NHẠC PHIM THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP 2014

Nhập bất cứ lên tiếng gì về bài bác hát bạn có nhu cầu search. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài bác hát... Hệ thống hỗ trợ việc đào bới tìm kiếm tìm với Tiếng Việt không lốt và bao gồm lốt

Bạn đang xem: Nhạc phim thần điêu đại hiệp 2014

Huākāi huāluò wúxiàn jìmoSīniàn tài liáokuòshuí duì shuí cuò dōu zhǐshì jīngguòbùsuy bì zhízhuó bié pà cuōtuóhǎohǎo gēnzhe wǒjiùsuàn fén shēn yú huǒ yě jué bù ruǎnruòYǎn lǐ de wǒ xīnlǐ de wǒyùjiàn nǐ de wǒàiguò hènguò dōu zhǐshì yīnguǒnǎpà shì huò bié xiǎng tài duōyǒu nǐ péizhe wǒjiùsuàn zǒuhuǒ rùmó yě jué bù tuìsuōMìngyùn fǎnfù diānbǒ láihuí chuānsuōjiūzhe nǐ hé wǒshēnshǒu yǔ nǐ jǐn wò pà chéngle pàomòFǎnfù chuōzhe xīnwō yòu lái fēngbōyīniàn tài zhízhuóShīqùle húnpò gèng yǔ shéi rén shuō nǐ wǒHuā kāihuā luò wúxiàn jìmòsīniàn tài liáokuòshuí duì shuí cuò dōu zhǐshì jīngguòbùbì zhízhuó bié pà cuōtuóhǎohǎo gēnzhe wǒjiùsuàn fén shēn yú huǒ yě jué bù ruǎnruòYǎn lǐ de wǒ xīnlǐ de wǒyùjiàn nǐ de wǒàiguò hènguò dōu zhǐshì yīnguǒnǎpà shì huò bié xiǎng tài duōyǒu nǐ péizhe wǒjiùsuàn zǒuhuǒ rùmó yě jué bù tuìsuōMìngyùn fǎnfù diānbǒ láihuí chuānsuōjiūzhe nǐ hé wǒshēnshǒu yǔ nǐ jǐn wò pà chéngle pàomòFǎnfù chuōzhe xīnwō yòu lái fēngbōyīniàn tài zhízhuóShīqùle húnpò gèng yǔ shéi rón rén shuō nǐ wǒRénjiān tài duō chuánshuō wúfǎ shǎnduǒkùnzhe nǐ hé wǒjiùsuàn lèishuǐ mànguò yě wúfǎ xǐ tuōGuǎn tā shénme chuánshuō dāng shì míhuòkǎoyàn nǐ hé wǒZhìshēn bīng yǔ huǒ gèng yǔ shéi rón rén shuō nǐ wǒzhìshēn bīng yǔ huǒ gèng yǔ shéi rén shuō nǐ wǒ ___*^^*___Hoa nngơi nghỉ hoa rơi quạnh bất tận lưu giữ nhung thật bao la Ai đúng ai không nên chỉ la lướt qua Không yêu cầu nỗ lực chấp hại biệt ly lần tiếp nữa chứ đọng mãi theo gót ta Dù mang đến thiêu thân trong lữa quyết không yếu ớt mềm Trong mắt ta trong thâm tâm ta cặp đôi mắt nàng trong taYêu vượt hận thừa phần nhiều chỉ cần nhân trái Dù là họa luông biệt tương đối nhiều Có nữ bên cạnh ta Dù tẩu hoã nhập ma quyết ko tạm dừng Thiên mệnh đão điên thnóng bay thoi đưa dính mang đại trượng phu thuộc ta Xòe tay thuộc quý ông cầm cố chặt sợ hãi ta thành bọt Quản bỏ ra thuyến tmáu ấy vẫn chỉ là hấp dẫn thử thách ta và phái nữ Dấn thân trong băng lữa lại cùng ai điện thoại tư vấn điềm mật ___*HẾT*___

Xem thêm: Ngắm Dung Nhan "Con Trai Tin Đồn" Của Bình Minh Bị Khơi Lại, Chuyện Tình Của Thanh Thảo Và Bình Minh

*

huākāi huāluo wuxian jimosīnian tai liaokuoshui dui shui cuo dōu zhǐshi jīngguobubi zhizhuo bie pa cuōtuohǎohǎo gēnzhe wǒjiusuan fen shēn yu huǒ yě jue bu ruǎnruoyǎn lǐ de wǒ xīnlǐ de wǒyujian nǐ de wǒaiguo henguo dōu zhǐshi yīnguǒnǎpa shi huo bie xiǎng tai duōyǒu nǐ peizhe wǒjiusuan zǒuhuǒ rumo yě jue bu tuisuōmingyun fǎnfu diānbǒ laihui chuānsuōjiūzhe nǐ he wǒshēnshǒu yǔ nǐ jǐn wo page authority chengle paomofǎnfu chuōzhe xīnwō you lai fēngbōyīnian tai zhizhuoshīqule hunpo geng yǔ shei ren shuō nǐ wǒhuā kāihuā luo wuxian jimosīnian tai liaokuoshui dui shui cuo dōu zhǐshi jīngguobubi zhizhuo bie pa cuōtuohǎohǎo gēnzhe wǒjiusuan fen shēn yu huǒ yě jue bu ruǎnruoyǎn lǐ de wǒ xīnlǐ de wǒyujian nǐ de wǒaiguo henguo dōu zhǐshi yīnguǒnǎpage authority shi huo bie xiǎng tai duōyǒu nǐ peizhe wǒjiusuan zǒuhuǒ rumo yě jue bu tuisuōmingyun fǎnfu diānbǒ laihui chuānsuōjiūzhe nǐ he wǒshēnshǒu yǔ nǐ jǐn wo page authority chengle paomofǎnfu chuōzhe xīnwō you lai fēngbōyīnian tai zhizhuoshīqule hunpo geng yǔ shei ren shuō nǐ wǒrenjiān tai duō chuanshuō wufǎ shǎnduǒkunzhe nǐ he wǒjiusuan leishuǐ manguo yě wufǎ xǐ tuōguǎn tā shenme chuanshuō dāng shi mihuokǎoyan nǐ he wǒzhishēn bīng yǔ huǒ geng yǔ shei ren shuō nǐ wǒzhishēn bīng yǔ huǒ geng yǔ shei ren shuō nǐ wǒ ___*^^*___hoa no hoa roi hiu xung quanh bat chảy nho nhung that mênh mông ai dung ai không đúng đưa ra la luot qua khong can teo chap so biet ly lan nua chu mai noi got ta du cho thieu than trong lua quyet khong yeu mem vào mat ta trong tim ta cap mat nang trong tayeu qua han qua deu bỏ ra la nhan qua du la hoa luong biet rat nhieu co nang ben canh ta du tau hoa nhap ma quyet khong dung lai thien menh dao dien tsi mê thoat thoi dua bam lahệt nhau cung ta xoe tay cung chang phái mạnh chat so ta tkhô cứng bot quan liêu chi thuyen thuyet ay dang bỏ ra la me hoac thu thach ta va nang dan than vào bang lua lai cung ai goi diem mat ___*het*___