Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Võ Lâm 2


Bạn đang xem: Hướng dẫn làm nhiệm vụ võ lâm 2

- Dã Tẩu, NPC quen thuộc nhất đối với mỗi tân thủ từ cấp 1 đến cung cấp 10, là bạn hướng dẫn và giúp đỡ tân thủ trong tiến độ đầu sơ nhập giang hồ. - Dã Tẩu sẽ khuyến mãi ngay đồng đạo quyển Giang hồ Chỉ Nam, đấy là bạn sát cánh đồng hành thiết yếu trong mỗi hành trang của thân sĩ võ lâm. Giang hồ Chỉ nam giới sẽ lí giải đồng đạo những thông tin, từ quá trình nhận nhiệm vụ, tọa độ NPC yêu cầu thiết, .... Góp đồng đạo bôn tẩu giang hồ nước thật thuận tiện! Hình hình ảnh minh họa thành thị (tọa độ) trang bị phẩm nhận ra
*
Tuyền Châu (180/174)
*
Giang hồ nước Chỉ phái nam
Biện ghê (147/176 )
Thành Đô ( 204/221 )

Đối thoại với từng NPC dưới đây, đồng đạo vẫn có thời cơ nhận được đa số phần thưởng tương xứng: trách nhiệm Thăm Hỏi quà tặng
Chủ tiệm trang bị 10 điểm kinh nghiệm
Vũ khí cung cấp 1 Hiệp thiếu Hộ Uyển
Chủ tiệm trang phục 10 điểm tay nghề 1
*
4 điểm danh vọng
Hộ liền kề cấp 1 Hiệp Thiếu cha Y
Chủ tiệm trang sức đẹp 10 điểm tay nghề
Trang sức cấp cho 1 Tân Thủ Ngọc Bội
Chủ Dược Điếm 10 điểm kinh nghiệm
20 bình phục sinh sinh lực Kim sáng Tán
Chủ Tạp Hóa 10 điểm tay nghề
2 Giám Định Phù cấp cho 1

Xem thêm: Karaoke Khi Tóc Thầy Bạc Trắng Beat Lyrics, Khi Tóc Thầy Bạc Trắng Beat

Thuyết minh vận động Địa điểm Hình hình ảnh
- Dã Tẩu nhờ các bạn đem bức thư giao mang lại Triệu Diên Niên. Biện gớm (161/179)
*
- gặp gỡ Triệu Diên Niên, ông ta yêu cầu bạn làm 1 Bánh Ngô. - Làm xong Bánh Ngô, hội thoại với Triệu Diên Niên. - kết thúc nhiệm vụ, trở về gặp mặt Dã Tẩu để nhận thưởng.
*

*

*