TẢI NHẠC BUỒN CHI EM ƠI

Sầu mà bỏ ra em lúc đất nước cần trai hùng.Buồn mà đưa ra em mai anh về trong nắng và nóng êm.Đừng vì chia ly làm chán nản chí nam giới nhi.Vui lên đi cùng mong thề, rồi mai sau anh đã về. Em ơi! Anh đi vày nước non mình đợi chờ.Muôn quân đang reo lửa sương tung ngập màu cờ. Thân trai ra đi nợ nước song vai gánh nặng. Bi ai chi cách xa vì ngày vui sẽ không còn xa. Lúc này anh đi vì ý muốn duyên mình đẹp mắt màu. Bao năm chia ly là mấy vào vạn ngày sầu? Vui lên đi em rượu tiễn sao không uống cạn, nhằm anh bước tiến cho phỉ chí mộng có tác dụng trai.Một thời gian qua non nước vui niềm thái hòa. Trời Việt âu ca Xuân qua thềm mơn cánh hoa. Vạn niềm yêu mến còn đợi phút sum vầy. Em xin dâng ngàn giờ cười tặng ngay người anh yêu suốt đời.

Bạn đang xem: Tải nhạc buồn chi em ơi


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Đang Là Acc Premium Đến Hết Ngày, Tài Khoản Fshare Vip

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.