CÁC DẠNG BÀI TẬP HỆ ĐIỀU HÀNH

BÀI TẬP HỆ ĐIỀU HÀNH ( CÁC GIẢI THUẬT LẬP LỊCH, CẤP PHÁT BỘ NHỚ, GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ,...

Bạn đang xem: Các dạng bài tập hệ điều hành

CÓ LỜI GIẢI) 21 1,373 3
./ Xét tập hợp những tiến trình sau:Tiến trìnhThời điểm vào RLThời gian CPUĐộ ưu tiênP10103P2111P32.523P4314P54.552Hãy cho biết thêm kết trái điều phối theo những chiến lược •FCFS•SJF•Round Robin với q = 2•Độ ưu tiên độc quyền•Độ ưu tiên ko độc quyền•tính thời gian chờ đến từng quá trình và thời hạn chờ trung bình trong các chiến lược trên.Giảia./ FCFSP1P2P3P4P5Thời gian chờ:P1: 0P2: 10 – 1 = 9 P3: 11 – 2.5 = 8.5P4: 13 – 3 = 10P5: 14 – 4.5 = 9.5b./ SJFP1P2P4P3P5Thời gian chờ:P1: 0P2: 10 – 1 = 9 P3: 12 – 2.5 = 9.5P4: 11 – 3 = 8P5: 14 – 4.5 = 9.5c./ Round Robin P1P2P1P3P4P5P1P5P1P5P1Thời gian chờ:P1: 1 + 5 + 2 + 1 = 9P2: 2 – 1 = 1 P3: 5 – 2.5 = 2.5P4: 7 – 3 = 4P5: 8 + 2 + 2 – 4.5 = 7.5d./ Độ ưu tiên sản phẩm hiếm BÀI TẬP CHƯƠNG II QUẢN LÍ TIẾN TRÌNH 1./ Xét tập hợp các tiến trình sau: các bước Thời điểm vào RL thời hạn CPU Độ ưu tiên p. 1 0 10 3 p 2 1 1 1 p. 3 2.5 2 3 p 4 3 1 4 p 5 4.5 5 2 Hãy cho thấy kết quả điều phối theo các chiến lược • FCFS • SJF • Round Robin với q = 2 • Độ ưu tiên chọn lọc • Độ ưu tiên không chọn lọc • tính thời hạn chờ cho từng các bước và thời gian chờ trung bình trong các chiến lược trên. Giải a./ FCFS p 1 p 2 p 3 p. 4 p. 5 thời hạn chờ: phường 1 : 0 p 2 : 10 – 1 = 9 p. 3 : 11 – 2.5 = 8.5 phường 4 : 13 – 3 = 10 phường 5 : 14 – 4.5 = 9.5 b./ SJF p 1 phường 2 p 4 p. 3 p. 5 thời hạn chờ: phường 1 : 0 p. 2 : 10 – 1 = 9 p. 3 : 12 – 2.5 = 9.5 p 4 : 11 – 3 = 8 p 5 : 14 – 4.5 = 9.5 ⇒ thời gian chờ vừa đủ = 37 7.45 5 = ⇒ thời hạn chờ mức độ vừa phải = 36 7.2 5 = 0 10 11 12 14 19 p. 1 p. 2 p 3 p 4 p. 5 0 10 11 13 14 19 p 1 p 2 p 3 p 4 phường 5 c./ Round Robin p 1 p 2 p. 1 p 3 p. 4 p 5 p 1 p. 5 phường 1 p 5 p 1 thời gian chờ: phường 1 : 1 + 5 + 2 + 1 = 9 p 2 : 2 – 1 = 1 p 3 : 5 – 2.5 = 2.5 p. 4 : 7 – 3 = 4 p. 5 : 8 + 2 + 2 – 4.5 = 7.5 d./ Độ ưu tiên độc quyền phường 1 phường 2 phường 5 p. 3 p. 4 thời gian chờ: phường 1 : 0 phường 2 : 10 – 9 = 1 p 3 : 16 – 2.5 = 13.5 p 4 : 18 – 3 = 5 p. 5 : 11 – 4.5 = 6.5 e./ Độ ưu tiên không độc quyền phường 1 p. 2 p 1 phường 5 p. 3 p 1 p 4 thời gian chờ: p. 1 : 1 + 7 = 8 p. 2 : 0 phường 3 : 9.5 – 2.5 = 7 p 4 : 18 – 3 = 15 p 5 : 0 2./ cho những tiến trình sau: quy trình Thời điểm vào RL thời hạn CPU p 1 0 8 phường 2 0.4 4 p. 3 1 1 Hãy cho biết thêm các công dụng điều phối chiến lược FCFS với SJF và thời gian chờ của từng kế hoạch 19 phường 1 p 2 phường 3 p 4 phường 5 2 12 0 10 14 