Tin Học Lớp 7

Giải sách bài tập Tin học 7 hay nhất

Loạt bài Giải sách bài tập Tin học lớp 7 hay nhất được biên soạn bám sát nội dung sách bài tập Tin học lớp 7 giúp bạn dễ dàng làm bài tập về nhà, từ đó đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Tin học 7.

Bạn đang xem: Tin học lớp 7

*

Chương 1: Chương trình bảng tính

Chương 2: Phần mềm học tập

Bài 1: Chương trình bảng tính là gì

Bài 1 trang 5 Sách bài tập Tin học lớp 7: Em hãy nêu một ví dụ về bảng mà trên đó có thực hiện các tính toán. Em hãy cho biết các bảng với các số liệu được tính toán thủ công có những nhược điểm gì ?

Lời giải:

Một số ví dụ sử dụng bảng thực hiện tính toán : bảng điểm, bảng lương, hóa đơn mua hàng, bảng thống kê thiết bị trường học,…

Nhược điểm của các bảng thực hiện tính toán thủ công:

-Mất nhiều thời gian tính toán, nhất là các bảng có nhiều dữ liệu.

-Khi dữ liệu thay đổi thì các tính toán đã thực hiện trở nên không còn giá trị , phải thực hiện lại từ đầu.

-Khó trình bày đẹp và khó lưu trữ để sử dụng sau.

Bài 2 trang 5 Sách bài tập Tin học lớp 7: Hãy nêu tên các đối tượng trên màn hình Excel ( hình 1.1) bằng cách chọn từ hoặc cụm từ thích hợp trong danh sách : tên các dải lệnh , ô tính đang được chọn ,tên hàng , tên cột, trang tính, thanh trạng thái , tên trạng thái.

*

Lời giải:

Tên các đối tượng trên màn hình Excel:

1) tên các dải lệnh; 2) trang tính;

3) tên hàng; 4) tên cột;

5) tên trang tính; 6) tên trạng thái;

7) ô tính đang được chọn.

Bài 3 trang 6 Sách bài tập Tin học lớp 7: Em biết gì về màn hình của chương trình bảng tính Excel ? Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các câu dưới đây bằng cách chọn từ hoặc cụm từ thích hợp trong danh sách : dải lệnh , thanh công thức , ô tính đang được chọn.

a)Tương tự như trên màn hình Word, (...) chứa các lệnh để xử lí dữ liệu và trang tính .

Xem thêm: Ký Hiệu Toán Học Trong Excel, Cách Chèn Công Thức Toán Học Vào Excel

b)(...) là thanh công cụ đặc trưng của chương trình bảng tính , được sử dụng để nhập , hiển thị dữ liệu và công thức trong ô tính

c)(...) có viền đậm xung quanh để phân biệt với các ô tính khác .

Lời giải:

a) dải lệnh; b) thanh công thức

c) Ô tính đang được chọn.

Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Bài 1 trang 10 Sách bài tập Tin học lớp 7: Bảng tính trên hình 1.5 có những trang tính nào ? Trang tính nào đang được kích hoạt ? Trên trang tính đó , ô nào đang được kich hoạt ?

*

Lời giải:

Bảng tính trên hình 1.5 có các trang tính sau: Điểm Toán, Điểm Tin học , Điểm Ngữ văn, trong đó Điểm Tin học là trang tính đang được kích hoạt. Ô tính đang được kích hoạt là ô B2.

Bài 2 trang 11 Sách bài tập Tin học lớp 7: Hộp tên là thành phần được đánh số mấy trong hình 1.6 ?

*

Lời giải:

Hộp tên là thành phần được đánh số 1 trên hình.

Bài 3 trang 11 Sách bài tập Tin học lớp 7: Giả sử trên màn hình ta không nhìn thấy ô nào đang được kích hoạt ( có viền đậm bao quanh ). Em có thể dựa vào thông tin nào khác để biết địa chỉ của ô đang được kích hoạt không ?

Lời giải:

Có. Quan sát hộp tên ở góc trên , bên trái trang tính ta có thể biết được địa chỉ của ô đang được kích hoạt.

Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

Bài 1 trang 18 Sách bài tập Tin học lớp 7: Theo em sự khác biệt cơ bản giữa chươn trình bảng tính và phần mềm soạn thảo văn bản là gì?

Lời giải:

Tuy có màn hình làm việc gần giống nhau và nhiều công cụ tương tự nhau nhưng phần mềm soạn thoaor văn bản ( ví dụ như Word) và chương trình bảng tính ( ví dụ như Excel) có khác biệt cơ bản về mục đích sử dụng và chức năng chuyên dụng. Phần mềm soạn thảo văn bản được sử dụng và có công cụ để tạo ra các trang văn bản có nội dung chủ yếu ở dạng các chữ cái và kí tự cùng với khả năng định dạng phong phú . Chương trình bảng tính được sử dụng và các công cụ để thự hiện các tính toán một cách nhanh chóng và chính xác với dữ liệu trong các ô tính thông qua công thức hoặc hàm , từ đơn giản đến phúc tạp.

Bài 2 trang 18 Sách bài tập Tin học lớp 7: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

(A)Dấu “=” là kí hiệu đầu tiên em cần gõ khi nhập công thức vào một ô;

(B)Với mọi ô trong trang tính, nội dung hiện lên trong ô đó chính là nội dung hiện trên thanh công thức khi chọn ô đó;

(C)Thay cho việc gõ địa chỉ của một ô tính trong công thức em có thể dùng chuột để chọn ô đó. Địa chỉ của ô được chọn sẽ được tự động đưa vào công thức;

(D)Có thể nhập nội dung cho một ô bằng các gõ nội dung cần nhập vào thanh công thức sau khi chọn ô đó.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3 trang 18 Sách bài tập Tin học lớp 7: Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào trong các công thức sau đây được gõ vào ô tính đúng quy tắc?

(A) (D4+C2)*B2(B) D4+C2*B2

(C) =(D4+C2)*B2(D) =(B2(D4+C2)

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 4 trang 19 Sách bài tập Tin học lớp 7: Giả dự cần tính hiệu số của giá trị số trong ô A1 và năm lần giá trị số trong ô A2, sau đó thực hiện phép chia giá trị số trong ô B1 cho hiệu vừanhận được.