TÍNH DOANH THU HÒA VỐN

Tổng hợp Ứng dụng vay mượn tiền online từ 500k10 triệu chỉ cần CMND -> tại đây
*
*
*
*
*
*
*
Doanh thu hòa vốn của doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng

Doanh nghiệp cung ứng nhiều mặt hàng hay nhiều loại sản phẩm

Để tính doanh thu hòa vốn của doanh nghiệp sản xuất nhiều sản phẩm hay nhiều nhiều loại sản phẩm họ cần tính theo lần lượt theo quá trình sau:

Bước 1: Tính phần trăm kết cấu lợi nhuận của các mặt hàng tiêu thụ

Tỉ lệ kết cấu lợi nhuận của từng mặt hàng = doanh thu từng khía cạnh hàng/Tổng lệch giá x 100%

Bước 2: khẳng định tỷ suất lợi tức đầu tư trên chi phí chuyển đổi bình quân của các mặt hàng

Bước 3: Xác định lệch giá hòa vốn chung: Dth = Đp/Lb%

Bước 4: Xác định doanh thu hòa vốn cùng sản lượng hòa vốn đến từng mặt hàng:

Doanh thu hòa vốn từng mặt hàng = lợi nhuận hòa vốn chung x tỉ lệ thành phần kết cấu lợi nhuận từng mặt hàngSản lượng hòa vốn từng = lợi nhuận hòa vốn của từng mặt hàng mặt sản phẩm / giá bán từng mặt

Ví dụ cách tính lệch giá hoà vốn

Để hiểu hơn về cách tính doanh thu hòa vốn họ sẽ đi vào những ví dụ rõ ràng và phân tích rõ ràng trong ví dụ.

Bạn đang xem: Tính doanh thu hòa vốn

Ví dụ 1

Ví dụ doanh nghiệp A tất cả số liệu lợi nhuận (đơn vị: 1.000 đồng) như sau: 

Chỉ tiêu

Tổng số

Tính cho một sản phẩm

Doanh thu

300.000

(tính trên 1.000 áo)

300

Chi phí vật liệu trực tiếp

120.000

120

Chi giá tiền nhân công trực tiếp

20.000

20

Chi phí tiếp tế chung đổi thay đổi

5.000

5

Tổng chi tiêu biến đổi

145.000

145

Lãi trên phát triển thành phí

155.000

155

Chi phí nạm định

36.000

36

Lợi nhuận

69.600

69

Định tổn phí = 36 ngàn đồngChi phí chuyển đổi đơn vị: 145 nghìn đồngLãi bên trên biến solo vị: Ib = 155 nghìn đồngTa có: SLh = 36.000/155 = 232 x 300 = 69.600 nghìn đồng

Ví dụ 2

Công ty B cung ứng 3 loại thành phầm SP1, SP2, SP3. Trong năm, doanh nghiệp tiêu thụ được 2000 SP1, 2000 SP2 và 1000 SP3 cùng với giá tương xứng là 200 (nghìn đồng), 300 (nghìn đồng) cùng 250 (nghìn đồng)

Chỉ tiêu

SP1

SP2

SP3

Tổng số

1. Doanh thu (đvt: 1.000đồng)

400.000

600.000

250.000

1300.000

2. Trở thành phí

260.000

175.000

175.000

610.000

3. Lãi trên biến hóa phí

140.000

425.000

75.000

640.000

4.

Xem thêm: Tải Bài Hát Side To Side To Side, Tải Bài Hát Online Side To Side Mp3 Miễn Phí

Tỷ suất lãi trên đổi thay phí

35%

41,67%

30%

35,79%

5. Định phí

150.000

6. Lợi nhuận

190.000

Bước 1: xác minh tỷ lệ kết cấu doanh thu của các món đồ tiêu thụ

SP 1: (400.000 : 1.300.000) x 100% = 30.77%SP 2: (600.000 : 1.300.000) x 100% = 46.15%SP 3: (250.000 : 1.300.000) x 100% = 19.23%

Bước 2: khẳng định tỉ suất roi trên bỏ ra phí thay đổi bình quân của những mặt hàng

Lb% = 640.000 : 1.300.000 = 49,23%

Bước 3: Xác định lợi nhuận hòa vốn chung

Dth = 150.000 : 49,23% = 304.629 ngàn đồng

Bước 4: Xác định lợi nhuận hòa vốn và sản lượng hòa vốn cho từng khía cạnh hàng

Mặt hàng

Doanh thu hòa vốn

Giá bán

Sản lượng hòa vốn

SP1

304.629 x 30.77% = 93.734

200

467

SP2

304.629 x 46,15% = 140.586

300

469

SP3

304.629 x 19,23% = 58.580

250

234

Như vậy, để đã có được hòa vốn, công ty B đề xuất phải triển khai được doanh số cho thành phầm SP1, SP2,SP3 lần lượt là 93.734; 140.586; 58.580 cùng với số hiện vật lần lượt là 467; 469; 234 sản phẩm.

Kết luận

Trên đây chúng tôi đã phân tích chi tiết về lợi nhuận hòa vốn (Break even revenue) là gì cũng như đưa ra cách tính để bạn tham khảo. Mong mỏi rằng những share này sẽ đưa về thông tin hữu dụng về vụ việc bạn đã quan tâm. đầy đủ thắc mắc hoàn toàn có thể liên hệ với shop chúng tôi để được hỗ trợ.