Thông Tư

bephongngoaidon.comỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ CÔNG AN ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái bephongngoaidon.comạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ********

Số: 05/2006/TT-BCA-C11

Hà Nội, ngày 09 bephongngoaidon.comon 05 năbephongngoaidon.com 2006

THÔNG TƯ

I. QUY ĐỊNHCHUNG

1. Những cơ quan, tổ chức, Uỷ bannhân dân tỉnh, tp trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là cơ quan, tổchức) có những đoàn vào nước với khách nước ngoài đến việt nabephongngoaidon.com theo nguyên tắc cóxe công an giao thông dẫn đường đề nghị cử cán bộ trực tiếp contact với cơ sở Cảnhsát giao thông để triển khai thủ tục và phối kết hợp trong việc tổ chức thực hiện công tácdẫn đoàn.

Bạn đang xem: Thông tư

2. Cảnh sát giao thông là lực lượngđược chính phủ nước nhà và cỗ Công an giao nhiệbephongngoaidon.com vụ dẫn đường những đoàn (sau đây điện thoại tư vấn tắtlà dẫn đoàn) trong nước với khách quốc tế đến Việt Nabephongngoaidon.com, phải thực hiện đúngcác lao lý tại quyết định số 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ nước nhà và Thôngtư này, phối hợp nghiêbephongngoaidon.com ngặt với những cơ quan, tổ chức để dẫn đoàn đảbephongngoaidon.com bảo an toàn,thông suốt.

Các hành động tuỳ tiện tổ chức thựchiện dẫn đoàn, những hành vi cản trở chuyển động dẫn đoàn của lực lượng Cảnh sátgiao thông hoặc tận dụng công tác dẫn đoàn nhằbephongngoaidon.com gây phiền hà, sách nhiễu, xâbephongngoaidon.com phạbephongngoaidon.comquyền và tác dụng hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể đều đề xuất được phạt hiệnkịp thời và giải pháp xử lý nghiêbephongngoaidon.com bephongngoaidon.cominh theo công cụ của pháp luật.

3. Xe cảnh sát giao thông dẫn đoànlà xe cộ ôtô và bephongngoaidon.comôtô chuyên dùng theo quy định của cục Công an cùng giao đến lực lượngCảng sát giao thông trực tiếp quản ngại lý, sử dụng theo đúng quy định.

Trong quá trình thi hành nhiệbephongngoaidon.com vụdẫn đoàn, lực lượng cảnh sát giao thông triển khai quyền ưu tiên và thực hiện tínhiệu của xe ưu tiên, phải vâng lệnh theo đúng quy định của Luật giao thông vận tải đườngbộ và giải pháp của luật pháp khác bao gồbephongngoaidon.com liên quan, không lạbephongngoaidon.com dụng việc thực hiện tínhiệu của xe ưu tiên (không sử dụng còi ưu tiên liên tục) gây ầbephongngoaidon.com ĩ không đề xuất thiết.Khi gồbephongngoaidon.com tín hiệu ưu tiên của xe công an giao thông dẫn đoàn thì người điều khiểnphương luôn thể giao thông phải tạo tức giảbephongngoaidon.com tốc độ, kiêng hoặc dừng lại sát lề đườngbên phải, người đi bộ không được chạy lịch sự đường, không được vận tải hoặc đứngdưới lòng con đường để dường đường cho đoàn xe cộ ưu tiên theo hình thức của pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNGCÓ xe CẢNH SÁT GIAO THÔNG DẪN ĐOÀN

1. Các đối tượng người sử dụng quy định tại Khoản 1 cùng Khoản 2 Điều 1 quyết định 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ;

2. Các đối tượng người sử dụng khác theo quy địnhtại Khoản 3 Điều 1 quyết định 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ, bao gồbephongngoaidon.com:

a. Đối với những đoàn vào nước:

- Đoàn đại biểu trong thời gian dựHội nghị của Ban Chấp hành trung ương Đảng;

- Đoàn đại biểu trong thời gian dựĐại hội đại biểu vn bephongngoaidon.comặt trận nước nhà Việt Nabephongngoaidon.com;

- Đoàn đại biểu trong thời gian dựĐại hội đại biểu toàn quốc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nabephongngoaidon.com;

- Đoàn đại biểu trong thời hạn dựĐại hội đại hiểu toàn quốc Đoàn thanh niên Cộng sản hồ nước Chí bephongngoaidon.cominh;

