TRỊ TUYỆT ĐỐI TRONG C

Trong bài viết này bọn họ học cách thực hiện hàm abs() vào C / C++. Đây là 1 trong những hàm được thực hiện để tính giá chỉ trị tuyệt đối hoàn hảo của một vài trong ngôn ngữ lập trình C với C++.Bạn đang xem: Trị hoàn hảo nhất trong c

Hàm abs() là 1 trong hàm có sẵn trong thư viện math, vì chưng vậy để áp dụng nó chúng ta cần import vào đã nhé: #include.

Bạn đang xem: Trị tuyệt đối trong c

Cú pháp hàm abs() trong C / C++

Hàm abs() là hàm được áp dụng để tính giá bán trị hoàn hảo nhất của một số. Nó nhận một số làm đối số, tiếp nối trả về giá trị hoàn hảo của số đó.

Cú pháp:

Trong kia x là một vài được truyền vào nhằm tính quý giá truyệt đối.

Ví dụ hàm abs() vào C / C++

Trong phần này minh sẽ tiến hành hai ví dụ sử dụng hàm abs() để các bạn có thể so sánh kết quả giữa nhị ví dụ nhé.

Xem thêm: Các Light Novel Xuất Bản Ở Việt Nam Mà Bạn Nên Đọc, Các Light Novel Sắp Xuất Bản

Ví dụ 1: Ở lấy ví dụ này mình sẽ khai báo với khởi chế tác giá trị cho vươn lên là x là 50, tiếp nối gọi hàm abs() nhằm tính giá trị tuyệt vời nhất cho x.

#include #include using namespace std;int main(){ //khai báo cùng khởi tạo giá trị cho biến x là 50 double x = 50, result; //sử dụng hàm abs() nhằm tính giá bán trị tuyệt vời nhất của số x result = abs(x); //hiển thị công dụng ra screen cout Kết quả:

Ví dụ 2: Ở lấy một ví dụ này bản thân sẽ biến đổi giá trị của x thành -5.7 nhằm các chúng ta có thể so sánh kết quả với lấy ví dụ như 1 nhé.

#include #include using namespace std;int main(){ //khai báo với khởi tạo thành giá trị cho đổi mới x là -5.7 double x = -5.7, result; //sử dụng hàm abs() nhằm tính giá trị tuyệt đối hoàn hảo của số x result = abs(x); //hiển thị hiệu quả ra màn hình hiển thị cout Kết quả:

Như vậy là họ đã tìm hiểu chấm dứt hàm abs() trong C / C++. Đây là 1 trong hàm được sử dụng không hề ít trong những bài tập toán học, bởi vậy hãy rèn luyện thật những để có thể nhớ nó nhé. Ở những bài tiếp theo sau mình đang tiếp tục giới thiệu các hàm thịnh hành trong C / C++, hãy để ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, trường hợp có thắc mắc hãy đặt thắc mắc tại hoicode.com nhằm admin trả lời.

Danh sách các hàm
Hàm acos() vào C / C++
Hàm asin() vào C / C++
Hàm atan() trong C / C++
Hàm cbrt() vào C / C++
Hàm ceil() vào C / C++
Hàm abs() vào C / C++
Hàm cos() trong C / C++
Hàm exp() vào C / C++
Hàm fmax() với fmin() vào C / C++
Hàm log() trong C / C++
Hàm pow() vào C / C++
Hàm round() trong C / C++
Hàm sqrt() vào C / C++
Hàm sin() trong C / C++
2020 - bephongngoaidon.com. All Right Reserved Theme GoodNews, nền tảng gốc rễ Codeigniter, VPS tải tại Tinohost
*

Nếu các bạn phát hiện lỗi không đúng link, ngôn từ sai, hay một lỗi bất kỳ nào kia trên trang này thì nên cho bản thân biết nhé. Cám ơn bạn!