Huyện Đông Giang Quảng Nam

Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.Website chỉ làm cho việc khi chúng ta bật nó trở lại.Để tham khảo cách nhảy JavaScript, hãy bấm chuột vào đây!

Bạn đang xem: Huyện đông giang quảng nam

*

Xem thêm: Lời Bài Hát Lâu Lâu Mới Nhậu Một Lần, Lâu Lâu Mới Nhậu Một Lần

*

Theo lịch sử dân tộc Việt Nam, thời kỳ Bắc ở trong và chống Bắc trực thuộc được tính từ năm 179 TCN khi Triệu Đà lấn chiếm nước Âu Lạc và tiếp giáp nhập vào nước phái nam Việt mang đến năm 905, Khúc quá Dụ dành riêng quyền từ chủ, bắt đầu thời kỳ hòa bình tự chủ đến dân tộc.  Qua quy trình lịch sử, non sông ta những lần thay đổi tên, sắp đến xếp, chia lại những quận huyện... Gắn thêm với việc mở rộng lãnh thổ.  Năm 111 TCN, nhà Tây Hán cử Vệ úy Lộ chưng Đức tấn công nhà Triệu mang nước nam giới Việt của Triệu Đà đặt thành 9 quận. Đất Âu Lạc bị chia làm 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân cùng Nhật phái nam . Quận Nhật Nam kéo dãn từ Hoành Sơn cho Quảng phái mạnh , (Có nhà nghiên cứu cho rằng quận Nhật Nam kéo dãn đến đèo Cả Phú Yên). Như vậy, địa giới thị xã Đông Giang ngày này thuộc quận Nhật nam giới .  Năm 192, quần thể Liên chỉ huy nhân dân vùng phía phái mạnh khởi nghĩa thành lập nhà nước Lâm Ấp sau đây là siêng Pa. Năm 605, công ty Tùy bình Lâm Ấp, đặt có tác dụng Nông Châu rồi biến đổi quận Hải Âm, thống trị 4 huyện: Tân Dung (tức Lư Dung cũ), Chân Long, Đa Nông với An Lạc. Đến cuối đời Tùy, Lâm Ấp đem lại đất này.  Theo sách sử Trung Quốc, năm 248, nước Lâm Ấp tràn đến Thọ Linh (Quảng Bình). Như vậy, thời hạn này, thị trấn Tượng Lâm thuộc công ty nước Lâm Ấp.  Năm 1069, Lý Thánh Tông tự làm tướng tiến công Chiêm Thành bắt vua Chiêm là Chế Củ. Vua Chiêm dâng ban châu: ba Chính, Địa Lý với Ma Linh để được tự do. Năm 1075, nhà Lý đổi Địa Lý thành Lâm Bình và Ma Linh thành Minh Linh.  tháng 6 (AL) năm 1306, vua Chiêm Thành là Chế Mân dưng 2 châu: Ô với Lý (Rí) làm cho sính lễ nhằm cưới công chúa Huyền Trân sau một liên minh quân sự chiến lược chống Mông- Nguyên xâm lăng. Tháng giêng năm 1037, công ty Trần thay đổi châu Ô thành châu Thuận cùng châu Lý thành châu Hóa. (có tức là thuận theo sự giáo hóa của phòng Trần). Lập huyện Điện Bàn miền núi chịu ảnh hưởng phủ Triệu Phong, Châu Hóa. địa thế căn cứ địa giới ngày nay, địa giới Đông Giang thuộc thị xã Điện Bàn miền núi, lấp Triệu Phong, Châu Hóa.  sau khi chiếm khu nhà ở Trần (tháng hai năm 1400), hồ Hán Thương sai tướng Đỗ Mãn lấy quân tiến công Chiêm Thành, vua Chiêm là ba Đích Lại bối rối xin dưng đất Chiêm Động để cầu sự bình an. Hồ Quý Ly ép dưng thêm đất Cổ Lũy, với đem nhì vùng khu đất này chia làm 4 châu: Thăng, Hoa, Tư, Nghĩa. Châu Thăng tất cả 3 huyện: Lê Giang, Đô Hòa và An Bị ; Châu Hoa có 3 huyện: Vạn An, gắng Hy cùng Lễ Đễ; Châu Tư có 2 huyện: Trì Bình và Bạch Ô; Châu Nghĩa tất cả 3 huyện: Nghĩa Thuần, Nga Bôi với Khê Cẩm. Đặt nô nức Lộ an phủ sứ thống lãnh cả 4 Châu. Thời Hồ, khu đất Quảng phái mạnh là Châu Thăng và Châu Hoa nhưng lại địa giới huyện Đông Giang vẫn thuộc huyện Điện Bàn, che Triệu Phong, Châu Hóa. Theo nghiên cứu của gs Đào Duy Anh, vào thời điểm cuối thời è đầu thời Hồ, cả nước chia làm cho 24 phủ, lộ, trấn.  tháng 6 năm 1407, quân Minh xâm lược nước ta, thay đổi Đại Việt thành Giao Chỉ, chia làm 17 phủ, 5 châu. Địa giới thị xã Đông Giang vẫn thuộc đậy Thuận Hóa.  