Tiếng Anh Lớp 7 Unit 4

Hoàn thành đông đảo câu sau bằng cách viết một từ/ cụm từ, từ bài xích đàm thoại trên. Tiếp đến làm vấn đề theo cặp. Đóng vai với sự thể hiện ở trên. Tiếp nối thực hành chúng


Task 1. Listen and read.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 4

(Nghe với đọc.)

Making plans for the weekend

Nick: Hi Duong. How are things?

Duong: Good. Oh, have you visited the Crazy Paint art gallery recently?

Nick: No, I haven"t I heard that it"s not as good as it was before.

Duong: Oh no! It"s great! I went there last weekend. The paintings are excellent! So what shall we do this weekend?

Nick: Let me see. The La La Las are playing at the Young Club, let"s go!

Duong: But we can watch the concert live on TV.

Nick: Oh, come on! It"s quite different lớn be there in person-the musicians, the crowd, the colourful lights, the atmosphere... It will be fantastic!

Duong: I don"t lượt thích so much noise, Nick. Loud pop music really isn"t my thing.

Nick: Come on, Duong. It will be exciting!

Duong: How about going khổng lồ the cinema? I lượt thích films.

Nick: Me too. OK, we can go to lớn the cinema if I get to lớn choose the film!

*

a. Are these sentences true (T) or false (F)?

(Câu này đúng (T) xuất xắc sai (F)?)

 

T

F

1. Duong và Nick are making plans for their weekend.

 

 

2. The art gallery isn’t as good as before.

 

 

3. Nick likes pop music.

 

 

4. Duong wants khổng lồ be at the pop concert.

 

 

5. Nick will let Duong choose the film.

 

 

Phương pháp giải:

Dịch bài xích hội thoại:

Nick: Chào Dương. Mọi vấn đề thế nào rồi?

Dương: Vẫn tốt. Ồ, bạn đã có lần đi xem triển lãm nghệ thuật “Crazy Paint” vừa mới đây chưa?

Nick: Chưa. Tôi đã nghe rằng nó không hay như đã từng như lúc trước đây.

Dương: Ồ không! xuất xắc lắm! Mình đang đi đến đó cuối tuần rồi. Những tranh ảnh thật xuất sắc! Vậy vào buổi tối cuối tuần này bọn họ sẽ có tác dụng gì?

Nick: Để bản thân xem. Team La La Las đang chơi ở câu lạc cỗ Thanh niên, họ đi nhé!

Dương: Nhưng chúng ta có thể xem buổi đại nhạc hội thẳng trên ti vi mà.

Nick: Ồ, thôi nào! trọn vẹn khác khi chúng ta xem tại đó - số đông nhạc sĩ, đám đông, tia nắng đầy color sắc, ko khí... Nó sẽ thật tuyệt!

Dương: Mình ko thích vô số tiếng ồn ào, Nick. Nhạc pop rầm rĩ thật sự chưa hẳn là điều mình thích.

Nick: Thôi nào Dương. Nó đã thật hào hứng đấy!

Dương: Chúng ta hãy đi địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim đi? mình đang có nhu cầu muốn xem phim.

Nick: Mình cũng thế, được thôi, chúng ta cũng có thể đi đến địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim nếu mình được lựa chọn phim!

Lời giải đưa ra tiết:

1. T

(Dương cùng Nick đang lên kế hoạch cho cuối tuần của họ.

2. F

(Triển lãm thẩm mỹ không hay như trước đây.

3. T

(Nick ham mê nhạc pop.

4. F

(Dương muốn đi mang lại đại nhạc hội nhạc pop.

5. F

(Nick sẽ để cho Dương lựa chọn phim.


Bài 1b

b. Finish the following sentences by writing one word/phrase from the conversation.

(Hoàn thành hầu như câu sau bằng phương pháp viết một từ/ các từ, từ bài đàm thoại trên.)

1. Crazy Paint art gallery is  before.

2. Duong says it is very  at pop concerts.

3. Nick thinks pop concerts are .

4. Nick says it"s more exciting to lớn be at pop concerts .

5. Duong & Nick have decided khổng lồ go khổng lồ the .

Lời giải bỏ ra tiết:

1. As good as

2. Loud

3. Fantastic

4. In person

5. Cinema

 

1. Crazy Paint art gallery is as good as before.

(Phòng trưng bày thẩm mỹ Crazy Paint vẫn tốt như xưa.)

2. Duong says it is very loud at pop concerts.

(Dương nói rằng các buổi hòa nhạc nhạc pop hết sức ồn ào.)

3. Nick thinks pop concerts are fantastic.

(Nick suy nghĩ rằng những buổi hòa nhạc pop thật tốt vời.)

