Viễn thông a sóc trăng

Viễn Thông Sóc Trăng có add tại 02 nai lưng Hưng Đạo - tp Sóc Trăng - Sóc Trăng. Mã số thuế 2200108678 Đăng ký kết & quản lý bởi cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động viễn thông tất cả dây

Cập nhật: 6 năm trước


Bạn đang xem: Viễn thông a sóc trăng

Ngành nghề kinh doanh

STT thương hiệu ngành Mã ngành
1 Xây dựng công trình xây dựng công ích 42200
2 Lắp đặt hệ thống điện 43210
3 Bán buôn sản phẩm công nghệ vi tính, thứ ngoại vi và phần mềm 46510
4 Bán buôn máy và linh phụ kiện điện tử, viễn thông 46520
5 Bán lẻ trang bị vi tính, thiết bị ngoại vi, ứng dụng và trang bị viễn thông trong các siêu thị chuyên doanh 4741
6 Hoạt đụng viễn thông có dây 61100
7 Hoạt động viễn thông ko dây 61200
8 Hoạt rượu cồn viễn thông vệ tinh 61300
9 Hoạt cồn viễn thông khác 6190
10 Lập trình lắp thêm vi tính 62010
11 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 62020
12 Hoạt rượu cồn dịch vụ technology thông tin và dịch vụ khác liên quan đến sản phẩm vi tính 62090
13 Cổng thông tin 63120
14 Kinh doanh bất tỉnh sản, quyền sử dụng đất thuộc nhà sở hữu, chủ áp dụng hoặc đi thuê 68100
15 Hoạt động phong cách thiết kế và support kỹ thuật bao gồm liên quan 7110
16 Quảng cáo 73100
17 Cho thuê trang bị móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730
18 Hoạt động dịch vụ liên quan đến những cuộc gọi 82200
19 Sửa trị máy vi tính cùng thiết bị nước ngoài vi 95110
20 Sửa chữa trị thiết bị liên lạc 95120

STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp lớn Địa chỉ
1 2200108678 Tập Đoàn Bưu bao gồm Viễn Thông Việt Nam Số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng

Xem thêm: Top 10 Siêu Anh Hùng Quyến Rũ Và Quyền Năng Nhất Màn Ảnh Rộng

STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp lớn Địa chỉ
1 2200108678 Trung tâm viễn thông tp Sóc Trăng 02 trằn Hưng Đạo Phường 2
2 2200108678 Trung tâm quan tâm khách hàng 02 è Hưng Đạo phường 2
3 2200108678 Cty xây gắn thêm bưu điện quốc lộ 1 phường 2
4 2200108678 Trung trung khu Viễn thông Long Phú ấp 3, thị xã Long Phú
5 2200108678 Trung trọng tâm Viễn thông Kế Sách đường 30/4, ấp An Ninh, TT Kế Sách
6 2200108678 Trung trung ương Viễn thông Mỹ Tú ấp Nội ô, TT Huỳnh Hữu Nghĩa
7 2200108678 Trung trung ương Viễn thông Mỹ Xuyên 01 Lê Lợi, TT Mỹ Xuyên
8 2200108678 Trung trung khu Viễn thông Thạnh Trị ấp 2 thị trấn Phú lộc
9 2200108678 Trung trọng điểm Viễn thông Vĩnh Châu Nguyễn Huệ, TT Vĩnh Châu
10 2200108678 Trung trung khu Viễn thông cù Lao Dung ấp Phước Hòa B, TT con quay Lao Dung
11 2200108678 Trung trung ương Viễn thông bổ Năm ấp 1, thị trấn Ngã Năm
12 2200108678 Trung tâm marketing - Viễn thông Sóc Trăng 02 trằn Hưng Đạo
13 2200108678 Trung trung tâm Điều hành tin tức - Viễn thông Sóc Trăng 02 è Hưng Đạo
14 2200108678 Trung trung tâm viễn thông 1 - Viễn thông Sóc Trăng 02 trằn Hưng Đạo
15 2200108678 Trung trung ương viễn thông 2 - Viễn thông Sóc Trăng 77 tỉnh lộ 934, ấp Thạnh Lợi
16 2200108678 Trung trọng điểm viễn thông 3 - Viễn thông Sóc Trăng ấp 4
17 2200108678 Trung trung ương viễn thông 4 - Viễn thông Sóc Trăng ấp 2

STT Mã số thuế Tên công ty Địa chỉ
1 2200108678 Trung trọng tâm viễn thông tp Sóc Trăng 02 è Hưng Đạo Phường 2
2 2200108678 Trung tâm chăm sóc khách hàng 02 nai lưng Hưng Đạo phường 2
3 2200108678 Cty xây gắn thêm bưu điện quốc lộ 1 phường 2
4 2200108678 Trung chổ chính giữa Viễn thông Long Phú ấp 3, thị xã Long Phú
5 2200108678 Trung trung ương Viễn thông Kế Sách đường 30/4, ấp An Ninh, TT Kế Sách
6 2200108678 Trung trung tâm Viễn thông Mỹ Tú ấp Nội ô, TT Huỳnh Hữu Nghĩa
7 2200108678 Trung chổ chính giữa Viễn thông Mỹ Xuyên 01 Lê Lợi, TT Mỹ Xuyên
8 2200108678 Trung trọng tâm Viễn thông Thạnh Trị ấp 2 thị trấn Phú lộc
9 2200108678 Trung trung tâm Viễn thông Vĩnh Châu Nguyễn Huệ, TT Vĩnh Châu
10 2200108678 Trung trung khu Viễn thông quay Lao Dung ấp Phước Hòa B, TT tảo Lao Dung
11 2200108678 Trung trung khu Viễn thông té Năm ấp 1, thị trấn Ngã Năm
12 2200108678 Trung tâm marketing - Viễn thông Sóc Trăng 02 nai lưng Hưng Đạo
13 2200108678 Trung tâm Điều hành tin tức - Viễn thông Sóc Trăng 02 nai lưng Hưng Đạo
14 2200108678 Trung tâm viễn thông 1 - Viễn thông Sóc Trăng 02 trằn Hưng Đạo
15 2200108678 Trung trọng tâm viễn thông 2 - Viễn thông Sóc Trăng 77 tỉnh lộ 934, ấp Thạnh Lợi
16 2200108678 Trung trung khu viễn thông 3 - Viễn thông Sóc Trăng ấp 4
17 2200108678 Trung trọng tâm viễn thông 4 - Viễn thông Sóc Trăng ấp 2

*

Cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp là trang web cung cấp, tra cứu miễn phí thông tin doanh nghiệp.