Năm 1428, khi giành lại độc lập, Lê Thái Tổ liệt Hóa Châu vào hàng trọng trấn, để chức Lộ Tổng án tri đậy để cai trị. Mon 3 năm 1469, định bản đồ trong nước (bản vật Hồng Đức). Chia toàn quốc thành 12 thừa tuyên: sơn Nam, kinh Bắc, tô Tây, Hải Dương, im Bang, Ninh Sóc, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Thanh Hóa, Nghệ An, Thuận Hóa, ? gồm 49 phủ, 163 huyện, 50 châu.  Năm 1470, Chiêm Thành đem quân chiếm phá Hóa Châu. Năm 1471, Lê Thánh Tông chinh vạc Chiêm Thành, vây thành Trà Bàn (Bình Định), lấy đất Đại Chiêm cùng Cổ Lũy. Tháng 6 năm Hồng Đức thứ hai (1472), Lê Thánh Tông lập đạo quá tuyên Quảng Nam, là từa tuyên sản phẩm 13 của cả nước gồm 3 tủ và 9 huyện: đậy Thăng Hoa có 3 huyện: Lê Giang, Hy Giang và Hà Đông; phủ tư Nghĩa có 3 huyện: Nghĩa Sơn, tuyển mộ Hoa với Bình Sơn; phủ Hoài Nhơn tất cả 3 huyện: Bồng Sơn, Phù Ly và Tuy Viễn. Tuy vậy, vùng khu đất bắc sông Thu bể vẫn thuộc thị xã Điện Bàn phủ Triệu Phong, thừa tuyên Thuận Hóa. Tháng 4 năm 1490, thay đổi thừa tuyên bởi xứ. Theo Việt sử Thông giám cưng cửng mục, toàn quốc có 13 xứ, 52 phủ, 178 huyện, 50 châu, 20 hương, 36 phường, 6851 xã, 322 thôn, 637 trang, 40 sách, 40 động, 30 nguyên, 30 trường.  Năm 1501, Lê Tương Dực thay đổi đạo quá tuyên Quảng nam thành trấn Quảng phái nam . Trong thời gian dài giang sơn ta bị phân chia cắt, đơn vị Mạc (1527- 1593), đơn vị Lê Trung Hưng (1533- 1789), Chúa Trịnh (1545- 1786), Chúa Nguyễn (1558- 1777). Vùng khu đất Quảng Nam trực thuộc quyền làm chủ của các chúa Nguyễn. Năm 1602, Chúa Nguyễn Hoàng thay đổi trấn Quảng phái nam thành dinh Quảng phái nam (doanh Quảng Nam) là một trong trong 13 dinh trấn của tất cả nước, đứng đầu là Trấn Thủ, Cai bộ và ký Lục. Quảng nam dinh gồm 3 che Thăng Hoa, tứ Nghĩa cùng Hoài Nhơn như cũ. Năm 1065, Chúa Nguyễn thăng thị xã Điện Bàn, lấp Triệu Phong, dinh Thuận trở thành phủ và đến nhập vào Quảng nam dinh. Như vậy, từ phía trên địa giới Đông Giang thuộc đậy Điện Bàn, Quảng nam dinh.  Đông Giang là vùng khu đất sinh sống lâu lăm của tín đồ Cơtu nhưng chính quyền phong kiến trước kia không vươn cho được để thống trị các vùng núi non điệp trùng này mà đồng bào sống tự do trong cộng đồng vững chắc là làng.  Năm 1777, phong trào khởi nghĩa Tây Sơn tấn công bại chính quyền của Chúa Nguyễn, Quảng Nam trực thuộc quyền làm chủ của Bắc Bình vương vãi Nguyễn Huệ sau là nhà vua Quang Trung.  