SỬ DỤNG HÀM IF VÀ OR

Excel mang lại bephongngoaidon.com 365 Excel mang đến bephongngoaidon.com 365 dành mang đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel Web phầm mềm Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel 2007 Developer Excel 2010 Developer Excel 2013 Developer Excel for Windows Phone 10 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm IF chất nhận được bạn chế tạo ra một đối chiếu lô-gic thân một cực hiếm và một giá trị dự kiến bằng cách kiểm tra một đk và trả về kết quả rằng điều kiện đó là True (đúng) xuất xắc False (sai).

Bạn đang xem: Sử dụng hàm if và or

=IF(Điều gì đấy là True, thì có tác dụng gì, nếu như không thì làm những gì khác)

Nhưng nếu bạn cần đánh giá nhiều điều kiện, trong các số đó giả sử toàn bộ điều khiếu nại đều đề nghị là True hoặc False (AND) hoặc chỉ việc một điều kiện là True hoặc False (OR) hoặc nếu bạn muốn kiểm tra coi một đk có ko (NOT) đáp ứng tiêu chí của khách hàng hay ko thì sao? Cả 3 hàm đều hoàn toàn có thể sử dụng riêng nhưng lại trường hợp sử dụng cặp cùng với hàm IF phổ cập hơn.


Chi huyết Kỹ thuật

Sử dụng hàm IF cùng rất AND, OR và NOT để thực hiện nhiều review xem các điều khiếu nại là True hay False.

Cú pháp

IF(AND()) - IF(AND(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(OR()) - IF(OR(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(NOT()) - IF(NOT(logical1), value_if_true, ))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu kết quả của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu tác dụng của logical_test là FALSE.


Dưới đấy là tổng quan liêu về cách cấu trúc từng hàm AND, OR với NOT. Khi bạn kết hợp từng hàm đó với một câu lệnh IF thì văn bản hàm đã như sau:

AND – =IF(AND(Điều gì đó là True, Điều gì đấy khác là True), giá trị nếu True, quý giá nếu False)

OR – =IF(OR(Điều nào đấy là True, Điều nào đó khác là True), quý hiếm nếu True, cực hiếm nếu False)

NOT – = IF (NOT(Điều gì đó là True), quý giá nếu True, cực hiếm nếu False)

Ví dụ

Sau đó là ví dụ về một số trong những câu lệnh lồng IF(AND()), IF(OR()) với IF(NOT()) phổ biến. Những hàm and và OR rất có thể hỗ trợ tối đa 255 điều kiện riêng lẻ mà lại dùng quá nhiều hàm chưa hẳn cách làm xuất sắc vì bài toán xây dựng, khám nghiệm và bảo trì các phương pháp lồng ghép, phức tạp hoàn toàn có thể sẽ trở yêu cầu khó khăn. Hàm NOT chỉ đựng một điều kiện.

*

Dưới đó là cách diễn giải những công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(AND(A2>0,B20,B450),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A6 (25) ko (NOT) lớn hơn 50 thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE. Vào trường thích hợp này, 25 không to hơn 50, vì chưng vậy cách làm trả về TRUE.

=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A7 (“Blue”) ko (NOT) là “Red” thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE.

Lưu ý rằng trong tất cả ví dụ, sau mỗi điều kiện tương ứng được nhập đều phải có dấu đóng ngoặc đơn. Các tham đối True/False còn lại sau đó được giữ lại làm một phần của câu lệnh IF bên ngoài. Bạn có thể thay thế các giá trị Văn bản hoặc Số vào những giá trị TRUE/FALSE được trả về trong số ví dụ.

Xem thêm: Nhạc Tây Du Ký Mp3 - Tây Du Ký 1986 Ost (Có Lời)

Sau đấy là một số lấy ví dụ như về việc áp dụng AND, OR cùng NOT để review các ngày.

*

Dưới đó là cách diễn giải các công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(A2>B2,TRUE,FALSE)

=IF(AND(A3>B2,A3B2,A4B2),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A5 không (NOT) to hơn B2 thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE. Trong trường đúng theo này, A5 to hơn B2, thế nên công thức trả về FALSE.

*

Sử dụng AND, OR và NOT thuộc Định dạng có điều kiện

Bạn cũng hoàn toàn có thể dùng AND, OR cùng NOT để tùy chỉnh thiết lập tiêu chí Định dạng Có đk với tùy lựa chọn công thức. Khi tiến hành việc này, bạn cũng có thể bỏ hàm IF và áp dụng riêng AND, OR và NOT.

Từ tab Trang đầu, bấm vào Định dạng Có điều kiện > nguyên tắc Mới. Tiếp theo, chọn tùy lựa chọn “Sử dụng công thức để xác định ô đề xuất định dạng”, nhập công thức, rồi áp dụng định dạng mà các bạn lựa chọn.

*
sửa đổi Quy tắc hiển thị phương pháp Công thức" loading="lazy">

Sử dụng lấy ví dụ như Ngày lúc nãy, sau đây là những công thức đề xuất dùng.

*

Công thức

Mô tả

=A2>B2

Nếu A2 lớn hơn B2 thì format ô đó, còn nếu không thì không làm cái gi cả.

=AND(A3>B2,A3B2,A4B2)

Nếu A5 không (NOT) lớn hơn B2 thì định hình ô đó, nếu không thì không làm những gì cả. Vào trường phù hợp này, A5 to hơn B2, vày vậy công dụng trả về FALSE. Giả dụ bạn biến đổi công thức thành =NOT(B2>A5) thì bí quyết sẽ trả về TRUE với ô sẽ được định dạng.


Lưu ý: Một lỗi phổ cập là nhập phương pháp vào Định dạng Có điều kiện mà không có dấu bằng (=). Nếu có tác dụng vậy, bạn sẽ thấy vỏ hộp thoại Định dạng Có điều kiện sẽ thêm dấu bởi và lốt ngoặc kép vào phương pháp - ="OR(A4>B2,A4, vì vậy các bạn sẽ cần xóa các dấu ngoặc kép nhằm công thức có thể phản hồi đúng.


Đầu Trang

Bạn buộc phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.