Thị Trấn Bí Ẩn 2

PhimGravity Falls Season 2 Vietsub - Thị Trấn Bí Ẩn 2VietSub - (trăng tròn Tập Cuối) Full giờ đồng hồ việt HD. Nội dung phyên hoạt hình được tiếp nối Schảy thường xuyên thao tác làm việc bên trên những cổng báo cáo cùng các bí ẩn Shachồng nỉm một mặt tái khai trương sau sự cố kỉnh Li’l Gideon.

Xem thêm: Cửu Long Tranh Bá - Bắt Kịp Thời Đại, Mang Đến Nhiều Tính Năng Mới

Trong khi ấy, khi Dipper chạm chán nhì đại lý chính phủ, ông đã cố gắng để nói đến họ biết về hầu như bí mật của Gravity Falls bằng cách hiển thị bọn chúng bên trên tạp chí của bản thân mình. Tuy nhiên, khi các đại lý phân phối thiếu tín nhiệm bất cứ điều gì được viết trong tạp chí, Dipper ngừng lên để ghi nhớ lại mọi thây ma để minh chứng đến chúng ta, ông không điên.Trang Dipper của tập san của lãnh đạo băng đảng để nầm ẩn của người sáng tác, địa điểm chúng ta tìm thấy Gravity Falls của chính mình yêu cầu đối mặt nhằm bắt buộc đương đầu với cùng 1 ác shapeshifter mà lại tác giả nêu ra từ một quả trứng bí ẩn. Trong lúc ấy, Bắc Đẩu ở đầu cuối tạo ra lên dũng mãnh nhằm nói Wendy làm cho gắng làm sao ông cảm thấy về cô ấy.Sau Khi bị khinh thường bởi vì Pacifica một vô số lần, Mabel thách thức của chính mình để thu nhỏ golf-off nhưng được một chút ít mất kiểm soát điều hành Khi cô với Dipper khám phá ra rằng đa số quả trơn golf sống kiểm soát những khóa đào tạo.coi với downloadGravity Falls Season 2 - Thị Trấn Bí Ẩn 2
Tập 1https://photos.google.com/share/AF1QipO6yxVeoS0_pE-YLzGaqB0ck7yZbLjuBXVCmy1ueN4lGV34tXW7Hmr7G9fSL0i3Hw/photo/AF1QipN_0Gd5RiPeIlyZLbRKKaUCKoViSVzMfigD0AIe?key=TXlINEhHdTZKODRramMyRWpFWmZRQzctTTZEX3FB
Tập 2https://photos.google.com/share/AF1QipO6yxVeoS0_pE-YLzGaqB0ck7yZbLjuBXVCmy1ueN4lGV34tXW7Hmr7G9fSL0i3Hw/photo/AF1QipMPQbyS0nSHZYYjV6slS5Pc8K01NNXS_hLImyKX?key=TXlINEhHdTZKODRramMyRWpFWmZRQzctTTZEX3FB
Tập 3https://photos.google.com/share/AF1QipO6yxVeoS0_pE-YLzGaqB0ck7yZbLjuBXVCmy1ueN4lGV34tXW7Hmr7G9fSL0i3Hw/photo/AF1QipOy_62EwbcI8bTcIyrgs1mVtJV6jK6L3CitFD3P?key=TXlINEhHdTZKODRramMyRWpFWmZRQzctTTZEX3FB
Tập 4https://photos.google.com/share/AF1QipO6yxVeoS0_pE-YLzGaqB0ck7yZbLjuBXVCmy1ueN4lGV34tXW7Hmr7G9fSL0i3Hw/photo/AF1QipPz7GDOaGiMPo5EOzPk6109dGuq8pntjUc5IoCZ?key=TXlINEhHdTZKODRramMyRWpFWmZRQzctTTZEX3FB
Tập 5https://photos.google.com/share/AF1QipO6yxVeoS0_pE-YLzGaqB0ck7yZbLjuBXVCmy1ueN4lGV34tXW7Hmr7G9fSL0i3Hw/photo/AF1QipOvwD5-onbgfMnEsJExVI79M-4Z-RzgA2GAPX4E?key=TXlINEhHdTZKODRramMyRWpFWmZRQzctTTZEX3FB
Tập 6https://photos.google.com/share/AF1QipO6yxVeoS0_pE-YLzGaqB0ck7yZbLjuBXVCmy1ueN4lGV34tXW7Hmr7G9fSL0i3Hw/photo/AF1QipNVXLqeq889MynH6C0JBTcDaesmYrBbVSURZg6a?key=TXlINEhHdTZKODRramMyRWpFWmZRQzctTTZEX3FB
