiêu Hoàng dỡ hoàng bào mời trằn Cảnh lên ngôi hoàng đế đổi niên hiệu là con kiến Trung năm đồ vật nhất, dựng lên triều đại công ty Trần từ đấy.

Để phục hồi lại triều Lê, tháng 7/1788 Hoàng thái hậu công ty Lê sang cầu viện đơn vị Mãn Thanh. Phụ thuộc vào thế quân Mãn Thanh, Lê Chiêu Thống quay trở về kinh đô Thăng Long vẫn trả thù tàn khốc những người theo Tây Sơn.

Mồng 5 đầu năm mới năm Kỷ Dậu (1789), quân đội Tây sơn do nhà vua Quang Trung trực tiếp chỉ huy kéo ra Bắc đã đánh chảy 29 vạn quân xâm chiếm Mãn Thanh ở lô Đống Đa giành độc lập cho non nước ta. Lê Chiêu Thống, vua bán nước, đã chạy theo tàn quân đơn vị Thanh sang Trung Quốc.

Triều đại Tây đánh (1789 - 1802) - Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ kinh đô tại Qui Nhơn cùng Phú Xuân (Huế)Khi vua quang đãng Trung đang định chuẩn bị đem quân vào Nam tấn công Gia Định thì bất thần qua đời (1792). Bé là Nguyễn quang Toản còn bé dại tuổi lên nối ngôi không có người lãnh đạo đủ năng lực, nhà Tây Sơn lập cập suy yếu. Nội bộ xẩy ra tranh chấp. Giữa năm 1802 Nguyễn Ánh (Tàn dư của đường trong) tiến ra sở hữu được Thăng Long. Nguyễn Ánh đang trả thù những người dân theo Tây Sơn khôn cùng tàn bạo: chiêu mộ của vua Thái Đức với vua quang Trung bị quật lên, tro cốt bị giã thành bột nhồi vào dung dịch súng và bắn đi. Phụ nữ tướng Bùi Thị Xuân và đàn bà bị voi giày, è cổ Quang Diệu bị chém đầu.Triều Nguyễn (1802-1945) đổi tên nước là nước ta kinh đo tại HuếNguyễn Ánh lên ngôi nãm 1802 cùng lập ra triều Nguyễn với 13 đời Vua vào 143 năm1. Nguyễn Phúc Ánh (1802-1820) sáng sủa lập nhà Nguyễn2. Nguyễn Phúc Đảm - Minh Mạng (1820 - 1841) quốc hiệu được đổi thành Đại Nam3. Nguyễn Phúc Miên Tông - Thiệu Trị (1841 - 1847)4. Nguyễn Phúc Hồng Nhậm - từ Đức (1847-1883)5. Nguyễn Phúc Ưng Chân - Dục Đức (1883) 6. Nguyễn Phúc Hồng Dật - Hiệp Hòa (1883)7. Nguyễn Phúc Ưng Đăng - loài kiến Phúc (1883-1884)8. Nguyễn Phúc Ưng định kỳ - Hàm Nghi (1884-1885)9. Nguyễn Phúc Ưng Kỷ - Đồng Khánh (1885-1889)10. Nguyễn Phúc Bửu lạm - Thành Thái (1889-1907) 11. Nguyễn Phúc Vĩnh San - Duy Tân (1907 - 1916)12. Nguyễn Phúc Bửu Đảo - Khải Định (1916 - 1925)13. Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy - Bảo Đại (1925 - 1945)

Lịch sử nước ta Nam vào thời kỳ Pháp thuộc

Lịch sử việt nam trong binh cách chống Mỹ

Chiến tranh biên thuỳ 1975 — 1979