Rise of kingdoms nâng nhà chính


Posted in khỏe khoắn Đẹp

Post navigation


« prev post
next post »
24 comments on “Bảng điều kiện upgrade Tòa thị thiết yếu ( thành phố Hall ) | Rise of Kingdoms”
*

Khoa Duy December 20, 2020 at 8:16 pm

Anh ơi mang đến em hỏi sơ đồ tổng thể và toàn diện khi nâng nhà bao gồm cấp 25 kiếm ở đâu vậy ạ.Em cám ơn anh