TRẢ LẠI CHO EM MẢNH KHĂN HỒNG ĐÓ

Trả lại mang đến em mảnh khăn màu hồng đó có tên hai đứa màu không mờGiận hờn bỏ ra nhau nhằm rồi luyến nhớ Lối về lỡ chạm mặt hững hờ ngoảnh mặt bịt nón làm ngơ.Trả lại cho anh tình thư ngỏ ý với em anh ước hẹn duyên thề Một ngày xa nhau niềm vui héo hắt gồm lần cách vội qua cầu, nhìn sang thấy anh đi gục đầu.Tình nhớ, giả dụ mình thay đổi giận làm quenAnh xin là gió quạt đền mua lụa Tây Thi biếu em trên anh, hôm ấy nào yêu cầu vì em Anh hứa hóng rồi anh quên để mưa hôn tóc mềm.Giận hờn nhị hôm nhiều năm như một tháng Ghét anh bố bữa bằng năm tròn Một tín đồ quay đi một tín đồ ghé nón thay tay không còn giận hết hờn nhằm trong niềm mơ ước thôi chập chờn.

Bạn đang xem: Trả lại cho em mảnh khăn hồng đó


Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tai Lich Viet Mien Phchú Rể Hát Hay Nhất Hành Tinh, Lễ Cưới Người Việt

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.