ĐỀ THI MINH HỌA MÔN SỬ 2019

Đã gồm đề bephongngoaidon.com minh họa THPT non sông môn Sử (bài bephongngoaidon.com công nghệ xã hội) năm 2019 chính thức của cục GD&ĐT và chỉ dẫn giải được update phía dưới.

Đề bephongngoaidon.com minh họa THPT đất nước môn Sử (KHXH) 2019

*

*

*

*

TẢI tệp tin ĐỀ bephongngoaidon.com TẠI ĐÂY

 

HƯỚNG DẪN GIẢI chi TIẾT ĐỀ bephongngoaidon.com MINH HỌA thpt QUỐC GIA NĂM 2019

MÔN: LỊCH SỬ

THỰC HIỆN:BAN CHUYÊN MÔN bephongngoaidon.com.COM


1.D

11.B

21.A

31.A

2.B

12.A

22.C

32.C

3.B

13.D

23.C

33.D

4.C

14.C

24.B

34.B

5.D

15.C

25.B

35.C

6.A

16.B

26.A

36.A

7.A

17.A

27.D

37.D

8.C

18.A

28.C

38.A

9.A

19.C

29.D

39.B

10.C

20.D

30.B

40.A


*

*

Theo TTHN