Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn Lớp 7

Thì thừa khứ đơn là một trong thì tiếp tục cần thực hiện trong tiếp xúc hàng ngày và xuất hiện thêm nhiều trong các bài thi. Để giúp bạn nắm kiên cố phần kiến thức ngữ pháp quan trọng đặc biệt này, TOPICA Native nhờ cất hộ đến bạn tổng đúng theo trọn bộ bài tập thì thừa khứ đối chọi (Simple Past Tense) bên dưới đây.Bạn đang xem: bài tập thì thừa khứ đối chọi lớp 7 bao gồm đáp án

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

Mục Lục

1. Cầm tắt lý thuyết thì quá khứ solo (Simple Past Tense)2. Bài bác tập thì vượt khứ đơn3. Đáp án bài tập thì thừa khứ đơn

1. Bắt tắt lý thuyết thì vượt khứ đối kháng (Simple Past Tense)

1.1. Cách sử dụng thì thừa khứ đơn

Diễn tả một hành động, vấn đề đã diễn ra tại một thời điểm cố gắng thể, hoặc một khoảng thời gian trong quá khứ và đã hoàn thành hoàn toàn nghỉ ngơi quá khứ.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn lớp 7

VD: My sister came home late last night. (Chị gái tôi về bên muộn đêm qua.)

Diễn tả một hành động lặp đi tái diễn trong quá khứ. 

VD: They always enjoyed going khổng lồ the zoo. (Họ đã luôn luôn luôn yêu thích khi đi thăm vườn bách thú.)

Diễn đạt các hành động xảy ra tiếp tục trong thừa khứ.

VD: Anna came home, took a nap, then had lunch. (Laura về nhà, ngủ một giấc, rồi ăn uống trưa.)

Diễn đạt một hành động xen vào một hành vi đang diễn ra trong thừa khứ.

VD: When Jane was cooking breakfast, the lights suddenly went out. (Khi Jane đang nấu ăn sáng thì đùng một cái đèn tắt.)

Diễn đạt hành vi không có thật ở hiện tại trong câu điều kiện loại III.

VD: If you were me, you would vày it. (Nếu chúng ta là tôi, các bạn sẽ làm thế.)

1.2. Vết hiệu nhận thấy thì thừa khứ đơn

Để nhận thấy động từ đề nghị chia sinh sống thì thừa khứ đơn, bạn nên để ý những từ sau gồm trong câu:

Yesterday: Hôm quaLast night: tối quaLast week: Tuần trướcLast month: tháng trướcLast year: Năm ngoáiAgo: giải pháp đâyat, on, in… + thời gian trong vượt khứWhen + mệnh đề chia thì thừa khứ đơn


*

2. Bài xích tập thì thừa khứ đơn

2.1. Bài xích tập thì thừa khứ 1-1 cơ bản

Bài 1: phân chia động từ trong ngoặc để ngừng những câu sau

I (eat)___________ dinner at six o’clock yesterday. A: ___________ Helen (drive)___________ to lớn work? – B: Yes, she ___________. My neighbor (buy)___________ a new oto last week. They (go)___________ to lớn Italy on their last summer holiday. A: ___________ they (swim)___________ at the beach? – B: No, they __________. My family and I (see)___________ a comedy movie last night. First, we (do)___________ exercise, and then we (drink)___________ some water. Suddenly, the animal jumped and (bite)___________ my hand. What time (do)___________ you (get up)___________ this morning? The Wright brothers (fly)___________ the first airplane in 1903. I think I (hear)___________ a strange sound outside the door one minute ago. 12. When I was ten years old, I (break)___________ my arm. It really (hurt) __________. The police (catch)___________ all three of the bank robbers last week. How many times (do)___________ you (read)___________ that book? Unfortunately, I (forget)___________ lớn (bring)___________ my money.

