TU DIEN VIET VIET VIỆT NAM

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tu dien viet viet việt nam

*
*
*

Từ điển Việt Việt.Vietnamese-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, trường đoản cú điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

Bạn bao gồm thể cài đặt app phần mềm từ điển trên Windows để tra từ điển tiện lợi khi hiểu văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: tự điển sống, fan học rộng lớn biết các (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở và giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : tự điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển ký hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : tự điển laptop
descriptor dictionary : từ bỏ điển trình bày
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : thiết bị tự tự điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ bỏ điển cam kết kiệu bên cạnh
frequency dictionary : từ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ vật dụng từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : trường đoản cú điển dữ liệu tích thích hợp
machine dictionary : từ điển trang bị
main dictionary : từ điển chủ yếu
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : tự điển chuyển vị
relocation dictionary : từ điển gửi vị trí
relocation dictionary : trường đoản cú điển định vị lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái xác định
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Cách Chuyển Khổ Giấy Dọc Thành Ngang Trong Word 2007, Cách Xoay Ngang 1 Trang Giấy Bất Kỳ Trong Word

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish