1280 MẤT ĐÈN MÀN HÌNH

Quý người sử dụng đã sống đây

Trang doanh nghiệp » no cơ 1280 mat den man hinch va phyên ổn » no tê 1280 mat den man hinc va phim

Bạn đang xem: 1280 mất đèn màn hình

ráng toàn thể cuộn tụ dây vớ cả.vẫn không tồn tại đèn tuy nhiên Khi rước banh kẹp chân sản phẩm 3 với vật dụng 4 của màn hình thì bao hàm đèn nhưng lại khi câu 2 chân 3va 4 thì sản phẩm tự bật nguồn.trường hợp như vậy thì dưới trang bị 4 là chân mas cần ko......ai toàn bộ thẻ góp bản thân tiếp khong có chức năng mang đến trên đây lần chần làm thay nào nữa..cảm ơn trước nhé

mình ơi câu đi nè 

Bạn đang xem: 1280 mất đèn màn hình

*

" />

tđê mê khao them

Câu tắt nokia 100 không thiết lập và nhấn sim

*

Xem thêm: Số Điện Thoại Ga Sài Gòn Số Điện Thoại Ga Sài Gòn Rất, Ga Sài Gòn Cập Nhật Thông Tin Mới Nhất

*

*

*

Select title for publish: * no cơ 1280 mat den man hinch va phim1280 mat den1280 mat den man hinhn220 mat den cài hinh1280 mat nguon khong nhuc nhichc2-00 mat den man hinch va ban phimso do thế nhưng 27301280 mat den man hinh va phim1280 mat den man hinh va demay 1280 mat tất cả hinhso vì chưng chưng cau tat chidu sang trọng nokia1280dien thoách notê 1289 gia rr1280mat songcau den 1280nocơ 2323 mat dennocơ 2700mat nguonman hinh 1280 lam hinch trai timdien thoa1280 mat den1280 hu den man hinhnokia 1110i mat dendien thoai 1280 mat denmay 1280 mat den với hinhscreen 1280 không có đèn1280 mat den. Man hinh1280 dien thoai phong khong hiện đại man hinh la bi saodt 1280 mat dennắp pin hãng nokia 1208nắp pin hãng nokia 1280 đenno cơ 1202no kia 12021280 cau mangia no kiaden man hinh 1280dt 1280 mat den ban phimnokia1661 mat denxin so vị cau man hinh mang đến 1280vật dụng nocơ tụ dung khong sáng màn hìnhnokia1280 mat den man hinh va phimmay 1200 mat den man hinhmat hinhgóp mình cụ vỏ dt notê 105c2-00 mat dennh va ban phim1280 den man hinh1280 mat man hinhc2-00 mat den man hinh1280mat dencau den man hinh 12801280 mat den ban phimnokia 1280 mat den man hinhcau bao gồm hinh 12801280 mat den man hinh va ban phim1200 mat dennotê 2700 mat den man hinhxin giup 1280 tau mat den man hinhman hinch 1280may 1280 mat den ban phimso bởi vì main 1280 nokia1280 mât đenmay 1280 mat hien thi2730 mat dengiamanhinhinno9dienthoách no ki a2323 mat den man hinch va ban phimnocơ man hinch bự ban phim2730 loa recau tat chan slặng nocơ 1200nocơ 1280 mat den mat hien thinotê 1280 mat den