3 5 7 8 16 17 ⇒ thời hạn chờ trung bình = 25 5 5 = 0 10 11 16 18 19 p. 1 p. 2 p 3 p 4 p. 5 ⇒ thời hạn chờ mức độ vừa phải 44 8.8 5 = = ⇒ thời gian chờ trung bình 25 5 5 = = 0 9.5 11.5 18 19 p. 1 p 2 p 3 p. 4 p. 5 1 2 4.5 Giải a./ FCFS phường 1 p 2 phường 3 thời hạn chờ p 1 : 0 phường 2 : 8 – 0.4 = 7.6 p. 3 : 12 – 1 = 11 b./ SJF p. 1 p. 3 p. 2 phường 1 : 0 p. 2 : 9 – 0.4 = 8.6 p 3 : 8 – 1 = 7 3./ Điều phối các tiến trình sau theo chiến lược điều phối độ ưu tiên độc quyền.

Xem thêm: Xem Video Phim Cấp 3 Phần 6 Tập 23 ( Tập Cuối ) Full Hd, Phim Cấp 3 Phần 6 Tập 23 ( Tập Cuối ) Full Hd

Quá trình Chiều lâu năm CPU burst thời gian vào RL Độ ưu tiên p. 1 2 0 2 phường 2 5 1 3 phường 3 3 2 1 p. 4 4 3 0 Tính thời hạn chờ cho từng quá trình và thời gian chờ trung bình. Giải p. 1 phường 3 p 4 phường 2 thời gian chờ: p 1 : 0 p 2 : 9 – 1 = 8 phường 3 : 0 phường 4 : 5 – 3 = 2 Chú ý: - FCFS vào trước triển khai trước. - SJF quá trình nào tất cả chiều lâu năm CPU burst ngắn thì thực hiện trước. P 1 phường 2 p. 3 8 13 0 12 ⇒ thời hạn chờ vừa đủ 18.6 6.2 3 = = phường 1 p. 2 p 3 8 13 0 9 ⇒ thời gian chờ trung bình 15.6 5.2 3 = = phường 1 p. 2 phường 3 2 140 5 phường 4 9 ⇒ thời hạn chờ vừa phải 10 2.5 4 = = - RR mỗi tiến trình chỉ được thực hiện trong một thời hạn q nhất định, những tiến trình lần lượt thực hiện xoay vòng. - Điều phối theo độ ưu tiên độc quyền: có độ ưu tiên nhỏ tuổi thực hiện trước. - Điều phối ưu tiên ko độc quyền: y như trên tuy nhiên nếu đang thực hiện mà xuất hiện thêm tiến trình có độ ưu tiên nhỏ hơn thì yêu cầu dừng nhằm nhường cho tiến trình kia thực hiện. BÀI TẬP CHƯƠNG IV QUẢN LÍ BỘ NHỚ CHÍNH 1./ Trong mô hình cấp phát bộ lưu trữ liên tục, tất cả năm phân mảnh bộ nhớ theo sản phẩm công nghệ tự với size là 600KB, 500KB, 200KB, 300KB. đưa sử tất cả 4 quy trình đang chờ cấp cho phát bộ nhớ lưu trữ theo thiết bị tự P1, P2, P3, P4. Size tương ứng của những tiến trình bên trên là: 212KB, 417KB, 112KB, 426KB. Hãy cấp phát bộ nhớ lưu trữ cho những tiến trình trên theo thuật toán First-fit, Best-first, Worst-fit. Giải First – fit P4 đợi Best – fit Worst – fit P4 đợi 2./ (đề kiểm tra) Trong quy mô cấp phát cỗ nhới liên tục, bao gồm 5 phân mảnh bộ nhớ lưu trữ với kích thước là 200KB, 400KB, 600KB, 300KB, 500KB. Mang sử có 4 quá trình đang chờ cung cấp phát bộ lưu trữ theo lắp thêm tự P1, P2, P3, P4. Kích cỡ tương ứng các tiến trình trên là: 220KB, 250KB, 550KB, 320KB. Hãy cấp phát bộ nhớ lưu trữ cho các tiến trình bên trên theo thuật toán First – fit cùng Best – fit. Giải First – fit P1 P3 P2 P4 P2 P3 P1 P1 P3 P2 P1 P2 P4 600KB 426KB 174KB 500KB 200KB 300KB 600KB 212KB 112KB 276KB 500KB 200KB 300KB 600KB 212KB 112KB 276KB 500KB 417KB 83KB 200KB 300KB 417KB 83KB 88KB 112KB 88KB212KB 400KB 600KB 300KB 500KB 220KB 250KB 320KB 200KB 417KB 83KB P3 đang hóng Best – fit Chú ý: - First – fit :tìm vùng nhớ trước tiên đủ béo để chứa tiến trình - Best – fit: search vùng nhớ nhỏ nhất mà có thể chứa các bước - Worst – fit:tìm vùng nhớ lớn số 1 cấp cho tiến trình. 3./ Một quá trình được nạp vào bộ nhớ lưu trữ theo quy mô phân trang với size trang là 1024 byte. Bảng trang như sau: Hãy chuyển các địa chỉ logic sau thành showroom vật lý: a) 1251; b) 3249 1 5 3 6 Giải a) a = 1521 p = 1521 div 1024 = 1 d = 1521 hack 1024 = 497 f = 5 (dựa vào bảng trang vì p = 1) A=5*1024 + 497 = 5617 b) a = 3249 p = 3249 div 1024 = 3 d = 1521 mod 1024 = 177 f = 6 (dựa vào bảng trang vì p. = 3) A=6*1024 + 177 = 6321 4./ Một các bước được nạp vào bộ nhớ theo quy mô phân trang với kích cỡ trang là 512byte. Bảng trang như sau: Hãy đưa các địa chỉ logic sau thành địa chỉ cửa hàng vật lý: a) 689; b) 1613 2 6 5 3 a) a = 689 p = 689 div 512 = 1 d = 689 gian lận 512 = 177 f = 6 (dựa vào bảng trang vì p. = 1) A=6*512 + 177 = 3249 b) a = 1613 p. = 1613 div 512 = 3 d = 1613 hack 512 = 77 f = 3 (dựa vào bảng trang vì p. = 3) A=3*512 + 77 = 1613 Chú ý: Ta có những công thức sau đây: p = a div ps d = a hack ps P2 P3 P1 P4 200KB 400KB 600KB 300KB 220KB 250KB 320KB 550KB 500KB Từ phường và bảng trang để tìm f A = f*ps + d BÀI TẬP CHƯƠNG V QUẢN LÍ BỘ NHỚ CHÍNH 1./ Xét chuỗi truy xuất bộ nhớ sau: 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3 giả sử bộ lưu trữ vật lí bao gồm 4 khung trang. Minh họa công dụng trình thay thế sửa chữa trang với những thuật toán thay thế sửa chữa sau: a) FIFO b) OPT c) LRU Giải a) FIFO 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * * * *  1 1 1 1 1  5 5 5 5  3 3 3  2 2 2 2 2  6 6 6 6  7 7  3 3 3 3 3  2 2 2 2  6  4 4 4 4 4  1 1 1 1 1 b) OPT 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * *  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  7 7  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3  4 4   6 6 6 6 6 6 6 c) LRU 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * *  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  6  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 3  5 5 5 5  3 3 3  4 4 4  6 6 6 6  7 7 Chú ý: - Thuật toán FIFO: trong những trang vẫn ở trong bộ nhớ, chọn trang chọn trang được nạp vào bộ lưu trữ trước nhất để cố gắng thế. - Thuật toán OPT: chọn trang sẽ lậu được thực hiện nhất về sau để rứa thế. - Thuật toán LRU: chọn trang lâu nhất không được sử