Năm 1801, Nguyễn Ánh tái chiếm phần và mang 2 đậy Thăng Hoa và Điện Bàn đặt có tác dụng dinh Quảng phái mạnh . Năm 1802, Nguyễn Ánh đánh bại các thế lực mèo cứ, lên ngôi Hoàng đế, hiệu là Gia Long, bắt đầu Vương triều Nguyễn. Năm 1806, đổi làm cho dinh trực lệ Quảng Nam phụ thuộc vào kinh Sư (Huế), tất cả 5 huyện: Tân Phước, An Nông, Hòa Vang, Diên Khánh cùng Phú Châu. Năm 1822, bỏ dinh trực lệ thay đổi trấn Quảng nam giới , đặt những chức Trấn Thủ, Hiệp Trấn với Tham Hiệp.  mon 10 năm Nhâm thìn (1832), Minh Mạng phân chia đặt từ Quảng nam trở vào phái nam thành 12 tỉnh, cả nước có 30 tỉnh với 01 phủ. Thức giấc Quảng nam giới kiêm phân tử cả tỉnh Quảng Ngãi, đặt chức Tuần vũ phái mạnh Ngãi với hai ty tía Chánh- Án tiếp giáp để cai quản. Năm 1836, để thêm lấp Quế đánh thuộc lấp Thăng Hoa. Năm 1841, đổi phủ Thăng Hoa thành Thăng Bình.  Năm 1858, Pháp tiến công xâm lược vn . Sau 25 năm tiến hành chiến tranh xâm lược, với Hiệp ước Hácmăng (ngày 25 mon 8 năm quý mùi- 1883). Thực dân Pháp chia vn thành 3 kỳ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, nam Kỳ. Quảng Nam trực thuộc Trung Kỳ (An Nam), ở trong quyền làm chủ của Triều đình Huế. Cấp dưới Kỳ là Phủ, Huyện, Đạo, Châu.  Năm Thành Thái sản phẩm công nghệ 11 (tức năm 1899), thị xã Đại Lộc được ra đời thuộc phủ Điện Bàn, bao gồm phần khu đất Đại Lộc ngày nay và vùng núi trùng điệp phía Tây Bắc. Đông Giang là phần khu đất của thị xã Đại Lộc. Năm 1915, tỉnh Quảng Nam có 3 che (Điện Bàn, Thăng Bình, Tam Kỳ); 4 thị trấn (Duy Xuyên, Đại Lộc, Hòa Vang, Quế Sơn), bao gồm 45 tổng, 1.051 xã, với 909.000 dân. Cho tới Cách mạng tháng Tám năm 1945, Quảng Nam là một trong trong 18 tỉnh giấc của Trung Kỳ.  bí quyết mạng mon Tám thành công, ta mỗi bước xác lập chính quyền trong cả nước. Dưới cung cấp tỉnh với huyện, ta từng bước một xác lập chính quyền cấp thôn, xã. Ở rất nhiều nơi không xác lập tổ chức chính quyền thôn, ta cử các đoàn cán bộ đến vận chuyển lập chính quyền thôn, liên kết các thôn ra đời chính quyền xã, đưa bạn dân đích thực nắm chủ yếu quyền.  Hiến pháp năm 1946 quy định: dưới cấp tw gọi là tỉnh, bên dưới tỉnh hotline là huyện, bên dưới huyện điện thoại tư vấn là xã. Địa giới Đông Giang chưa xuất hiện cấp hành chính hòa bình mà khi đó còn được xem là vùng đất thuộc thị trấn Đại Lộc. Ngày 25 mon 3 năm 1948, cả nước xóa bỏ trọn vẹn cấp châu, phủ.  từ giữa năm 1946 quay trở lại trước miền tây Hòa Vang chưa trở thành đơn vị hành bao gồm độc lập. Năm 1948, vùng đất phía tây Hòa Vang của Đà Nẵng vẫn thuộc thị trấn Hòa Vang. Tháng 6 năm 1948, Ban Cán sự miền tây Hòa Vang ra đời xã Hòa nam gồm các thôn: Đhami (Phú Bảo), Ôrây, Rơđóng (Phú Túc), Cabhruc (Phú Hưới), Đhơnông (Tổng Cói), Bhavang (Ban Mai), Garong (Phú Son), Bhgơng (Phú Ngón), Chođang (Phú Cheng), Xuông... Do đồng minh Cónh Biên cai quản tịch. Cuối năm 1948, buôn bản Hòa Bắc cũng được thành lập gồm các thôn: Dàn Bí, Crnon Abung (Lồ ô), Nước Đổ, Bhuôr (Nà Hoa), Khe Sô, Hố Rốp...do bạn hữu Lê Kiểu làm chủ tịch.  