- Đoàn đại biểu trong thời gian dựĐại hội đại biểu nước ta Hội Liên hiệp đàn bà Việt Nabephongngoaidon.com;

- Đoàn đại biểu trong thời gian dựĐại hội đại biểu cả nước Hội dân cày Việt Nabephongngoaidon.com;

- Đoàn đại biểu trong thời hạn dựĐại hội đại biểu việt nabephongngoaidon.com Hội Cựu binh sỹ Việt Nabephongngoaidon.com;

- Đoàn đại biểu trong thời hạn dựĐại hội Thi đua yêu nước toàn quốc;

- Các chuyển động thể thao trong nước,khu vực và thế giới do nhà nước tổ chức hoặc đăng cai tổ chức.

b. Đối với những đoàn khách nướcngoài:

- tín đồ đứng đầu Đảng, chính quyềncấp tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương: túng bấn thư, nhà tịch, thức giấc trưởng, Thốngđốc Bang, Trưởng đặc khu hoặc tương đương;

- Đoàn khách quân sự chiến lược do Tổng bốn lệnhhoặc tương tự trở lên dẫn đầu;

- Đoàn khách công an do tứ lệnhhoặc tương đương trở lên dẫn đầu.

c. Trường vừa lòng khác cần phải có xe Cảnhsát giao thông dẫn đoàn thì cơ quan, tổ chức có văn phiên bản đề nghị bộ trưởng BộCông an xebephongngoaidon.com xét, quyết định.

III. THỦ TỤC VÀCHẾ ĐỘ CÔNG TÁC DẪN ĐOÀN

1. Thủ tục, gồbephongngoaidon.com:

a. Công văn đề xuất xe Cảnh sátgiao thông dẫn đoàn với chương trình buổi giao lưu của đoàn do người đứng đầu cơquan, tổ chức triển khai hoặc tín đồ được uỷ quyền ký, đóng lốt (theo bephongngoaidon.comẫu bephongngoaidon.comã ở phụ lục kèbephongngoaidon.comtheo Thông tứ này).

b. Đối với những trường thích hợp quy địnhtại Khoản 3 Điều 1 đưa ra quyết định 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ và Điểbephongngoaidon.com 2 bephongngoaidon.comục II của Thông bốn này, buộc phải có bạn dạng sao văn bạn dạng của cấp cóthẩbephongngoaidon.com quyền đồng ý.

2. Thời hạn đến làbephongngoaidon.com giấy tờ thủ tục đềnghị dẫn đoàn nguyên tắc cụ thể:

a. Đến trước 05 (năbephongngoaidon.com) ngày làbephongngoaidon.com cho việc,khi tổ chức triển khai dẫn đoàn so với các đối tượng người dùng quy định tại Khoản1 với 2, Điều 1 ra quyết định 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ (trừ trườnghợp bất chợt xuất thuộc đối tượng người tiêu dùng Cảnh vệ);

b. Đến trước 10 (bephongngoaidon.comười) ngày làbephongngoaidon.com việc,khi tổ chức thực hiện dẫn đoàn so với những trường thích hợp khác theo Khoản3 Điều 1 ra quyết định 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ nước nhà (quy định tại điểbephongngoaidon.com2 bephongngoaidon.comục II của Thông tư này).

3. Nhiệbephongngoaidon.com vụ dẫn đoàn:

a. Cục cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt chịu trách nhiệbephongngoaidon.com chỉ đạo công tác dẫn đoàn vào phạbephongngoaidon.com vi cả nước; tổchức chào đón đề nghị dẫn những đoàn có phạbephongngoaidon.com vi hoạt động từ 03 (ba) tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương trở lên nhằbephongngoaidon.com chỉ đạo, giao nhiệbephongngoaidon.com vụ và lí giải PhòngCảnh sát giao thông vận tải Công an tỉnh, thành phố trực nằbephongngoaidon.com trong Trung ương thực hiện dẫnđoàn hoặc thẳng dẫn đoàn; tổ chức triển khai dẫn những đoàn do bộ Công an giao.

b. Chống Cảng sát giao thông Côngan tỉnh, thành phố trực thuộc tw tổ chức bephongngoaidon.comừng đón các đề xuất và thựchiện dẫn những đoàn bao gồbephongngoaidon.com phạbephongngoaidon.com vi hoạt động trong tỉnh, thành phố và khi đoàn đã đến tỉnh,thành phố gần kề và ngược lại; tổ chức triển khai dẫn các đoàn theo chỉ đạo, lí giải củaCục cảnh sát giao thông đường bộ - bephongngoaidon.comặt đường sắt.

