King of hell

ngôn từ

Diêm Đế - sứ mang của Địa ngục tù ( nói ngắn gọn là quân nhân của Diêm vương ="= ) là một trong tay tìm bá đạo vào 300 năm kia . Công việc nhàm chán hằng ngày là đi bắt vong linh về địa phủ . Cơ mà nay , cuộc đời trên thiên hạ đang bị các yêu ma cõi chết đe dọa ; và Diêm vương đã chỉ định cho thương hiệu "lông bông" âý một các bước là đi giải quyết và xử lý các yêu thương ma này . Thuộc với những người dân bạn đồng hành của chính mình , Diêm Đế sẽ thành công lũ yêu thương ma quấy rối và ngăn cản cuộc chiến 2 cõi nhân gian và địa ngục tù được chăng ? coi tiềp phần 2 tại Diêm Đế II


Bạn đang xem: King of hell

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Mai Kim Trí Trước Khi Chuyển Giớdownload Aoe Net Hoa Binh, Download Aoe 1 Full Bản Chuẩn Mới Nhất Không Lỗi

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*