Cách Tìm Trọng Âm Trong Tiếng Anh

mong luyện nói giờ đồng hồ Anh trường đoản cú nhiên, một trong số yếu tố quan trọng đặc biệt bạn nhất định cần yếu bỏ thông qua đó là trọng âm.

Nếu chúng ta đang chạm mặt khó khăn vào việc xác định trọng âm của từ, dưới đây là cách đánh trọng âm tiếng Anh dễ nhớ mà chúng ta nên biết.

*
*
Cách tấn công trọng âm giờ anh

Quy tắc 1: phần nhiều các danh từ và tính từ tất cả 2 âm tiết, trọng âm sẽ lâm vào hoàn cảnh âm tiết vật dụng nhất

Ví dụ:

Apple /ˈæpl/Orange /ˈɔːrɪndʒ/
Rainy /ˈreɪni/Happy /ˈhæpi/

Quy tắc 2: hầu như các đụng từ và giới từ gồm 2 âm huyết thì trọng âm sẽ rơi vào hoàn cảnh âm tiết trang bị 2.

Bạn đang xem: Cách tìm trọng âm trong tiếng anh

Ví dụ:

Become /bɪˈkʌm/Behind /bɪˈhaɪnd/
Enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/Toward /təˈwɔːd/

Quy tắc 3: hầu như các từ bao gồm tận thuộc là:oo, oon, ee, eer, ain (chỉ xét đụng từ), ology, ique, esque, ette thì trọng âm rơi vào tình thế chính âm máu đó.

Ví dụ:

Bamboo /ˌbæmˈbuː/Degree /dɪˈɡriː/Maintain /meɪnˈteɪn/Picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/
Typhoon /taɪˈfuːn/Engineer /ˌendʒɪˈnɪr/Biology /baɪˈɑːlədʒi/Unique /juˈniːk/
Giải pháp cho vụ việc phát âm tiếng Anh chưa chuẩn và không đúng ngữ điệu:52 video clip bài học phát âm được biên soạn cực kỳ tỉ mỉ sẽ giúp bạn nâng trình tiếp xúc tiếng Anh chỉ trong vòng 30 ngày.
Tìm phát âm ngay

Quy tắc 4: những từ bao gồm tận cùng là: ion, ity, ic, ial, ian, ible, id, eous, uous thì trọng âm thường lâm vào hoàn cảnh âm huyết trước nó.

Xem thêm: Tải Game Bắn Ma Miễn Phí - Plants Vs Zombies™ 2 Free

Ví dụ:

Tradition /trəˈdɪʃn/Magician məˈdʒɪʃn/
Ability /əˈbɪləti/Responsible /rɪˈspɑːnsəbl/
Electric /ɪˈlektrɪk/Humid /ˈhjuːmɪd/
Commercial /kəˈmɜːrʃl/Advantageous /ˌædvənˈteɪdʒəs/

Quy tắc 5: Danh từ bỏ ghép thông thường có trọng âm rơi vào cảnh âm tiết thiết bị 1.

Ví dụ:

Shortlist /ˈʃɔːrtlɪst/Guidebook /ˈɡaɪdbʊk/
Bathroom /ˈbæθrʊm/Bookshop /ˈbʊkʃɑːp/

Quy tắc 6: Tính trường đoản cú ghép

+ Tính trường đoản cú ghép thông thường có trọng âm là âm huyết 1: home-sick, air-sick, water-proof

+ Tính từ ghép có từ đầu tiên là adj hoặc adv (hoặc gồm đuôi ed) thì trọng âm là âm huyết 2: bad-temper, well-informed, down-stairs, well-done, short-handed

Tại sao các bạn luyện phạt âm mãi nhưng chưa thành thạo? chúng ta đang mắc phải những sai lạc gì, cùng làm cố gắng nào để khắc phục chúng? Hãy tò mò ngay các lỗi sai kinh khủng về phát âm giờ Anh mà tín đồ học tiếp tục mắc đề nghị và chiến thuật cho sự việc này trong video clip sau nhé: https://www.youtube.com/watch?v=Psnb6iKnLPM

Bật mí giải pháp quản lý phát âm giờ đồng hồ Anh tại đây

Quy tắc 7: một số trong những tiền tố cùng hậu tố không ảnh hưởng đến trọng âm của từ: re, mis, dis, un, im, il, ir, in, en, ed, s,es, ling, ly, ful, less, ness, ent, ence, ance, ive, ative, able, ist, ish, er, or,…

Mẹo: lúc xét trọng âm của những từ tất cả tiền tố và hậu tố, thứ nhất hãy bỏ những tiền tố, hậu tố đi với xét trọng âm của trường đoản cú gốc.

Ví dụ:

Independence => Depend /dɪˈpend/
Disappearance => Appear /əˈpɪr/
Uncomfortably => Comfort /ˈkʌmfərt/

Quy tắc 8: phần đông từ tất cả âm máu /ə/ thì không nhận trọng âm

Ví dụ:

pagoda /pəˈɡoʊdə/machine /məˈʃiːn/
Today /təˈdeɪ/Literature /ˈlɪtrətʃʊr/

Quy tắc 9: Với phần đông từ hoàn toàn có thể đóng những vai trò thì là danh từ, tính trường đoản cú => trọng âm lâm vào cảnh âm tiết lắp thêm 1; lúc là động từ => trọng âm lâm vào cảnh âm tiết thứ 2.

Ví dụ:

Export (n) /’ekspɔ:t/Export (v) /ɪkˈspɔːrt/
Present (n, adj) /ˈpreznt/Present (v) /prɪ’zent/
Perfect (n, adj) /ˈpɜːrfɪkt/Perfect (v) /pə’fekt/

Trên đấy là 9 cơ chế cơ bản về cách đánh trọng âm giờ Anh dễ dàng nhớ, dễ dàng thuộc. Bạn nhớ rằng áp dụng 9 lý lẽ này khi nói tiếng Anh để giải pháp phát âm của bản thân mình trở nên chuẩn xác hơn, tự nhiên và thoải mái hơn nhé.

Top 5 nội dung bài viết học tiếng Anh online tốt nhất

Đây là các bài viết được nhiều người đọc duy nhất trong tháng: