Tải nhạc mới nghi ngờ (quan shi ai) miễn phí

1. Hỡi người tình giận chi hoàiLàm làm sao cho em hé môi cườiGiận nhau bỏ ra cho sầu em nhéLòng anh thêm gian khổ hơn.2. Chớ giận hờn làm cho ưu sầuHằn lên trên hai con mắt nhung huyềnTình yêu luôn luôn như trời mưa nắngKhiến trái tim tôi bơ phờ3. Đã bao lời anh nói raĐều rất thật tình em hỡi Trái tim này không biết gian dốiChỉ yêu có em tín đồ ơiĐK: Lời mặn nồng ngọt ngào và lắng đọng trên môiXin người đừng nói ra Rồi ngày như thế nào lại quênCâu yêu bay đi mất theo thời gian (Câu yêu bay đi đi mãi xa)(Câu yêu ni anh đã đi được mãi ú ơ ..) Đừng nhanh chóng câu yêu khi còn nhiều thay đổi thay nhưng lòng fan nào ai xuất xắc Ai biết trước đâu chữ ngờ----------------Phiên bạn dạng theo nhóm: phụng hoàng Truyền KỳIntro: -- Rúguǒ nǐ bù ài wǒ jiù bǎ wǒ de xīn huán wǒnǐ yòng ài huàn zǒu qīngchūn wǒ hái liú xiàle shén- me rúguǒ nǐ hái ài wǒ jiù shénme huà dōu bié shuōjiù gēn wǒ yīlù kuángbēn jiù bùyào xiǎng tài duō chīqíng bùshì zuìguo wàng qíng bùshì sǎtuō wèi nǐ xiǎng dé sī xīn liè fèi yǒu shé me jiéguǒ nǐ shuō dàodǐ wèi shé- me dōu shì wǒ de cuò dōu bǎ àiqíng xiǎng dé tàiměi xiànshí tài yòu huò dàodǐ wè ishé- me ràng nǐ gèng nấn ná guò zhè yàng ài nǐ chúle ān wèi hái néng zěnme zuò --Rahp: jìmò jìmò shì shéi de cuòjìmò ràng nǐ biàn dé nàme cuìruòwǒmen bùyào jìxù zài zhèyàng chénmòzhè duàn gǎnqíng yīngdāng yào bǎochí liánluò wǒ bùxiǎng bù wèn shì shénme xīngzuòzhège shídài wéi shénme nàme duō de míhuò jìmò jìmò jiù biàn dé lěngmòzhèyàng xiàqù wǒmen zhī jiān hái néng yǒu shé meméi cuò shì wǒ nàme duō de lěngmò ràng nǐ gǎnjué dào wúbǐ de shīluò bùguò yīgè nǚrén de xīnbùjǐn jǐn kěwàng dédào de yīgè chéngnuòwǒ hàipà qīpiàn yě hàipà jìmògèng hàipà wǒ de xīn huì jiànjiàn de diāoluòài qíng bùshì suíbiàn xǔnuò hǎo liǎo bùxiǎng zàishuōleyǒu shé me yàng de qíng yǒu shé me yàng de àiyòng shénme yàng de ài hái shénme yàng de zhàiwǒ zhīdào nǐ de xīn li yǒuxiē xiǎngbùkāikěshì wǒ de xīnlǐ mǎn mǎn de tiệm shì àinǐ huítóu kàn kàn wǒ bùyào zài bát mònǐ shuō dàodǐ nǐ xiǎng zhuīqiú gè shénme jiéguǒwǒ zhīdào nǐ zài duǒ nǐ wèi shéme bù shuōnǐ qíng yuàn ràng zhèyàng de sīniàn bǎ wǒ yānmò