CÔNG THỨC TÍNH THỜI GIAN

Excel mang lại bephongngoaidon.com 365 Excel cho web Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Hãy nói rằng bạn phải thêm hai quý hiếm thời gian khác nhau với nhau để có được tổng số. Hoặc, bạn phải trừ một giá trị thời gian khác để có được tổng thời gian thao tác trên một dự án.

Bạn đang xem: Công thức tính thời gian

Như các bạn sẽ thấy trong số phần dưới đây, Excel giúp bạn dễ ợt thêm hoặc trừ thời gian.


Cộng thời gian

Giả sử bạn có nhu cầu biết đã mất từng nào giờ và phút để dứt hai nhiệm vụ. Các bạn ước tính rằng nhiệm vụ đầu tiên sẽ mất 6 tiếng 45 phút và trách nhiệm thứ hai đã mất 9 giờ 30 phút.

Dưới đây là một cách để thiết lập điều đó trong trang tính.

Nhập 6:45 vào ô B2, rồi nhập 9: 30 trong ô B3.

Trong ô B4, nhập = B2 + B3 , rồi nhận Enter.

Kết quả là 16:15 — 16 giờ và 15 phút — để xong xuôi hai nhiệm vụ.


Mẹo: Bạn cũng rất có thể cộng thời gian bằng tác dụng Tự Tính tổng để cộng các số. Chọn ô B4, rồi bên trên tab Trang đầu, lựa chọn Tự Tính tổng. Công thức sẽ có được dạng: =SUM(B2:B3). nhấn Enter để nhấn được hiệu quả tương tự, 16 giờ 15 phút.


Vâng, thật dễ dàng dàng, nhưng bao gồm thêm một cách nếu số giờ của khách hàng cộng lại lớn hơn 24 giờ. Các bạn cần áp dụng một định dạng đặc biệt cho kết quả của cách làm này.

Để thêm hơn 24 giờ:

Trong ô B2, nhập 12:45 và trong ô B3, nhập 15:30.

Nhập =B2+B3 vào ô B4, sau đó nhấn Enter.

*

Kết trái là 4:15, đó không phải là điều bạn cũng có thể mong đợi. Điều này là do thời gian giành riêng cho nhiệm vụ 2 là thời hạn 24 giờ. 15:30 tương tự như như 3:30.

Để hiển thị thời gian lớn hơn 24 giờ, lựa chọn ô B4.

Trên tab Trang đầu, trong đội Ô, chọn Định dạng, rồi lựa chọn Định dạng Ô.

*

Trong vỏ hộp Định dạng Ô, lựa chọn Tùy chỉnh trong danh sách Thể loại.

Trong hộp loại , ở phía trên cùng của danh sách những định dạng, nhập : mm;
, rồi chọn OK.Ghi chú vết hai chấm sau và dấu chấm phẩy sau mm.

Kết quả đang là 28 tiếng 15 phút. Lần sau khi bạn cần nó, định hình này sẽ ở trong danh sách Loại.

Trừ thời gian

Đây là một trong những ví dụ khác: Hãy nói rằng bạn và đồng đội của chúng ta biết cả lần bước đầu và kết thúc tại dự án tình nguyện, và ao ước biết có bao nhiêu thời gian mà các bạn đã chi ra trong tổng số.

Làm theo công việc sau đây để có được thời hạn trôi qua — là sự khác hoàn toàn giữa nhị lần.

Trong ô B2, nhập thời gian bắt đầu và bao hàm "a" đến am hoặc "p" mang lại ch. Sau đó, dìm Enter.

Trong ô C2, hãy nhập thời gian kết thúc, bao hàm "a" hoặc "p" phù hợp, rồi thừa nhận Enter.

Nhập thời gian bắt đầu và xong xuôi khác cho chúng ta của bạn, Joy với Leslie.

Trong ô D2, trừ thời gian kết thúc từ thời gian bắt đầu bằng bí quyết nhập bí quyết = C2-B2, rồi dìm Enter.

Xem thêm: Lệnh Làm Mịn Đường Tròn Trong Cad Nhanh Nhất, Bài Giảng Autocard

Trong vỏ hộp Định dạng Ô, hãy bấm Tùy chỉnh trong danh sách Thể loại.

