SẠC DỰ PHÒNG XIAOMI 30000MAH

Đây là cục sạc dự phòng của Xiaomi, ra cũng lâu rồi, dung lượng khá cao so với mấy nhiều loại khác. Đáp ứng được mang lại những chuyến hành trình xa lâu năm ngày hoặc dùng những thiết bị phải sạc. Mấy chuyến mà leo núi leo rừng đồ hay phải đi tình nguyện làm việc vùng sâu vùng xa. Nói chứ cục này mà lại đem ra chọi nhau gồm khi là ngủm luôn ấy! không thì sử dụng tập tạ cũng được