Hàm counta dùng để làm gì

Khi làm việc với Excel bạn có thể sử dụng nhiều công thức hàm để tối ưu hóa hiệu quả công việc. Một trong số đó là hàm counta. Hàm này giúp bạn đếm các ô chứa dữ liệu, rất có ích trong các việc liên quan đến tập hợp, thống kê kế toán.

Bạn đang xem: Hàm counta dùng để làm gì


Hàm counta là gì?

Sử dụng hàm counta giúp bạn đếm tất cả ô có chứa dữ liệu trong một vùng nhất định, dữ liệu này có thể dạng số, văn bản… miễn là nó không trống. 

Cú pháp hàm counta đơn giản như sau:

COUNTA (Value1, , ,…), trong đó: 

Value1 là vùng dữ liệu cần đếm, đây là phần bắt buộc phải nhập trong công thức hàm.

Value2, value3…: Cũng là vùng dữ liệu cần đếm số, chúng không bắt buộc. Nghĩa là hàm này cần ít nhất 1 vùng dữ liệu value1. 

Hàm counta chứa tối đa 255 giá trị value.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm counta:

Dữ liệu được đếm trong hàm counta có thể là văn bản, số, giá trị lỗi và cả văn bản trống (“”). Cụ thể, nếu trong vùng dữ liệu cần đếm có ô chứa công thức trả về giá trị trống, hàm counta đếm cả dữ liệu trong ô trống đó. Tuy nhiên, cần phân biệt ô văn bản trống và ô trống. ô trống là ô không được nhập dữ liệu, hàm counta không đếm ô này. 

Vì hàm counta đếm nhiều dạng giá trị khác nhau nên sẽ gặp một số hạn chế khi sử dụng. Bạn có thể thay thế các hàm đếm khác:

Nếu chỉ muốn đếm các ô chứa số, sử dụng hàm count.

Nếu muốn đếm các ô thỏa mãn điều kiện bất kỳ sử dụng hàm countif hoặc countifs.

Tham khảo một số ví dụ về cách sử dụng hàm counta dưới đây:

Yêu cầu: Đếm các ô đã điền thông tin trong Bảng tổng kết hiệu quả kế hoạch tháng 4.

*

Để đếm số ô đã điền dữ liệu, bạn nhập hàm counta như hình dưới đây:

*

Theo đó, các ô vùng B3:B9 đều được điền dữ liệu nên kết quả là 7, các ô vùng C3:C9 có C7 trống nên kết quả là 6, trong 2 vùng D3:D9 và E3:E9 tất cả các ô đều có dữ liệu nên kết quả là 14. Có thể thấy các ô này chữa cả dữ liệu dạng số, dạng văn bản và dạng ngày tháng.

Một số hàm đếm khác hàm counta trong Excel

Trường hợp các ô cần đếm chứa đa dạng kiểu dữ liệu thì sử dụng hàm counta phù hợp nhất. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chọn lọc kiểu dữ liệu cần đếm thì hàm này không phù hợp, khi đó phải chọn các hàm đếm khác dưới đây:

Hàm đếm count trong Excel

Cú pháp: =COUNT(value1,value2…). Trong đó: value1, value2...là địa chỉ ô hoặc vùng chứa dữ liệu cần đếm.

Cách sử dụng: Hàm count dùng để đếm các ô chứa dữ liệu số, không đếm các ô chứa các kiểu dữ liệu khác như chữ, logic, trống...

Ví dụ: Vẫn là ví dụ trong phần 1, hãy đếm các ô chứa giá trị số. 

Bạn sử dụng công thức: B11=COUNT(B3:E9), được kết quả 12.

*

Vì công thức không đếm các ô chứa giá trị văn bản, nếu bạn thay đổi công thức thành C11=COUNT(B3:E4), kết quả sẽ là 0.

*

Hàm đếm kèm một điều kiện countif trong Excel

Cú pháp: =COUNTIF(range,criteria). Trong đó: range là vùng cần đếm, criteria là điều kiện giá trị cần đếm. Lưu ý, điều kiện để trong ngoặc kép.

Xem thêm: Tuyệt Đại Song Kiêu - Tân Tuyệt Đại Song Kiều (2020)

Cách sử dụng: Đếm các ô chứa giá trị số trong vùng nhất định trong Excel, thông tin trong ô đó thỏa mãn một điều kiện nhất định.

Ví dụ: Vẫn sử dụng ví dụ trong phần 1, hãy đếm các ô chứa giá trị lớn hơn 1000.

*

Bạn nhập công thức: B11=countif(B3:E9,”>1000”) được kết quả 12 (các ô màu vàng nhạt).

Hàm đếm kèm nhiều điều kiện countifs trong Excel

Cú pháp: =COUNTIFS (criteria_range1, criteria1, …), trong đó:

criteria_range1: Vùng điều kiện 1, đây là giá trị bắt buộc. 

criteria1: Là điều kiện để xét các giá trị trong vùng điều kiện 1, đặt trong ngoặc kép.

criteria_range2: Vùng điều kiện 2, có thể có hoặc không.

criteria2: Là điều kiện để xét các giá trị trong vùng điều kiện 2, thông tin này không bắt buộc, đặt trong ngoặc kép.

Cách sử dụng: Đếm các giá trị trong vùng thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện tương ứng. 

Ví dụ: Sử dụng ví dụ trong phần 1, tìm số dự án hoàn thành và thu được hơn 15 triệu đồng.

Bạn sử dụng công thức: B11=COUNTIFS(B7:E7,"HOÀN THÀNH",B9:E9,">15000000"), kết quả là 2.

*

Hàm đếm ô trống countblank trong Excel

Hàm này có thể coi là hàm ngược với hàm counta, nó đến giá trị ô trống mà counta không đếm.

Cú pháp: =COUNTBLANK(range), trong đó range là vùng cần đếm.

Ví dụ: Sử dụng ví dụ phần 1, đếm ô trống trong bảng.

Ta có công thức hàm B11=COUNTBLANK(B7:E7), kết quả là 1. Theo đó, ô C7 là ô trống không nhập thông tin gì, không phải là ô chứa giá trị logic trả về giá trị trống. 

*

Như vậy, ngoài hàm counta có nhiều hàm đếm trong Excel khác. Dựa vào kiểu giá trị cần đếm, có cần điều kiện không, cần bao nhiêu điều kiện… để lựa chọn hàm đếm phù hợp. Nếu bạn quan tâm đến các hàm trong Excel, mời bạn theo dõi website để cập nhật nhanh nhất các bài viết về chủ đề này.