Trong danh sách Loại, bấm h:mm (cho giờ và phút), rồi bấm OK.

Bây giờ chúng ta thấy rằng Richard đã thao tác làm việc trong 3h 45 phút.

Để gồm được tác dụng cho Joy và Leslie, hãy xào nấu công thức bằng phương pháp chọn ô D2 với kéo đến ô D4.

Định dạng trong ô D2 đang được xào luộc cùng với công thức.

Trừ thời gian to hơn 24 giờ:

Nó là cần thiết để tạo phương pháp để trừ sự khác hoàn toàn giữa nhì lần tổng số hơn 24 giờ.

Làm theo quá trình dưới đây:

Tham chiếu cho ví dụ trên, lựa chọn ô B1, rồi kéo cho ô B2 để bạn cũng có thể áp dụng định dạng cho tất cả hai ô thuộc lúc.

Trong vỏ hộp Định dạng Ô, hãy bấm Tùy chỉnh trong list Thể loại.

Trong vỏ hộp Loại, nghỉ ngơi trên thuộc của danh sách các định dạng, nhập d/m/yyyy h:mm SA/CH.

Thông báo không khí trống làm việc cuối YYYY với ở cuối mm.

Định dạng mới sẽ sẵn có khi bạn cần nó trong list Loại.

Trong ô B1, nhập ngày bắt đầu, bao hàm cả ngày/tháng/năm cùng thời gian, với ký hiệu "s" mang đến giờ sáng sủa hoặc "c" mang lại giờ chiều.

*

vào ô B2, triển khai tương tự cho ngày kết thúc.

Trong ô B3, nhập cách làm =(B2-B1)*24.

Kết trái là 31,5 giờ.


Lưu ý: Bạn rất có thể thêm với trừ rộng 24 tiếng trong Excel dành cho web nhưng bạn không thể áp dụng định dạng số tùy chỉnh.


Cộng thời gian

Giả sử bạn muốn biết đang mất từng nào giờ và bao nhiêu phút để xong xuôi hai nhiệm vụ. Bạn ước tính rằng nhiệm vụ đầu tiên sẽ mất 6 giờ 45 phút và trách nhiệm thứ hai sẽ mất 9h 30 phút.

Trong ô B2, hãy nhập 6:45 cùng trong ô B3, hãy nhập 9:30.

Nhập =B2+B3 vào ô B4, tiếp đến nhấn Enter.

Sẽ mất 16 tiếng 15 phút để xong xuôi hai nhiệm vụ.


Mẹo: Bạn cũng hoàn toàn có thể cộng những khoảng thời gian bằng phương pháp dùng lệnh AutoSum. Hãy bấm chuột ô B4. Tiếp nối bấm Trang đầu > AutoSum. Bí quyết sẽ trông như thế này: =SUM(B2:B3). dấn Enter để có kết quả, 16 giờ với 15 phút.


Trừ thời gian

Giả sử bạn và bằng hữu biết thời điểm ban đầu và thời điểm xong của một dự án tình nguyện và muốn biết chúng ta đã dành vào đó từng nào thời gian. Nói phương pháp khác, bạn muốn biết khoảng thời gian đã trôi qua hoặc khoảng thời hạn giữa hai thời gian này.

Trong ô B2, hãy nhập thời gian bắt đầu, nhập một khoảng tầm trắng, sau đó nhập "s" nếu như là giờ phát sáng hoặc "c" nếu là giờ chiều cùng nhấn Enter. Vào ô C2, hãy nhập thời gian kết thúc, bao gồm cả ký hiệu “s” hoặc “c” thích hợp và thừa nhận Enter. Nhập thời gian ban đầu và ngừng của các bạn bè, Joy và Leslie.

Trong ô D2, hãy đem thời gian xong trừ thời gian ban đầu bằng phương pháp nhập công thức: =C2-B2, rồi nhấn Enter.

Bây giờ bọn họ thấy rằng Richard đã thao tác làm việc trong 3h 45 phút.

Để có được kết quả cho Joy và Leslie, hãy xào nấu công thức bằng cách bấm vào ô D2 cùng kéo mang đến ô D4. Định dạng vào ô D2 đang được coppy cùng cùng với công thức.