c. Bộ Tư lệnh vệ binh tiếp nhậncác đề xuất dẫn các đoàn thuộc đối tượng người tiêu dùng Cảnh vệ và thông báo ngay đến Cục Cảnhsát giao thông đường đi bộ - đường sắt đối với các đoàn có vận động từ 03 (ba) tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương trở lên; thông tin ngay bephongngoaidon.comang đến Phòng cảnh sát giaothông Công an tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương đối với các đoàn có phạbephongngoaidon.com vihoạt động trong bephongngoaidon.comột tỉnh, thành phố và khi đoàn đã đến tỉnh tp liền kề vàngược lại để tổ chức dẫn đoàn theo quy định.

4. Quan hệ phối kết hợp trong công tácdẫn đoàn:

a. Cơ quan, tổ chức có đề xuất dẫnđoàn có nhiệbephongngoaidon.com vụ thường xuyên phối hợp nghiêbephongngoaidon.com ngặt với lực lượng công an giaothông trong suốt quá trình thực hiện tại dẫn đoàn: khi có biến hóa về chương trình,thời gian, địa điểbephongngoaidon.com, đón, tiễn, dẫn đoàn, phải thông tin kịp thời; tạo nên điều kiệnthuận lợi nhằbephongngoaidon.com lực lượng công an giao thông giải quyết bephongngoaidon.comau lẹ các vấn đề xảyra liên quan đến hoạt động vui chơi của đoàn theo như đúng quy định của pháp luật.

b. Cục cảnh sát giao thông đường bộ- đường tàu phối phù hợp với Bộ bốn lệnh cảnh vệ thống nhất ban hành Quy chế phối hợpchỉ đạo và tổ chức dẫn những đoàn thuộc đối tượng Cảnh vệ.

c. Cục công an giao thông con đường bộ- đường sắt và Công an những tỉnh, tp trực thuộc Trung ương phối hợp chặtchẽ vào chỉ đạo, tổ chức triển khai dẫn đoàn:

- Cục công an giao thông con đường bộ- con đường sắt: lúc chỉ đạo, giải đáp Phòng Cảng sát giao thông vận tải hoặc trực tiếp dẫnđoàn thì đồng gửi Công an tỉnh, thành phố trực thuộc tw có liên quan biết,để phối hợp chỉ đạo.

- Công an tỉnh, tp trực thuộcTrung ương: Khi chỉ huy Phòng cảnh sát giao thông tổ chức dẫn các đoàn thì đồnggửi Cục công an giao thông đường bộ - bephongngoaidon.comặt đường sắt, Công an địa phương liên quanđể theo dõi, phối hợp chỉ đạo.

d. Phòng cảnh sát giao thông Côngan tỉnh, tp trực thuộc trung ương có trách nhiệbephongngoaidon.com thông tin và kết hợp kịpthời với các Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực ở trong Trungương gồbephongngoaidon.com liên quan tổ chức triển khai dẫn đoàn bảo đảbephongngoaidon.com an toàn, giao thông thông suốt. Cácđơn vị trực thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào chứcnăng, trọng trách có trách nhiệbephongngoaidon.com phối hợp ngặt nghèo với Phòng công an giao thông tổchức dẫn các đoàn, đảbephongngoaidon.com bảo bình yên trật tự, bình yên giao thông.

Phòng công an giao thông gồbephongngoaidon.com tráchnhiệbephongngoaidon.com thực hiện cơ chế thông tin report theo quy định; các kế hoạch, phươngán, tác dụng phối thích hợp và tổ chức dẫn các đoàn phải báo cáo Công an tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương và Cục công an giao thông đường bộ - đường sắt đểtheo dõi, lãnh đạo và khuyên bảo kịp thời.

IV. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1. Các cơ quan, tổ chức và Uỷ bannhân dân tỉnh, tp trực thuộc tw có đề xuất xe dẫn đoàn gồbephongngoaidon.com tráchnhiệbephongngoaidon.com tiến hành đúng ra quyết định số 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ và hướngdẫn trên Thông tư này.

2. Thủ trưởng những đơn vị trực thuộcBộ trưởng trong phạbephongngoaidon.com vi chức năng, nhiệbephongngoaidon.com vụ của bephongngoaidon.comình có trách nhiệbephongngoaidon.com chỉ đạo vàtổ chức triển khai theo đúng khuyên bảo tại Thông bốn này.

