Lời Bài Hát Đêm Huyền Diệu

ví như em thiếu hụt anh trên đời,Hẳn là thương nhớ biết từng nào rồi,Nếu vắng tanh anh một ngày,Thì là một trong những ngày chẳng vuiNếu luôn luôn có anh mặt mình,Hẳn là năm mon ý xuân không tàn,Nếu thấy anh lo buồn,Thì lòng này còn bi thảm hơnKể xuất phát từ một đêm cùng nhau,Nhịp lòng hòa trong tình yêu,Của thời niên thiếu,Nhìn khung trời thêu đầy sao,Dù rằng mình chia cùng nhau,Bóng tối huyền diệuNếu thân quen biết nhau một ngày,Để nhưng mà thương lưu giữ suốt vào cuộc đời,Giữ time ban đầu,Và chỗ tuyệt diệu tình thương .Nếu anh thiếu thốn em bên trên đời,Hẳn là thương ghi nhớ biết từng nào rồi,Nếu vắng ngắt em một ngày,Thì là 1 trong ngày chẳng vuiNếu luôn luôn có em bên mình,Hẳn là năm mon ý xuân ko tàn,Nếu thấy em lo buồn,Thì lòng này còn bi tráng hơn

Bạn đang xem: Lời bài hát đêm huyền diệu


Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Phim Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần Phần 1 Hd Vietsub, Phim Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần: Phần 1


Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.