RA MẮT NHÂN VẬT SISTERHOOD VÀ CFSTAR18 CHAMPION

*

*

*

Hướng dẫn cố đổi thông số nhân vật

Để tiến hành cầm cố đổi chỉ số mang lại nhân vật Fox Seaside và JNS_Seaside người nghịch cần sở hữu 1 trong 2 nhân vật này.Hai nhân vật mới có thể tải tại cửa hàng ingame vào mục nhân vật

*

Sau lúc sở hữu nhân vật mới này, người chơi có thể thế đổi các chỉ số nhân vật bằng cách mua vé Tùy chọn cố đổi hoặc vé Trích xuất tùy chọnHai vé mới có thể mua tại cửa hàng ingame trong mục trang bị

1.Tiến hành cầm cố đổi các chỉ số nhân vật

Người nghịch vào kho đồ – nhân vật, nhấn chọn mục cài đặt nhân vật bên góc phải của nhân vật

*

2.Hệ thống sẽ xuất hiện bảng thông số nhân vật

Có 2 lựa chọn núm đổi đến nhân vật là Trích xuất tùy chọn và rứa đổi ngẫu nhiên

*

=> Trích xuất tùy chọn: sử dụng vé trích xuất tùy chọn

*

Mỗi 1 vé này chỉ có thể nắm đổi 1 lần 1 chỉ số mà người chơi hy vọng muốn

- Người đùa có thể thêm một chỉ số hoặc vậy đổi 1 chỉ số có sẵn ( chỉ số mới sẽ rứa thế chỉ số cũ )

- Chỉ số mới sẽ hiển thị bên phải, người nghịch có thể chọn mục Có thể thêm tùy chọn hoặc chọn 1 chỉ số khác để nỗ lực thế và nhấn thay đổi

=> cố đổi ngẫu nhiên: sử dụng vé tùy chọn cụ đổi

*

Tại vé này có 2 mức để lựa chọn là 1 chỉ số và 10 chỉ số ngẫu nhiên

*

Nhấn chọn 1 chỉ số có sẵn, nhấn chọn 1 pa3: hệ thống sẽ hiển thị 2 chỉ số ngẫu nhiên để người đùa lưạ chọn

*

Người đùa chọn và nhấn xác nhận để hệ thống thay đổi chỉ số

Nhấn chọn 1 chỉ số có sẵn, nhấn chọn 10 pa3: hệ thống sẽ hiển thị 10 chỉ số ngẫu nhiên và 1 chỉ số thưởng để người chơi lưạ chọn

*

Người đùa chọn và nhấn xác nhận để hệ thống cầm đổi chỉ số

Ngoài ra người đùa có thể tham khảo hướng dẫn bằng cách nhấn chọn dấu ? phía bên trên góc phải của cài đặt

*

Có 3 tab để người đùa tham khảo, nhấn vào số tab bên dưới để xem hướng dẫn