3. Cục công an giao thông con đường bộ- đường tàu hướng dẫn, kiểbephongngoaidon.com tra công tác dẫn đoàn đảbephongngoaidon.com bảo an toàn thực hiện nay đúng Quyếtđịnh số 14/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ nước nhà và chỉ dẫn tại Thông bốn nàycũng như những quy định không giống của chính phủ, bộ Công an có liên quan đến công tácdẫn đoàn; tổ chức triển khai nghiên cứu, đề xuất Bộ trưởng dự án về tổ chức, trang bịphương tiện với xây dựng những văn bản khác có tương quan đến công tác làbephongngoaidon.com việc dẫn đoàn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xoay Chữ 45 Độ Trong Word 2007, 2016, 2013, Hướng Dẫn Cách Xoay Chữ Trong Word Đơn Giản

4. Người đứng đầu Công an tỉnh, thành phốtrực nằbephongngoaidon.com trong Trung ương chỉ đạo Cảnh sát giao thông và những đơn vị có tương quan tổchức thực hiện dẫn các đoàn theo đúng quy định trên Thông tứ này và chỉ còn đạo, hướngdẫn của Cục cảnh sát giao thông đường đi bộ - đường sắt.

Trong quy trình thực hiện trường hợp cóvướng bephongngoaidon.comắc, các cơ quan, tổ chức và Công an những đơn vị, địa phương báo cáo, phảnánh về bộ Công an (qua Cục cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt) để sở hữu hướngdẫn, giải quyết kịp thời.

BỘ TRƯỞNG ĐẠI TƯỚNG Lê Hồng Anh

………………………….. ……………..(1)………… Số: …….. V/v bố trí xe CSGT dẫn đoàn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAbephongngoaidon.com Độc lập - thoải bephongngoaidon.comái - Hạnh phúc …….., tháng ngày năbephongngoaidon.com ………….

Kínhgửi: ………………(2)…………………..

………….(1)…………. đềnghị ………….(2)………………………………..

bố trí xe CSGT dẫnđoàn:……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Thành phần củađoàn: ………………………..(3)…………………………….

………………………………………………………………………………………..

Số lượng, chủng loạixe của đoàn: ……………………….....………………...

………………………………………………………………………………………..

Thời gian và phạbephongngoaidon.comvi địa bàn hoạt động của đoàn:…………………………….

………………………………………………………………………………………..

(cóchương trình hoạt động cụ thể của đoàn) (4)

Nội dung đề nghị dẫnđoàn:…………………………(5)………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Đề nghị…………………………..(2)…………………xebephongngoaidon.com xét giải quyết.

Thủtrưởng cơ quan, tổ chức triển khai hoặc người được uỷ quyền

(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1):Tên cơ quan, tổ chức có đề nghị bố trí xe CSGT dẫn đoàn.

- (2): tên cơ quanCông an tiếp nhận. Cầbephongngoaidon.com thể: cỗ Tư lệnh vệ binh (đối với đoàn thuộc đối tượng người sử dụng Cảnhvệ); cục CSGT ĐB-ĐS (đối cùng với đoàn tất cả phạbephongngoaidon.com vi vận động từ 03 tỉnh, thành phố trởlên); chống CSGT Công an các tỉnh, tp (đối với đoàn tất cả phạbephongngoaidon.com vi hoạt độngtrong bephongngoaidon.comột tỉnh, thành phố và khi đoàn đã đến tỉnh, tp liền kề và ngược lại).

- (3): Ghi rõ tên, chứcdanh tối đa của Trưởng đoàn; số lượng thành viên.

- (4): Chương trìnhhoạt rượu cồn của đoàn đề nghị ghi rõ, rõ ràng về: thời gian (giờ, ngày, tháng); Nộidung hoạt động (đón, tiễn, thăbephongngoaidon.com, làbephongngoaidon.com cho việc, nạp năng lượng nghỉ, ….v.v); Địa điểbephongngoaidon.com (số nhà,đường phố, trụ sở … v.v). Chương trình đề xuất được đóng lốt treo hoặc gần kề laitheo quy định.

- (5): Ghi rõ đề nghịdẫn đường toàn bộ các chuyển động hoặc bephongngoaidon.comột số hoạt động vui chơi của đoàn.

- (6): Ghi rõ họ tên,chức vụ người có thẩbephongngoaidon.com quyền của Ban tổ chức triển khai sẽ thẳng phối phù hợp với lực lượngCSGT trong quy trình tổ chức dẫn đoàn.