Cách tính bhxh 1 lần 2018

Cách tính chi phí BHXH 1 lần từ năm 2013 mang đến năm 2018

Em sinh sống làm việc tại Bắc Ninh, với tầm lương theo thứ tự như sau:T9/2013- 11/2013 LÀ 2.300.000T12/2013- 2/2014 LÀ 2.800.000T3/2014- 9/2014 LÀ 3.200.000T10/2014- 5/2015 LÀ 3.500.000T6/2015- 12/2015 LÀ 4.300.000T1/2016- 12/2016 LÀ 7.400.000T1/2017- 1/2017 LÀ 16.300.000T2/2017- 12/2017 LÀ 16.700.000T1/2018- 12/2018 LÀ 18.400.000Em mong mỏi nhờ cả nhà tính chi phí BHXH 1 lần nhưng em được hưởng. Em cảm ơn ạ.

Bạn đang xem: Cách tính bhxh 1 lần 2018

*

Tư vấn bảo đảm xã hội

Cảm ơn các bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Liên quan đến vấn đề của bạn, Tổng đài bảo hiểm xin trả như sau:


Thứ nhất, khẳng định thời gian đóng góp BHXH

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

“Điều 60. Bảo đảm xã hội một lần

2. Nấc hưởng bảo hiểm xã hội một lần được xem theo số năm vẫn đóng bảo đảm xã hội, cứ từng năm được xem như sau:a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội cho trong thời gian đóng trước năm 2014;b) 02 tháng mức trung bình tiền lương mon đóng bảo hiểm xã hội cho trong thời điểm đóng từ năm 2014 trở đi.”


Theo Khoản 4 Điều 19 Thông bốn 59/2015/TT-BLĐTBXH, thời hạn tham gia BHXH của người tiêu dùng được xác định như sau: 

– tiến trình trước năm 2014: thời hạn tham gia BHXH của khách hàng là 4 tháng, 4 mon lẻ này được chuyển sang giai đoạn từ năm 2014 trở đi.

– Giai đoạn từ năm 2014 trở đi: thời hạn tham gia BHXH của người tiêu dùng là 5 năm + 4 tháng lẻ được đưa sang, làm tròn thành 5,5 năm.

Xem thêm: Tag: Trai Tre Ba Gia Viet Nam, Dit Nhau Voi May Bay Ba Gia Viet Nam Hot Porn

Như vậy:Tiền BHXH một lần của bạn được tính = (5,5 x 2) x trung bình tiền lương = 11 x bình quân tiền lương

Thứ hai, xác định mức trung bình tiền lương tháng đóng góp BHXH

Theo khoản 2 Điều 20 Thông tứ 59/2015/TT-BLĐTBXH, Khoản 2 Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP , mức trung bình tiền lương đóng góp BHXH tính như sau:

Bình quân chi phí lương = (Tổng số tiền lương tháng đóng bảo đảm xã hội của những tháng đóng bảo hiểm xã hội) / (Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội)

Theo lý lẽ tại Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH, chi phí lương đóng BHXH của công ty từng năm được kiểm soát và điều chỉnh như sau:

Từ 9/2013 – 11/2013 là: 2.300.000 x 1,15 x 3 = 7.935.000 đồngTháng 12/2013 là 2.800.000 x 1,15 = 3.220.000 đồngTừ 1/2014 – 2/2014 là 2.800.000 x 1,11 x 2 = 6.216.000 đồng Từ 3/2014 – 9/2014 là 3.200.000 x 1,11 x 7 = 24.864.000 đồngTừ 10/2014 – 12/2014 là 3.500.000 x 1,11 x 3 = 11.655.000 đồngTừ 1/2015 – 5/2015 là 3.500.000 x 1,1 x 5 = 19.250.000 đồngTừ 6/2015 -12/2015 là 4.300.000 x 1,1 x 7 = 33.110.000 đồngTừ 1/2016 – 12/2016 là 7.400.000 x 1,07 x 12 = 95.016.000 đồngTháng 1/2017 là 16.300.000 x 1,04 x 1 = 16.952.000 đồngTừ 2/2017 – 12/2017 là 16.700.000 x 1,04 x 11 = 191.048.000 đồngTừ 1/2018 – 12/2018 là 18.400.000 x 1 x 12 = 220.800.000 đồng. 

Như vậy

+ Tổng tiền lương của người tiêu dùng khi đã nhân thông số là: 630.066.000 đồng.

+ Tổng thời gian đóng BHXH là 64 tháng.

+ Mức bình quân tiền lương tháng là: 630.066.000 / 64 = 9.844.781,25 đồng

*

Tổng đài hỗ trợ tư vấn bảo hiểm trực đường 19006172

Ngoài ra, chúng ta có thể tham khảo một số bài viết:

Hồ sơ cùng thời hạn giải quyết hưởng BHXH một lần

Tiền trượt giá bán khi hưởng tiền bảo đảm xã hội một lần

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua thư điện tử có tính phí

Nếu còn vướng mắc liên quan đến vụ việc bạn hỏi, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài hỗ trợ tư vấn bảo hiểm trực tuyến 19006172 để được tư vấn và lời giải trực tiếp.