Xem thêm: 16 Hình Nền Mùa Thu Cực Đẹp Và Lãng Mạng, Top Hình Ảnh Mùa Thu Đẹp Lãng Mạn


*

Bài tập thì quá khứ đơn 

Bài 2: Chuyển mọi câu sau đây từ lúc này đơn sang quá khứ đơn

He goes lớn the swimming pool because he likes swimming.They have dinner at nine o´clock.Helen eats too many sweets.I buy the newspaper in the shop.We get up at eight o´clock and go lớn schoolDoes she buy the newspaper in the cửa hàng over there? Do they bởi their homework in the evening? Do they have a good holiday? Do they find any animal in the forest? Is it dark when she gets up in the morning? .

2.2. Bài xích tập thì quá khứ 1-1 nâng cao 

Bài 1: chia động từ sống thì quá khứ solo trong đoạn văn sau

On Friday, the children ___ (talk) about a day out together in the country. The next morning, they ___ (go) to the country with their two dogs and ___ (play) together. Ben and Dave ___ (have) some kites. Some time later the dogs (be) not there. So they ___ (call) them and ____ (look) for them in the forest. After half an hour the children ____ (find) them và ___ (take) them back. Charlie ___ (be) very happy khổng lồ see them again. At lunch time Nick ___ (go) to the bikes & ___ (fetch) the basket with some meat sandwiches. Then they ___ (play) football. Nick & Dave ____ (win). In the evening they ___ (ride) home.

Bài 2:  Chuyển đầy đủ câu sau sang câu lấp định và nghi vấn

Nam wrote an essay in Literature class this morning.I watched TV yesterday morning.Nam and you were in the English club last TuesdayThey ate noodles two hours ago.We always had a nice time on Christmas holiday in the past.My father decorated the Christmas tree.She bought a new dress yesterday.They were late for school.Mr.Tam took his children lớn the museum last Sunday.Hoa made a cushion for her armchair.Để test chuyên môn và nâng cao kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được thương lượng trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

3. Đáp án bài bác tập thì quá khứ đơn

3.1. Bài xích tập cơ bản

Bài 1:

ate Did / drive / did bought went Did / swim / didn’t saw did / drank bit did / get up flew heard broke / hurt caught did / read forgot / bring

Bài 2:

He went to the swimming pool because he liked swimming.They had dinner at nine o´clock.Helen ate too many sweets.I bought the newspaper in the shop.We got up at eight o´clock và went khổng lồ school.Did she buy the newspaper in the cửa hàng over there?Did they bởi vì their homework in the evening?Did they have a good holiday?Did they find any animal in the forest?Was it dark when she got up in the morning?Để test trình độ và nâng cấp kỹ năng nghe tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm tại TOPICA Native để được bàn bạc trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

3.2. Bài bác tập nâng cao

Bài 1: 

talkwentplayedhadwerecalledlookedfoundtookwaswentfetchedplayedwonrode

Bài 2: 

Nam didn’t write an essay in Literature class this morning. – Did phái nam write an essay in Literature class this morning?I didn’t watch TV yesterday morning. – Did I watch TV yesterday morning?Nam & you were not in the English club last Tuesday – Were Nam & you in the English club last Tuesday?They didn’t eat noodles two hours ago. – Did they eat noodles two hours ago?We always didn’t have a nice time on Christmas holiday in the past. – Did we always have a nice time on Christmas holiday in the past?My father didn’t decorate the Christmas tree. – Did my father decorate the Christmas tree?She didn’t buy a new dress yesterday. – Did she buy a new dress yesterday?They were not late for school. – Were they late for school?Mr.Tam didn’t take his children to lớn the museum last Sunday. – Did Mr.Tam take his children to lớn the museum last Sunday?Hoa didn’t make a cushion for her armchair. – Did Hoa make a cushion for her armchair?

Trên đó là phần bài bác tập thì thừa khứ solo – trong số những thì đặc biệt nhất trong giờ đồng hồ Anh. Việc chuyên cần làm bài bác tập không hề thiếu sẽ giúp bạn nắm chắc kỹ năng và kiến thức và cách thực hiện thì thừa khứ đơn Chúc các bạn học tập giỏi và ăn điểm cao!

Xây dựng lộ trình học tập tiếng Anh cho riêng bạn, kết nối và thừa nhận ngay tư vấn từ siêng gia, nâng cao trình độ giờ đồng hồ Anh tức thì hôm nay