Các Dạng Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Cánh diều

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Cánh diều

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng phù hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ hiểu và bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 theo từng Unit giúp học sinh học giỏi môn tiếng Anh lớp 4 hơn. Để cài đặt tài liệu bài tập giờ Anh lớp 4 về, các bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập tiếng anh lớp 4

Mục lục bài xích tập tiếng Anh 4

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ đồng hồ Anh 4 học kì 1 có đáp án

Unit 1: Nice to see you again

Unit 2: I"m from Japan

Unit 3: What day is it today?

Unit 4: When"s your birthday?

Unit 5: Can you swim?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 thân kì 1 có đáp án

Unit 6: Where"s your school?

Unit 7: What do you like doing?

Unit 8: What subjects vị you have today?

Unit 9: What are gắng doing?

Unit 10: Where were you yesterday?

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập tiếng Anh 4 học tập kì 2 tất cả đáp án

Unit 11: What time is it?

Unit 12: What does your father do?

Unit 13: Would you like some milk?

Unit 14: What does she look like?

Unit 15: When"s children"s say?

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 giữa kì 2 bao gồm đáp án

Unit 16: Let"s go to lớn the book shop

Unit 17: How much is the T-shirt?

Unit 18: What"s your phone number?

Unit 19: What animal bởi you want to lớn see?

Unit 20: What are you to vì chưng this summer?

Đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kì 2 tất cả đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 1

Exercise 1: Chọn lời giải đúng

1. Hi. My name ___________ Sandra. What’s your name?

A. AmB. IsC. WellD. Your

2. Nice to ___________ you again, Minh.

A. WatchB. LookC. SeeD. Have

3. – “Hi. How are you today?” – “___________”.

A. I’m very well. ThanksC. Good bye

B. Good nightD. Nice to lớn meet you.

4. – Where are you from? – I’m ____________ America.

A. FromB. ToC. ForD. With

5. I’m from ____________. I can speak Vietnamese.

A. EnglandB. JapanC. ChinaD. Vietnam

Hiển thị đáp án
1.B Đây là câu giới thiệu phiên bản thân.
2.C Câu đầy đủ: Nice khổng lồ see you again: rất vui được gặp mặt lại cậu.
3.A Đáp lại câu hỏi sức khoẻ “How are you?” là “I’m very well. Thanks”.
4.A Trả lời thắc mắc quê tiệm “where are you from?” là “I’m from…”
5.D Dịch: Tôi tới từ Việt Nam. Tôi có thể nói rằng tiếng Việt.

Exercise 2: lựa chọn từ thích hợp điền vào vị trí trống.

afternoon - tomorrow – và – My – too

A: Good (1)___________. (2)___________ name is Kate.

B. Good afternoon. I’m Clara. Where are you from?

A: I’m from Vietnam. (3)___________ you?

B: I’m from America. Nice to lớn meet you.

A: Nice lớn meet you (4)___________.

B: See you (5)___________. Bye.

Hiển thị đáp án

Exercise 3: Nối cột A cùng với cột B để tạo ra thành hội thoại

AB
1. How are you?a. My name is Queenie.
2. Good night.b. I’m 9 years old.
3. What’s your name?c. I’m fine, thanks.
4. How old are you?d. Nice khổng lồ meet you, too.
5. Nice to lớn meet you.e. Good night.
Hiển thị đáp án

Exercise 4: phụ thuộc từ lưu ý sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

1. I/well/ very/ am/ you/ thank.

Xem thêm: 4 Phần Mềm Gõ 10 Ngón Tiếng Việt, Tập Đánh Máy Miễn Phí Hay Nhất 2021

________________________________________________________.

2. At/ I’m/ four/ grade.

________________________________________________________.

3. Well/ English/ can/ speak/ I/ very.

________________________________________________________.

4. You/ old/ how/ are?

________________________________________________________?

5. Nice/ again/ you/ to/ see.

________________________________________________________.

Hiển thị đáp án

1. I’m very well, thank you.

2. I’m at grade four.

3. I can speak English very well.

4. How old are you?

5. Nice khổng lồ see you again.


Exercise 5:

Hello. I’m Ben. I’m nine years old. I’m at grade four. Every day I get up at 6. I go khổng lồ Thang Long primary school at 6:45 a.m. I love English & Math. This is my classroom. It’s not big. When my teacher comes into classroom, everybody stands up and say “Good morning, teacher”. Our classes begin at 7:15 and end at 11:00. Before going home, we stand up and say “Good bye”.

1. How old is Ben?

________________________________________________________.

2. What time does he get up?

________________________________________________________.

3. Is his classroom big?

________________________________________________________.

4. What vị they say when the teacher comes in the classroom?

________________________________________________________.

Hiển thị đáp án

1. He’s nine years old.

2. He gets up at 6.

3. No, it isn’t.

4. They say “Good morning, teacher”.


Giới thiệu kênh Youtube bephongngoaidon.com


Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 trên khoahoc.bephongngoaidon.com


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa đào tạo lớp 4 cho con sẽ được tặng ngay miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho nhỏ và được tư vấn miễn mức giá tại khoahoc.bephongngoaidon.com