4. Nick says it"s more exciting to be at pop concerts in person.

(Nick bảo rằng thật độc đáo hơn lúc trực sau đó các buổi hòa nhạc nhạc pop.)

5. Duong & Nick have decided to lớn go to lớn the cinema.

(Dương với Nick đã ra quyết định đi xem phim.)


Bài 1c

c. Find these expression in the conversation. Kiểm tra what they mean.

(Tìm những các từ này trong bài đàm thoại. đánh giá chúng có nghĩa là gì.)

1. Let them see.

2. Come on.

3. It isn’t my thing.

Xem thêm: Lời Bài Hát Hào Khí Việt Nam

Lời giải chi tiết:

1. Let them see: used when you are thinking what khổng lồ say or reply 

(Hãy nhằm họ xem: được sử dụng khi bạn nghĩ đồ vật gi để nói hoặc trả lời.)

2. Come on: used khổng lồ show that you don’t agree with what somebody has said 

(Thôi nào: được sử dụng để biểu đạt rằng chúng ta không đồng ý với điều nhưng mà ai đó đã nói.)

3. It isn’t my thing: used to show that you don’t like something 

(Không buộc phải điều tôi thích: được dùng để làm thể hiện tại rằng bạn không đam mê điều gì đó.)


Bài 1d

d. Work in pairs. Make short role-plays with the expressions above. Then practise them.

(Làm việc theo cặp. Đóng vai với sự thể hiện ở trên. Tiếp nối thực hành chúng.)

Example:

A: We"ll go khổng lồ the theatre next Saturday. Can you go, too?

(Chúng mình sẽ tới rạp vào trang bị Bảy tới. Chúng ta cũng đi được chứ?)

B: Let me see. I"ll have khổng lồ ask my parents first.

(Để mình xem. Mình sẽ yêu cầu hỏi bố mẹ trước.)


Task 2. Write the correct word/phrase under each of the pictures. Then listen and repeat.

(Viết từ/ các từ đứng dưới mỗi bức hình. Sau kia nghe và tái diễn chúng.)

camera

portrait

paintbrush

microphone

museum

painting

crayons

art gallery

opera

musical instruments

*

Lời giải chi tiết:

1. microphone (micro)

2. camera (máy ảnh)

3. painting (tranh vẽ

4. musical instruments (nhạc cụ)

5. portrait (ảnh chân dung)

6. art gallery (triển lãm nghệ thuật)

7. crayons (bút chì màu)

8. museum (bảo tàng)

9. opera (nhạc kịch)

10. paintbrush (cọ vẽ)


Task 3. Complete these sentences with words from 2.

(Hoàn thành hầu hết câu này với số đông từ ở chỗ 2.)

1. The painter"s exhibition, "Hidden Flower, begins today at the city________.

2. Bui Xuan Phai is my favourite artist. I love his________of the old Ha Noi streets.

3. In Barcelona, Spain, you can visit a________dedicated to lớn the life of Picasso.

4. I think photography is an interesting art form. Of course, having a good ________is important.

5. I rarely listen to________at home. I can"t understand the words they sing, and I prefer modern music.

Lời giải chi tiết:

1. Gallery

2. Paintings

3. Museum

4. Camera

5. Opera

 

1. The painter’s exhibition, ‘Hidden Flower’, begins today at the city art gallery.

(Triển lãm họa sĩ, “Hoa giấu/ ẩn”, ban đầu vào hôm nay ở triển lãm thẩm mỹ và nghệ thuật thành phố.)

2. Bui Xuan Phai is my favourite artist. I love his paintings of the old Ha Noi streets.

(Bùi Xuân Phái là nghệ sĩ hâm mộ của tôi. Tôi thích hầu như bức vẽ của ông ấy về con đường phố hà nội thủ đô xưa.)

3. In Barcelona, Spain, you can visit a museum dedicated lớn the life of Picasso.

(Ở Barcelona, Tây Ban Nha, bạn cũng có thể thăm một bảo tàng nói về việc hiến đâng cho đời của Picasso.)

4. I think photography is an interesting art form. Of course, having a good camera is important.

(Tôi suy nghĩ nhiếp hình ảnh là một hình thức nghệ thuật thú vị. Dĩ nhiên, bao gồm một thứ chụp hình xuất sắc thật quan lại trọng.)

5. I rarely listen to opera at home. I can’t understand the words they sing, & I prefer modern music.

 (Tôi hiếm khi nghe tới nhạc kịch ở nhà. Tôi cấp thiết hiểu hồ hết từ mà họ hát với tôi phù hợp nhạc tân tiến hơn.)