Tìm đường trên google map

Cuối tuần vừa rồi, bé dại em tôi bảo là muốn đi lên nhà thờ Đức Bà ở sài gòn chơi cơ mà lại lần chần đường