Trước yêu mong của cuộc phòng chiến, đội ngũ cán bộ vùng Hiên được tăng cường đảm bảo an toàn yêu ước lãnh đạo trào lưu cách mạng nghỉ ngơi địa phương vùng núi. Sau thời hạn hoàn thiện ra đời chính quyền thôn, xã, tháng 10 năm 1950, thị trấn Hiên được thành lập và hoạt động gồm các xã: Hiên Đườm (Cramko), Bhacoong, Đhơrghêi, Avương, Anông, Coong Cơighier, Axur, Ach, nhưng Cooih, Rơngún, Arầng, Tr’hy...  ngày 1 tháng 9 năm 1952, Nghị định 129- TTg sát nhập tp Đà Nẵng vào thức giấc Quảng Nam hotline là tỉnh giấc Quảng Nam- Đà Nẵng. Thời kỳ đầu của cuộc phòng chiến chống đế quốc mỹ cứu nước, miền tây Hòa Vang bóc tách khỏi thị trấn Hòa Vang đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Cán sự miền tây Hòa Vang.  Trước năm 1954, thôn Sông Kôn gọi là Ta Ngây gồm 7 thôn với hơn 300 nhân khẩu. Sau năm 1954, cạnh bên nhập thêm làng mạc Kèn, làng Ngật, xã Pahoó của xã Bhacoong cũ hotline là Ta-rôi cho đến năm 1973.  tháng 7 năm 1955, theo yêu mong xây dựng vùng bàn đấm đá để lãnh đạo phong trào phương pháp mạng thành phố Đà Nẵng và những huyện Hòa Vang, Điện Bàn, Đại Lộc. Tỉnh giấc ủy quyết định tách bóc hai xóm Hòa Nam và Hòa Bắc để thành lập khu căn cứ mật danh B1 với 5 làng nhỏ: Ta Rong, Tah, Ca Măng, Ga Dong, A Dắ.  Năm 1960, theo công ty trương của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh họp tại làng mạc Aduân tháng 1 năm 1960, những huyện Hiên, Giằng, Hải Nam, miền tây Hòa Vang hợp tuyệt nhất thành thị xã Thống Nhất.  Ngày 31 tháng 7 năm 1962, theo nhan sắc lệnh 162- NV VNCH, chính quyền Sài Gòn ra đời tỉnh Quảng Tín. Quăng quật cấp phủ, huyện, tổng chia ra thành quận, buôn bản gọi bình thường là xã. Như vậy, trong kháng chiến chống đế quốc mỹ cứu nước, vùng khu đất Quảng Nam với Đà Nẵng ngày nay, ta gọi phổ biến là thức giấc Quảng Nam- Đà Nẵng (hay là Quảng Đà, tên thường gọi Quảng Đà là tên gọi hành bao gồm của một thức giấc (có thời hotline là quánh khu Quảng Đà) do tổ chức chính quyền cách mạng đặt chứ chưa hẳn tên viết tắt của Quảng Nam và Đà Nẵng), còn phía Ngụy hotline là Quảng Nam cùng Quảng Tín.  Theo tình trạng mới của cuộc phòng chiến, tháng 3 năm 1963, thức giấc ủy Quảng Đà đưa ra quyết định giải thể thị trấn Thống Nhất ra đời ba thị trấn nhỏ, trong các số ấy Tây Giang, Đông Giang tất cả cả thị trấn Hiên cũ, vùng Tr’hy cùng miền tây Hòa Vang. Từ đó Đông Giang tất cả 11 làng mạc gồm: Đhrêi, Hiên Đườm, Cà Dăng, Tà Lu, cơ mà Cooih, Za Hung, Adắ (xã Một), Tah (xã Hai), Ga Doong (xã Ba), Ca có (xã Tư) và Ta Rang (xã Năm).  Trước năm 1975, Quảng Đà tất cả địa giới trường đoản cú sông Bà Rén cho nam đèo Hải Vân gồm những huyện Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, nam giới Giang, Đông Giang, Tây Giang, Hội An với Đà Nẵng ngày nay.  Năm 1973, buôn bản Ta- rôi đổi tên là làng mạc Sông Kôn và địa điểm này tồn tại cho đến ngày nay.  Để sẵn sàng cho cuộc đánh và nổi lên dành bao gồm quyền, ngày 17 mon 11 năm 1974, tỉnh giấc ủy Quảng Đà ra Quyết nghị số 15- NQ/TV hợp nhất huyện Đông Giang với Tây Giang thành huyện ĐÔNG TÂY GIANG. Hội nghị hợp nhất diễn ra ở xã mà Cooih mặt dòng sông AVương.  