Ra Mắt Nhân Vật Sisterhood Và Cfstar18 Champion

*

*

*

Hướng dẫn thay đổi thông số nhân vật

Để tiến hành thay đổi chỉ số cho nhân vật Fox Seaside và JNS_Seaside người chơi cần sở hữu 1 trong 2 nhân vật này.Hai nhân vật mới có thể mua tại cửa hàng ingame trong mục nhân vật

*

Sau khi sở hữu nhân vật mới này, người chơi có thể thay đổi các chỉ số nhân vật bằng cách mua vé Tùy chọn thay đổi hoặc vé Trích xuất tùy chọnHai vé mới có thể mua tại cửa hàng ingame trong mục trang bị

1.Tiến hành thay đổi các chỉ số nhân vật

Người chơi vào kho đồ – nhân vật, nhấn chọn mục cài đặt nhân vật bên góc phải của nhân vật

*

2.Hệ thống sẽ xuất hiện bảng thông số nhân vật

Có 2 lựa chọn thay đổi cho nhân vật là Trích xuất tùy chọn và thay đổi ngẫu nhiên

*

=> Trích xuất tùy chọn: sử dụng vé trích xuất tùy chọn

*

Mỗi 1 vé này chỉ có thể thay đổi 1 lần 1 chỉ số mà người chơi mong muốn

- Người chơi có thể thêm 1 chỉ số hoặc thay đổi 1 chỉ số có sẵn ( chỉ số mới sẽ thay thế chỉ số cũ )

- Chỉ số mới sẽ hiển thị bên phải, người chơi có thể chọn mục Có thể thêm tùy chọn hoặc chọn 1 chỉ số khác để thay thế và nhấn thay đổi

=> Thay đổi ngẫu nhiên: sử dụng vé tùy chọn thay đổi

*

Tại vé này có 2 mức để lựa chọn là 1 chỉ số và 10 chỉ số ngẫu nhiên

*

Nhấn chọn 1 chỉ số có sẵn, nhấn chọn 1 pa3: hệ thống sẽ hiển thị 2 chỉ số ngẫu nhiên để người chơi lưạ chọn

*

Người chơi chọn và nhấn xác nhận để hệ thống thay đổi chỉ số

Nhấn chọn 1 chỉ số có sẵn, nhấn chọn 10 pa3: hệ thống sẽ hiển thị 10 chỉ số ngẫu nhiên và 1 chỉ số thưởng để người chơi lưạ chọn

*

Người chơi chọn và nhấn xác nhận để hệ thống thay đổi chỉ số

Ngoài ra người chơi có thể tham khảo hướng dẫn bằng cách nhấn chọn dấu ? phía trên góc phải của cài đặt

*

Có 3 tab để người chơi tham khảo, nhấn vào số tab bên dưới để xem hướng dẫn