Tập 7https://photos.google.com/share/AF1QipO6yxVeoS0_pE-YLzGaqB0ck7yZbLjuBXVCmy1ueN4lGV34tXW7Hmr7G9fSL0i3Hw/photo/AF1QipOXF4A9YzuZKNrMy6xcTMOIQ9Kyp6wFEvUnpc-g?key=TXlINEhHdTZKODRramMyRWpFWmZRQzctTTZEX3FB
Tập 8https://photos.google.com/share/AF1QipO6yxVeoS0_pE-YLzGaqB0ck7yZbLjuBXVCmy1ueN4lGV34tXW7Hmr7G9fSL0i3Hw/photo/AF1QipNJNyjFXmo1PRboAjDETuPXnowiS25lOJJluH06?key=TXlINEhHdTZKODRramMyRWpFWmZRQzctTTZEX3FB
Tập 9https://photos.google.com/share/AF1QipO6yxVeoS0_pE-YLzGaqB0ck7yZbLjuBXVCmy1ueN4lGV34tXW7Hmr7G9fSL0i3Hw/photo/AF1QipMzRy5h03zrxMS5JmL_om1VFHgX53-JjJirzfX2?key=TXlINEhHdTZKODRramMyRWpFWmZRQzctTTZEX3FB
Tập 10https://photos.google.com/share/AF1QipO6yxVeoS0_pE-YLzGaqB0ck7yZbLjuBXVCmy1ueN4lGV34tXW7Hmr7G9fSL0i3Hw/photo/AF1QipM4UDbriRORDwzzPctmk19RdWO_rjaji0qzXQxA?key=TXlINEhHdTZKODRramMyRWpFWmZRQzctTTZEX3FB
Tập 11https://photos.google.com/share/AF1QipO6yxVeoS0_pE-YLzGaqB0ck7yZbLjuBXVCmy1ueN4lGV34tXW7Hmr7G9fSL0i3Hw/photo/AF1QipNNUPIjVczm3xLFbMctCPwNOdKv1Mj9q0-c7FT8?key=TXlINEhHdTZKODRramMyRWpFWmZRQzctTTZEX3FB
Tập 12https://photos.google.com/share/AF1QipO6yxVeoS0_pE-YLzGaqB0ck7yZbLjuBXVCmy1ueN4lGV34tXW7Hmr7G9fSL0i3Hw/photo/AF1QipPucoPnzg71bcNcQXaqJVqA9bI0eegB3UXXrPba?key=TXlINEhHdTZKODRramMyRWpFWmZRQzctTTZEX3FB
Tập 13https://photos.google.com/share/AF1QipO6yxVeoS0_pE-YLzGaqB0ck7yZbLjuBXVCmy1ueN4lGV34tXW7Hmr7G9fSL0i3Hw/photo/AF1QipMz_CR3SMEMnEXMGG8hWdoqfaxlLeJSMgADCj7D?key=TXlINEhHdTZKODRramMyRWpFWmZRQzctTTZEX3FB
Tập 14https://photos.google.com/share/AF1QipO6yxVeoS0_pE-YLzGaqB0ck7yZbLjuBXVCmy1ueN4lGV34tXW7Hmr7G9fSL0i3Hw/photo/AF1QipNSEFdzwBaeqWDBHp1LJP6EDt9G4h7WMTb9Xl--?key=TXlINEhHdTZKODRramMyRWpFWmZRQzctTTZEX3FB
Tập 15https://photos.google.com/share/AF1QipO6yxVeoS0_pE-YLzGaqB0ck7yZbLjuBXVCmy1ueN4lGV34tXW7Hmr7G9fSL0i3Hw/photo/AF1QipOHrO7mIgpYOwO2mop14Poho-Skt36OnXbtWA2a?key=TXlINEhHdTZKODRramMyRWpFWmZRQzctTTZEX3FB
Tập 16https://photos.google.com/share/AF1QipO6yxVeoS0_pE-YLzGaqB0ck7yZbLjuBXVCmy1ueN4lGV34tXW7Hmr7G9fSL0i3Hw/photo/AF1QipMgThPoyE8cgyLXruIKq2NV4vr7z-ScwU9d8MTa?key=TXlINEhHdTZKODRramMyRWpFWmZRQzctTTZEX3FB
Tập 17https://photos.google.com/share/AF1QipO6yxVeoS0_pE-YLzGaqB0ck7yZbLjuBXVCmy1ueN4lGV34tXW7Hmr7G9fSL0i3Hw/photo/AF1QipO-hmAWqNrjp5FQdrGfVCjkKAI2tovsri0HWTNI?key=TXlINEhHdTZKODRramMyRWpFWmZRQzctTTZEX3FB
Tập 18https://photos.google.com/share/AF1QipO6yxVeoS0_pE-YLzGaqB0ck7yZbLjuBXVCmy1ueN4lGV34tXW7Hmr7G9fSL0i3Hw/photo/AF1QipPyghkiaYDmQW8Iq1Q5Vi_FLFQrh7yOy5a_NllM?key=TXlINEhHdTZKODRramMyRWpFWmZRQzctTTZEX3FB
Tập 19https://photos.google.com/share/AF1QipO6yxVeoS0_pE-YLzGaqB0ck7yZbLjuBXVCmy1ueN4lGV34tXW7Hmr7G9fSL0i3Hw/photo/AF1QipN7gZnSdusHMRcJD-5xjEeT50XgSWys1h0b0WFT?key=TXlINEhHdTZKODRramMyRWpFWmZRQzctTTZEX3FB
Tập 20