SAO ANH BỎ RA ĐI EM NÀO CÓ TỘI TÌNH GÌ

Sao em ném ra đi anh nào gồm tội tình gì?Sao em chi ra đi anh nào gồm lỗi lầm chi?Sao em bỏ ra đi nhằm anh thương nhớ hoài ôm kỷ niệm.Buồn lên mấy nẻo hẹn hò em biết không?Sương khuya lạnh đôi vai trở về thui thủi một mình.Ưu tứ nặng trái tim anh ảm đạm thao thức cả đêm.Sao em bỏ ra đi không để ý anh giữa dòng đời xuôi ngược.Giờ đây đã mất nhau rồi tình mồ côi.Trong độc thân trong nỗi nhức vùi,anh chợt biết rằng tội anh nghèo rớt trái mồng tơi.Mà lên cao vướng tua tình rồi,nên bổ giữa đời ôm trái sầu buồn 1-1 côi.Anh có tội si mê cần đường yêu thương lạc nẻo về.Anh sở hữu tội yêu thương em khi đời anh trắng bàn tay.Nay em bỏ ra đi đèn đêm hiu hắt sầu ngơ ngẩn buồn.Buồn lên mấy nẻo đường tình bi lụy nào nguôi.

Bạn đang xem: Sao anh bỏ ra đi em nào có tội tình gì


Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Xem Phim Lực Lượng Chống Khủng Bố 2, Phim Lực Lượng Chống Khủng Bố 2

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.