Cổng dịch vụ công quốc gia

Bài viết này hướng dẫn tải và điền mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 dành cho mọi đối tượng: người Việt Nam đang ở Việt Nam hoặc nước ngoài, người nước ngoài đang ở Việt Nam và người nước ngoài đã từng ở Việt Nam.

Bạn đang xem: Cổng dịch vụ công quốc gia

*
*
*
Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mẫu số 04/2013/TT-LLTP

👉Download mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mới nhất

2. Hướng dẫn ghi tờ khai Lý lịch tư pháp

Phần tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp online đã được hướng dẫn chi tiết tại đây. Nên trong phần này, bephongngoaidon.com sẽ hướng dẫn cụ thể cách điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mẫu số 03/2013/TT-LLTP và tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mẫu số 04/2013/TT-LLTP.

2.1 Cách điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mẫu số 03/2013/TT-LLTP

Đây là mẫu tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp dành cho cá nhân tự đi nộp hồ sơ cho bản thân.

Mẫu tờ khai này có 3 phần thông tin chính, đó là:

Thông tin về các nhân xin cấp Lý lịch tư pháp;Thông tin về quá trình cư trú của bản thân;Thông tin về yêu cầu cấp lý lịch tư pháp.

Khi điền các phần thông tin này mẫu tờ khai xin lý lịch tư pháp, người khai sẽ cần cung cấp đầy đủ các thông tin yêu cầu theo quy tắc như sau:

Như vậy bạn đã hoàn thành khai tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 03/2013/TT-LLTP) dành cho cá nhân người yêu cầu tự xin tại cơ quan cấp lý lịch tư pháp.

2.2. Cách điền Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mẫu số 04/2013/TT-LLTP

Mẫu tờ khai lý lịch tư pháp này dành cho diện nộp hồ sơ yêu cầu cấp lý lịch tư pháp số 1 theo diện ủy quyền hoặc dành cho cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho con.

Xem thêm: Game Cửa Hàng Bán Đồ Ăgbp Là Đồng Tiền Nước Nào, Gbp Là Tiền Của Nước Nào

Mẫu tờ khai lý lịch tư pháp ủy quyền này gồm 5 phần:

Thông tin về người được ủy quyền yêu cầu cấp lý lịch tư pháp;Thông tin về người ủy quyền hoặc trẻ chưa thành niên cần cấp lý lịch tư pháp;Thông tin về cha, mẹ, vợ/chồng của người ủy quyền hoặc trẻ chưa thành niên;Thông tin về quá trình cư trú của người ủy quyền hoặc trẻ chưa thành niên;Thông tin về yêu cầu cấp lý lịch tư pháp.

Định dạng khai tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp theo diện ủy quyền mẫu số 04/2013/tt-lltp cũng giống như cách điền tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu 03/2013/TT-LLTP ở trên. Một điều lưu ý khi khai thông tin trong tờ khai này chính là:

Người ủy quyền là người được cấp phiếu lý lịch tư pháp, vàNgười được ủy quyền là người nộp hồ sơ yêu cầu cấp lý lịch tư pháp cho người được ủy quyền.

Ngoài ra, trong tờ khai lý lịch tư pháp mẫu số 04/2013/tt-lltp này, người khai cần khai rõ mối quan hệ với người ủy quyền. Nếu người được ủy quyền không phải là cha/mẹ/vợ/chồng của người ủy quyền, thì người khai phải nêu rõ số hiệu văn bản ủy quyền.

Không cần khai phần thông tin về quá trình cư trú nếu người được cấp Lý lịch tư pháp là trẻ chưa đủ 14 tuổi.

Trên đây là nội dung và hướng dẫn điền tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp số 1 và số 2 mới nhất mà bephongngoaidon.com gửi tới tất cả những ai đang có nhu cầu tự xin cấp phiếu Lý lịch tư pháp. Việc khai tờ khai này không khó phải không các bạn?

Trường hợp bạn cần làm lý lịch tư pháp nhanh hoặc không muốn tự chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục xin lý lịch tư pháp, hãy sử dụng dịch vụ làm lý lịch tư pháp nhanh của bephongngoaidon.com để lấy được phiếu lý lịch tư pháp chỉ trong 1 – 2 – 4 -7 ngày làm việc – không trình diện – không điền tờ khai.