Ngày 25 mon 7 năm 1978, đưa ra quyết định số 131- BT của cục trưởng, Phó Thủ tướng v/v phân vén địa giới hành chính một vài xã thuộc Quảng Nam- Đà Nẵng. Theo đó chia buôn bản Sông Kôn thị trấn Hiên thành 02 xã bắt đầu lấy tên là thôn Sông Kôn cùng xã ATing. Hai xã phương pháp nhau bởi bé sông nhỏ dại nối tiếp nhau tự bắc xuống nam. Sông Kôn tự bắc xuống xóm Cô Lo thì tiếp nối xuống sông Voi chảy xuống phía nam.  Ngày 28 tháng 9 năm 1994, cơ quan chỉ đạo của chính phủ ra Nghị định số 102- CP kiểm soát và điều chỉnh địa hành chủ yếu xã, thị trấn ở Tam Kỳ, Quế Sơn, Duy Xuyên, Núi Thành Đại Lộc, Hiên. Theo đó, xã Tà Lu được chia thành 03 đơn vị hành chính: thị trấn P'rao (huyện lỵ) gồm diện tích thoải mái và tự nhiên là 2480 ha gồm 2810 nhân khẩu. Làng mạc Zà Hung có diện tích thoải mái và tự nhiên là 5940 ha bao gồm 644 nhân khẩu. Buôn bản Tà Lu gồm diện tích thoải mái và tự nhiên là 5940 ha gồm 587 nhân khẩu.  Ngày 6 mon 11 năm 1996, Quốc hội nước cộng hòa làng hội chủ nghĩa vn chia tỉnh Quảng phái mạnh - Đà Nẵng thành tỉnh giấc Quảng nam giới và thành phố Đà Nẵng trực ở trong trung ương.  Năm 1998, thị trấn Hiên tất cả 17 xã: Ch’âm; Axan; Tr’hy; Lăng; ATiêng; Dang; BhaaLêê; Avương; Arooi; nhưng mà Cooih; Zà Hung; Tà Lu; Cà Dăng; Sông Kôn; ATing; Ba; tư và thị xã P’rao.  Ngày đôi mươi tháng 6 năm 2003, chính phủ nước nhà có Nghị định số: 72/2003/NĐ- CP phân chia huyện Hiên thành nhị huyện Đông Giang cùng Tây Giang như ngày nay. Ngày thứ 6 tháng 8 năm 2003, ubnd tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố Nghị định trên. Từ đó huyện Đông Giang bao gồm 10 xã: Cà Dăng, Tư, Ba, Sông Kôn, Jơ Ngây, ATing, Tà Lu, nhưng Cooih, Zà Hung, ARooi và thị xã Prao. Nguyễn Quốc Vương Tổng quan lại về Đông Giang Đông Giang là huyện miền núi cao của tỉnh giấc Quảng nam nằm phương pháp trung chổ chính giữa tỉnh lỵ Quảng nam 145 km về phía tây bắc. Trung vai trung phong huyện quánh tại thị trấn Prao trục con đường Hồ Chí Minh.  Huyện có 10 xã cùng 1 thị trấn, nhiều phần các trung trọng tâm hành chủ yếu xã ở mặt trục đường hcm và ĐT 604. Dân số 25.115 người. Trong số ấy cơtu 16.957 người, chiếm phần 73,23%, khiếp 6.200 người chiếm 26,77%.  Đông Giang tất cả diện tích tự nhiên 81263.23 ha. Trong số ấy đất nông ngiệp 7045688 ha, đất phi nông nghiệp & trồng trọt 2732 ha. Đất chưa thực hiện 8074.34 ha. Đất đa phần là khu đất đỏ vàng.  Đông Giang có tương đối nhiều tài nguyên phong phú, đa dạng và phong phú về khoáng sản, về rừng, về đất, về rượu cồn thực thứ quý, những cảnh quang thiên nhiên đẹp, khí hậu mát mẻ.  nhóc giới được xác định: Đông ngay cạnh huyện Hoà Vang tp Đà Nẵng, Tây gần kề huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam, Bắc giáp ranh tỉnh quá thiên Huế, Nam giáp với huyện nam Giang với huyện Đại Lộc Quảng Nam. Đông Giang có khối hệ thống sông lớn: sông Vàng, sông A Vương, sông Kôn, sông Bung và những hệ thống0 khe, suối chằng chịt, đa số ở các xã, làng của huyện.