dụng BÀI TẬP CHƯƠNG VI HỆ THỐNG TẬP TIN 1./ Một ổ đĩa C: được format dưới dạng FAT16 gồm có 15 cluster. Size của mỗi cluster là 512 byte, đưa sử có bảng FAT sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 -1 0 5 6 8 7 -1 -1 -1 -1 12 -1 10 0 thư mục gốc bắt đầu tại cluster 0, tại cluster 0 và cluster 9 xem được những entry như sau: Hãy vẽ cây folder và cho biết các số liệu cluster của từng file và thư mục Giải - hdh: HDH - HinhAnh: HA - Pascal: PC - Hoguom: HG - Halong: HL Cluster Cây thư mục: những số hiệu cluster của từng file và thư mục: - hdh: 11, 12 - HinhAnh: 9 - Pascal: 4, 6, 7 - HG: 3, 5, 8 - HL: 13, 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 R R HG1 PC1 HG2 PC2 PC3 HG3 HA HL2 HDH1 HDH2 HL1 Filename Ext attrib Start cluster form size Hoguom Jpg 3 1200 Halong Jpg 13 700 Filename Ext attrib Start cluster kích cỡ Hdh doc 11 800 HinhAnh D 9 pascal doc 4 1200 HinhAnh hd h Pascal Hoguom Halong 2./ Một ổ đĩa bao gồm 17 cluster, size của mỗi cluster là 1024 byte. Giả sử 17 phần tử đầu của bảng FAT có giá trị cho ở bảng sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 -1 0 0 13 8 9 -1 0 12 -1 14 16 0 -1 và 3 entry đầu của Root Dir có mức giá trị sau: a) cho thấy các cluster dữ liệu của folder music, tập tin autoxec.bat cùng vidu.txt b) cho thấy thêm nội dung 17 phần tử đầu bảng FAT cùng 3 entry đầu của Root dir nếu tập tin autoexec.bat và cấp dưỡng tập tin boot.ini có form size 4318 byte. Giải a./ Music: MS Autoexec: AT Vidu: VD Root: R Cluster các số hiệu cluster của từng file với thư mục: MS: 11, 12 AT: 6, 13, 14, 16 VD: 7, 8, 9 b./ FAT: Cluster 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R R R R B1 B2 B3 VD1 VD2 VD3 B4 MS1 MS2 B5 AT3 AT4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 -1 5 6 10 8 9 -1 13 12 -1 -1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R R R R AT1 VD1 VD2 VD3 MS1 MS2 AT2 AT3 AT4 Filename Ext attrib Start cluster form size Music D 11 Autoexec bat 6 4032 Vidu txt R 7 3018 bảng giá trị các entry như sau: 3./ Một ổ đĩa C: được được định dạng dưới dạng FAT 16 gồm có 15 cluster. Kích thước của mỗi cluster là 512 byte. Giả sử có cây thư mục sau (trong ngoặc là kích thước mớc file): Một entry trong bảng thư mục chiếm 32 byte. Hãy lập 1 phương án giữ trữ cây thư mục trên bằng cách: a./ mang lại biết nội dung 15 phần tử của bảng FAT. B./ đến biết nội dung 5 thuộc tính: filename, fileext, attribute, start cluster, sixe của entry trong thư mục gốc và thư mục Amnhac. Giải FAT: Cluster Nội dung của các entry trong thư mục gốc và thư mục Amnhac Filename Ext attrib Start cluster kích cỡ Music D 11